17.9 C
Warszawa
niedziela, 19 maja 2024

Analiza wiarygodności płatniczej – mniejsze ryzyko, że klient nie zapłaci

Analiza wiarygodności płatniczej to niezwykle istotna usługa świadczona przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. Jej głównym celem jest ocena zdolności weryfikowanej firmy do terminowego opłacania faktur i innych zobowiązań. W jej wyniku sprawdzanemu przedsiębiorcy przypisywana jest kategoria od A do H, gdzie A oznacza najwyższą wiarygodność płatniczą, a H najniższą. Analizę wiarygodności płatniczej można też wykorzystać do wyznaczenia limitu kupieckiego – rekomendowanej kwoty, do której powinno się sprzedawać towar lub usługę z odroczonym terminem płatności.

W świecie biznesu, gdzie rynek jest nieprzewidywalny i pełen konkurencji, sukces często zależy od umiejętności wyboru odpowiednich partnerów. Właśnie w tym kontekście narzędzie oferowane przez KRD BIG staje się nieocenione – pozwala przedsiębiorcom na dokładne zrozumienie sytuacji finansowej potencjalnych partnerów biznesowych i podjęcie decyzji o współpracy, a przede wszystkim o sposobie rozliczenia za sprzedawane towary lub usługi. Pisząc wprost, czy bezpieczne jest wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności, czy jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zapłata gotówką, ewentualnie przelewem, ale przed wydaniem towaru.

A – to świetny partner, H – bardzo zły

Przypisane kategorie są wynikiem wieloetapowej analizy danych, zarówno pochodzących z Krajowego Rejestru Długów, jak i dostępnych w rejestrach publicznych, takich jak CEIDG, KRS czy REGON. Dane te są następnie oczyszczane i standaryzowane. Na ich podstawie, z wykorzystaniem algorytmu uczenia maszynowego oszacowywane jest prawdopodobieństwo, że sprawdzana firma w najbliższych miesiącach zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Długów za niespłacane długi. Na końcu przypisywana jest jej odpowiednia kategoria wiarygodności płatniczej, odzwierciedlająca poziom ryzyka.

Bezpieczniej jest współpracować z przedsiębiorstwami posiadającymi wyższą kategorię, na przykład A lub B, a zachować szczególną ostrożność współpracując z podmiotami posiadającymi niższą, czyli F lub G. Kategorię H otrzymują te firmy, które w momencie przeprowadzenia analizy były notowane w Krajowym Rejestrze Długów z rekomendacją, żeby z takim przedsiębiorstwem albo nie współpracować, albo rozliczać się tylko za gotówkę. W przypadku kontrahentów z wyższymi kategoriami, ale niższymi niż A, zalecane jest rzadsze lub częstsze weryfikowanie ich wiarygodności płatniczej, zwłaszcza jeśli współpraca ma trwać dłużej. Bądź np. sprawdzenie powiązań kapitałowych czy osobowych z innymi firmami, co jest możliwe dzięki Raportowi rozszerzonemu KRD.

Ile można sprzedać z odroczonym terminem płatności

W lipcu Analiza wiarygodności płatniczej została wzbogacona o nową funkcję – wyznaczanie limitu kupieckiego. To maksymalna kwota, wyrażona w złotych, do której rekomendowana jest sprzedaż usług lub towarów z odroczonym terminem płatności. Może być ustalany na jednorazowe zamówienie lub wszystkie zamówienia w określonym czasie, np. miesiącu czy roku.

Do wyznaczenia limitu kupieckiego branych jest pod uwagę szereg danych zawartych w różnych źródłach, w tym dane finansowe, tam, gdzie są one dostępne, np. wielkość kapitału, wartość obrotów, poziom zysków lub strat itp.

Smartfon prawdę Ci powie

Analiza wiarygodności płatniczej, dzięki jasnej kategoryzacji jest bardzo przejrzysta dla użytkowników. Nie trzeba studiować szeregu danych i liczb, otrzymuje się jasną rekomendację. Jest też wygodna w stosowaniu. Nie trzeba jechać do biura, żeby włączyć komputer, zalogować się do panelu klienta i pobrać raport. Można z niej korzystać także w smartfonie, jeśli zainstaluje się bezpłatną aplikację mobilną KRD (dostępna w Google Play i App Store). To szczególnie ważne dla handlowców pracujących w terenie, którzy dzięki temu rozwiązaniu mogą podejmować decyzje o sprzedaży z odroczonym terminem płatności podczas spotkania z klientem.

Najnowsze