18.4 C
Warszawa
piątek, 19 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

E-book na temat zielonych zmian w energetyce jest już dostępny

„Zielona zmiana w energetyce na terenach wiejskich: wybrane zagadnienia” to konferencja naukowa, podczas której ponad 60. przedstawicieli uczelni SGGW i UMSC podjęło temat zielonej transformacji na terenach wiejskich. Podczas sesji plenarnej eksperci wygłosili referaty naukowe, z których powstał e-book, zawierający najciekawsze informacje. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację im. im. XBW Ignacego Krasickiego.

W darmowej i dostępnej publikacji można znaleźć referat naukowy dr hab. Piotra Sulewskiego, profesora SGGW.  W swojej prezentacji poruszył temat biogazu i biometanu jako niezbędnego elementu polskiego miksu energetycznego. Dr Sulewski poza wykorzystaniem biogazu rolniczego w miksie energetycznym wykazał też szereg zalet tego produktu. Jako jeden z najważniejszych wskazywał stabilność – biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 tys. godz. rocznie, działać niezależnie od pogody i być tanim źródłem utylizacji odpadów.

Dr hab. Marcin Wysokiński, profesor SGGW, przybliżył z kolei temat paneli fotowoltaicznych, stosowanych rozwiązań technologicznych oraz przyszłości tej metody pozyskiwania energii na terenach wiejskich, a dr hab. Beata Jeżyńska, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, poruszyła temat europejskich ram certyfikacji usuwania CO2 dla rolnictwa węglowego.

Darmowy ebook znajduje się do pobrania na stronie internetowej SGGW.

Organizatorem konferencji był Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, wydarzenie w tym m.in. e-book, dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN dla Pomorza. Patronat medialny nad konferencją objęła Polska Agencja Prasowa.

Najnowsze