22.6 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Debata turystycznych ekspertów

Jak ESG wpłynie na branżę turystyczną? Jakie są szanse, a jakie wyzwania związane z ESG dla tego sektora? To pytania, na które odpowiadali uczestnicy debaty pt.: „Wpływ ESG na branżę turystyczną – szanse i wyzwania”, która odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

W debacie uczestniczyli Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej; dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Krzysztof Szadurski – wiceprezes Polskiej Izby Hotelarzy; dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Czy możemy dbać o środowisko naturalne nie zmieniając swych przyzwyczajeń? – Turystyka masowa, której nie lubi środowisko naturalne, ale też środowisko miejscowych kultur, powoli zaczyna być traktowane jako passe. Rodzi się trend podróży krótszych, do bardziej kameralnych miejsc, lecz zarazem częstszych. Trudno powiedzieć, czy spowoduje to zmniejszenie śladu węglowego. Tu jedną z kluczowych kwestii są edukacja i zmiana postaw tak pracowników branży, jak i turystów – zauważyła dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek.

W jej przekonaniu, duże organizacje turystyczne poradzą sobie z unijnymi wymogami dotyczącymi raportowania ESG, gorzej do tego wydają się być przygotowane małe firmy, które są tak obciążone biurokracją, że dodatkowe obowiązki dotyczące skomplikowanego raportowania będą wyzwaniem mentalnym i finansowym.

Krzysztof Szadurski stwierdził, że jest niezwykle ważne, aby przybywało turystów, dla których takie pojęcia jak slow life, użycie świadome czy checks and balances przestały być frazesami a stały się rzeczywistością. Zaczynem strukturalnej zmiany postaw turystów powinny być biura turystyczne i organizatorzy wyjazdów grupowych, szczególnie firmowych. Korporacyjni płatnicy wyjazdów, którzy już żyją ESG bo są notowani na giełdzie albo są instytucją finansową, automatycznie zwracają uwagę na ekologiczne czy społeczne aspekty wyjazdów.

Prezes Rafał Szmytke przypomniał o stosunkowo mało znanej roli jaką odgrywa branża turystyczna. – Turystyka jest jedną z głównych gałęzi światowej gospodarki. Europa jest najbardziej atrakcyjnym turystycznie regionem świata. A Polska mieści się w pierwszej dwudziestce najbardziej atrakcyjnych krajów na świecie – wyliczał. – Zgadam się, że zmiana oblicza turystyki jest procesem długotrwałym i połączonym z bardzo ważnym elementem edukacji. Ale przede wszystkim z zastosowaniem mechanizmów finansowych. Dla przedsiębiorców kluczowy jest wynik finansowy, bo jeżeli przestaniemy być atrakcyjni finansowo, to turysta krajowy czy zagraniczny wybierze zagranicę.

Stąd, zdaniem prezesa Szmytke, obciążenia finansowe wynikające z wdrażania ESG powinny obejmować nie tylko polski sektor turystyczny. Jednostronne obciążenia związane z wdrażaniem ESG będą oznaczać podważenie zasad równych warunków konkurowania. A zachęty podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w rozwiązania wynikające z zasad ESG wydają się oczywiste.

Najnowsze