27.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja 2024

Zarabianie na elastyczności poboru w Programie Demand Side Response

Konieczność ciągłego zapewnienia równowagi między energią wytwarzaną w elektrowniach a zużywaną przez odbiorców, wymaga zapewnienia rezerw mocy na wypadek dużych zmian generacji lub wytwarzania. Wobec szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii, coraz częstszego występowania ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz małej elastyczności i awaryjności starzejących się elektrowni, rośnie zapotrzebowanie na rezerwy mocy.

Najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla zapewnienia ważnej, ale rzadko wykorzystywanej części tych rezerw, są usługi Demand Side Response (DSR), które są dostępne na rynku polskim od 2017 roku. Liderem w agregacji tych usług jest firma Enel X – część międzynarodowej grupy energetycznej Enel.

Usługi Demand Side Response (DSR) pojawiły się w Polsce w 2017 roku. Enel X był pionierem tych rozwiązań na świecie oraz w Polsce, a obecnie z grupą ponad 400 klientów może zapewnić blisko 600 MW zdolności do redukcji. W ramach rynku mocy można zawierać umowy na redukcję poboru mocy co najmniej do 2027 roku.

Demand Side Response – wynagrodzenie za gotowość do redukcji poboru mocy

DSR to czasowa redukcja poboru mocy za wynagrodzeniem, w momentach, kiedy istnieje ryzyko blackoutu. Dzięki usługom DSR dostawy energii są bezpieczniejsze oraz zwiększa się możliwość przyłączenia do sieci większej ilości odnawialnych źródeł energii. Ich wykorzystanie ogranicza emisje oraz działa w sposób zrównoważony na rzecz lokalnych społeczności. DSR powinien wpisywać się w strategię odpowiedzialnego rozwoju każdej firmy.

Dla wielu przedsiębiorców najważniejsze jest to, że udział w programie wiąże się z możliwością otrzymania wynagrodzenia od kilkudziesięciu tysięcy złotych do kilku milionów złotych rocznie, w zależności od potencjału redukcji poboru mocy.

Potencjał usługi jest duży i szybko rośnie, gdyż coraz więcej firm przekonuje się, że udział w programie jest łatwy, nie wymaga inwestycji i obniża koszty dostaw energii. Uczestnicy programu zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski i pomagają zwiększać niezależność energetyczną.

Wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usługi, wezwania do redukcji są stosunkowo rzadkie

W związku z tym, iż PSE wzywa do redukcji uczestników programu DSR w ostateczności, po wyczerpaniu innych rezerw mocy, prawdopodobieństwo wezwania jest stosunkowo niskie.

Taka sytuacja miała miejsce we wrześniu 2022 roku. PSE poinformowały o okresie zagrożenia. W praktyce taki komunikat oznacza, że zachodzi ryzyko pojawienia się niedoborów mocy. Początkowo PSE wspomagało się importem, ale w końcu poprosiło o czasowe uruchomienie zakontraktowanych na rynku mocy rezerw mocy (w tym w programie DSR).

Wrześniowe przesilenie potwierdziło praktyczne możliwości, które niosą usługi DSR. I to także dzięki nim gospodarka przetrwała krytyczne godziny bez szwanku – planowane zapotrzebowanie na energię w kryzysowych godzinach według danych PSE spadło o blisko 5 proc., znacznie przekraczając zakontraktowany w usługach DSR wolumen.

W typowych latach odbiorcy są zobowiązani do wykonania 2-3 jednogodzinnych testowych redukcji rocznie, co dla większości odbiorców jest łatwe do przeprowadzenia.

W przypadku klientów, którzy mają podpisane umowy z Enel X, nie są oni narażeni na kary, nawet jeśli nie wykonają redukcji w trakcie wezwania. Przedsiębiorstwa mają również możliwość zgłoszenia niedyspozycyjności, wówczas, mimo wezwania do redukcji, okresowo nie muszą przeprowadzać redukcji.

Pozytywne opinie uczestników programu DSR

W programie DSR z Enel X biorą udział klienci prowadzący działalność w różnych branżach m.in.: przemyśle wydobywczym, spożywczym, chemicznym, ceramicznym, firmy zajmujące się produkcją opakowań, recyclingiem i wiele innych.

We współpracy z Enel X klienci cenią profesjonalny kontakt, wczesne ostrzeżenia o zagrożeniach dostaw energii, jak również atrakcyjne wynagrodzenie za samą zdolność do redukcji. Równie ważny dla nich może być również aspekt związany z poprawą zarządzania energią w ich przedsiębiorstwie i zwiększeniem stabilnego funkcjonowania.

Dariusz Gawlak, prezes zarządu Cementowni Warta, jednego z pierwszych klientów Enel X w Polsce w trakcie spotkania z dziennikarzami w lipcu 2023 roku powiedział: „Uczestniczenie w testach DSR powoduje, że jesteśmy w ciągłej mobilizacji i jest to wielka wartość. Widzimy, co powinniśmy doskonalić, a dzięki temu jesteśmy silniejsi”.

Więcej informacji o usłudze DSR na www.enelx.pl

            Materiał partnera

Najnowsze