e-wydanie

7.9 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Stały procent na Ukrainę?

Korea a sprawa polska

RZECZPOSPOLITA BABSKA

RYNEK CONTACT CENTER

Ochrona praw dzieci jest najważniejsza

Karta Praw Dziecka w Biznesie to dokument, który stanowi wyraz szacunku środowisk biznesowych i społecznych dla praw dzieci i jest zobowiązaniem organizacji do ich ochrony. W ostatnich dniach w gronie sygnatariuszy karty znalazła się Fundacja Dorastaj z Nami.

Karta Praw Dziecka w Biznesie to forma deklaracji, w której środowiska biznesowe wyrażają uznanie dla praw dziecka i zobowiązują się do ich ochrony. Dokument został przygotowany i podpisany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi. Organizacje, które podpisują kartę, wyrażają wolę tworzenia przyjaznych miejsc pracy dla rodziców, wspierania ich w godzeniu ról rodzica i pracownika, szanowania praw dzieci jako użytkowników produktów i usług oraz odbiorców przekazów marketingowych. Ponadto, zobowiązują się do prowadzenia odpowiedzialnej sprzedaży produktów i usług oraz wprowadzenia odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów i partnerów biznesowych i społecznych.

– Dla Fundacji Dorastaj z Nami ochrona praw dziecka i jego podmiotowości jest celem nadrzędnym. Nasi podopieczni i ich dobro są dla nas najważniejsze. Towarzyszymy im przez cały okres ich dorastania, wspierając ich rozwój i dbając o ich bezpieczeństwo. Dlatego przyłączyliśmy się do inicjatywy powstania Karty Praw Dziecka w Biznesie i jako organizacja wspierająca braliśmy udział w pracach grupy roboczej, która współtworzyła ten dokument To dla nas kolejny krok w profesjonalizacji naszych działań i budowania standardów ochrony dzieci – podsumowała wydarzenie Anna Kowalik-Mizgalska, członek zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Fundacja na przestrzeni lat wypracowała szereg dobrych praktyk, którymi kieruje się w kontaktach z podopiecznymi. Jedną z nich jest odpowiedzialne angażowanie dzieci w działania medialne Fundacji. Często są one głównymi bohaterami wystaw i kampanii społecznych organizowanych przez Fundację.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że Fundacja publikuje cyklicznie Raport Zrównoważonego Rozwoju Fundacji, w którym kompleksowo opisuje działania, zobowiązania oraz plany na przyszłość w kontekście zarządzania tematami ESG.

– Codzienna praca z dziećmi pokazuje nam, jak ważną rolę w rozwoju młodych ludzi odgrywa otoczenie, w którym dorastają. Głęboko wierzymy, że organizacje społeczne wraz z partnerami biznesowymi mogą skutecznie działać na rzecz ochrony praw dzieci. Swoje praktyki i zobowiązania szczegółowo przedstawiamy w najnowszym Raporcie zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami, z którym można się zapoznać na naszej stronie – podkreśla Marzena Kolczyńska, manager ds. relacji z biznesem.

Najnowsze