26 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Nagrody KOD ESG rozdane. Znamy liderów zrównoważonego rozwoju

Instytut ESG po raz pierwszy wręczył nagrody KOD ESG. Kapituła nagrodziła firmy i instytucje, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju. Podczas wydarzenia organizatorzy zaprezentowali również program „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, a zebrani eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy gotowi na ESG.

W skład Kapituły nagrody KOD ESG wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, redakcja RaportCSR.pl, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

– Kapituła nagrodziła firmy i osoby, które poprzez swoje działania i realizowane strategie i inicjatywy, pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm – mówi Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizatora III Kongresu ESG – Europa.

Program III Kongresu ESG – Europa

Podczas wydarzenia został zaprezentowany program „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, który odbędzie się 31 stycznia 2024 r. Tematem przewodnim Kongresu będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi będą postawione sprawy społeczne – „S” w ESG. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG, walka ze stereotypami.

Debata – czy jesteśmy gotowi na ESG?

Podczas wydarzenia odbyła się również debata ekspercka pt. „Czy jesteśmy gotowi na ESG?”, w której wzięli udział: prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich; Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej; Piotr Glen, Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Aleksandra Marcinkowska, Prezes EDU SMART TC Limited Irlandia oraz Marta Saracyn, Menedżer ds. strategii ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nagrody KOD ESG

Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach:

Osobowość

KOD ESG w kategorii „Osobowość” otrzymała Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh – pierwszej i największej w Europie firmy zajmującej się pielęgnacją i odnową obuwia. Promotorka i edukatorka odpowiedzialnej konsumpcji mody i kultury less waste. W 2023 r. znalazła się w prestiżowym gronie 15 najbardziej obiecujących kobiet w biznesie na świecie, które zostały wybrane przez Departament Stanu USA do elitarnego programu mentoringowego Fortune Most Powerful Women. Laureatka pokazuje, że jednocześnie możemy spełniać swoje marzenia, realizować się w biznesie i działać na rzecz dobra naszej planety.

Środowisko

L’Oréal Polska zostało docenione przez Kapitułę za działania prowadzone na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia śladu węglowego, korzystania z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia produkcji odpadów czy wprowadzaniu rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego. Zgodnie z globalną strategią L’Oréal for the future, do 2025 r. wszystkie zakłady przemysłowe, administracyjne i badawcze Grupy będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, wykorzystując w 100 proc. energię odnawialną, pozyskiwaną lokalnie do 2030 r. Grupa zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 25 proc. wartości bezwzględnej w porównaniu do 2016 r. oraz jako sygnatariusz zobowiązania ONZ „Business Ambition for 1.5°C”, L’Oréal zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r.

Społeczeństwo

DHL Parcel Polska został wyróżniony za prowadzoną politykę różnorodności w firmie. DHL może pochwalić́ się tym, że w tak „męskiej” branży zatrudnia prawie tysiąc kobiet – w tym 120 menedżerek i 200 kurierek. Pracownicy pochodzą z 10 krajów, są w rożnym wieku i mają różny stopień sprawności fizycznej – dzięki polityce różnorodności wzajemnie się uzupełniają, inspirują i motywują. DHL prowadzi także rozbudowaną politykę pracowniczą i prorodzinną.

Ład korporacyjny

BNP Paribas Bank Polska w ramach strategii GObeyond na lata 2022-2025 postawił sobie ambitne cele bycia liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także liderem zrównoważonych finansów. Kapituła szczególnie doceniła rozwój oferty zrównoważonych produktów i przywiązywanie dużej wagi do realnego wdrażania różnorodności, w tym zapewnienie odpowiedniego udziału kobiet w organach Banku, realizację racjonalnej, zrównoważonej i podlegającej kontroli polityki wynagradzania, stosowanie w praktyce zasady „zero tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć oraz za stawianie na stały, otwarty dialog z wszystkimi interesariuszami.

Kod media

Grzegorz Nawacki został wyróżniony przez Kapitułę za promocję zasad odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców i edukację w zakresie raportowania niefinansowego. Na łamach Pulsu Biznesu przedsiębiorcy mogą znaleźć rzetelną wiedzę na temat ESG i oswoić się z koniecznością tworzenia i wdrożenia strategii ESG.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerami Głównymi są: Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation. Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy.

Najnowsze