e-wydanie

1.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia 2024

Co świadczy o najlepszej, jakości kształcenia MBA? 

Studia MBA/Executive MBA to najbardziej prestiżowe studia menedżerskie, które mogą być realizowane w formie studiów podyplomowych lub magisterskich. Przy czym studia Executive MBA skierowane są do kadry kierowniczej i dyrektorskiej z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku menedżerskim. 

dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW,

 prof. UEW, dyrektor Programu Executive MBA, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W Polsce z roku na rok przybywa nowych ofert w zakresie studiów MBA. Jak zatem wybrać te właściwe, czym się kierować? Najlepsze programy MBA/EMBA w Polsce uwzględniają około 600 godzin zajęć w bezpośrednim kontakcie student-wykładowca, co jest zgodne z przyjętymi na świecie standardami. Najlepsze programy MBA dokonują dokładnej selekcji kandydatów, opierającej się na doświadczeniu zawodowym kandydata na stanowisku menedżerskim, ale również wykorzystują różnego rodzaju testy wiedzy, a także rozmowy kwalifikacyjne. 

Poznać historię 

Istotna jest też historia programu. Jeżeli program prowadzony jest wielu lat, to jest większa pewność, że jego zawartość oraz kadra są starannie dobrane i wielokrotnie zweryfikowane. Właśnie program kształcenia i kadra go realizująca są kluczowymi czynnikami świadczącymi o poziomie studiów. Przy ocenie programu warto zwrócić uwagę na spójność jego konstrukcji, metody kształcenia, możliwość uczestnictwa w zajęciach wyjazdowych oraz innych dodatkowych inicjatywach ponadprogramowych. Ważne jest, aby zajęcia prowadzone były przez ekspertów w danym obszarze (pracowników akademickich z doświadczeniem praktycznym lub doświadczonych praktyków), a wiedza przekazywana była w sposób zrozumiały i jasny.

Wysoka jakość kształcenia 

Obecnie wiele programów MBA realizowanych jest we współpracy z uczelniami zagranicznymi. Warto zweryfikować uczelnię partnerską, jaki jest jej prestiż, miejsce w rankingach światowych oraz jakie posiada akredytacje. 

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia na danym programie Executive MBA jest posiadanie certyfikatu przyznawanego przez The Association of MBA’s (AMBA). AMBA jest globalnym stowarzyszeniem, będącym autorytetem w zakresie kształcenia w dziedzinie zarządzania. Uczelnie posiadające ten certyfikat zaliczają się do elitarnego grona uczelni, w których znajdują się tak znaczące i znane szkoły biznesu, jak London Business School, Oxford Brookes University Business School czy Copenhagen Business School. W Polsce akredytację AMBA posiada obecnie zaledwie siedem uczelni. 

Nie tylko „papier”

Studia MBA/EMBA to nie tylko „papier”, to przede wszystkim czas, w którym menedżerowie zdobywają praktyczną wiedzę na temat szeroko pojętego biznesu, poznają narzędzia i metody, które mogą później wykorzystywać w swojej pracy. To również przestrzeń do budowania relacji biznesowych, które mogą zaowocować w przyszłości. Dlatego wybór uczelni oraz programu MBA powinien być bardzo dobrze przemyślany. Czynnikiem decydującym o wyborze studiów MBA na pewno nie powinna być ich cena, ale jakość potwierdzona zarówno przez niezależne instytucje, jak i absolwentów danego programu. 

Najnowsze