10.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Platforma low-code to „must have” skutecznej cyfryzacji

Dziś już wiemy, że rozpoczęcie pracy z platformą low-code jest nieuniknione, podobnie jak kiedyś konieczne było wdrożenie systemu klasy ERP czy systemu dziedzinowego.

Jacek Błahut

wiceprezes zarządu, OPTeam

Cechy technologii low-code, której reprezentantem jest platforma nAxiom, dają zupełnie nowe możliwości cyfryzacji dowolnych, istniejących i innowacyjnych procesów, zarówno tych wewnętrznych, jak i będących wynikiem współpracy z partnerami zewnętrznymi. Dlatego platforma low-code jest obecnie kolejnym obowiązkowym oprogramowaniem, oferując ogromne możliwości konfiguracyjne i funkcjonalne. Stanowi jedno, spójne środowisko szybkiego tworzenia wielu indywidualnie projektowanych aplikacji łatwych do modyfikacji i o jednolitym interfejsie. Zwiększa możliwość swobodnego rozwoju, a co za tym idzie również utrzymania realnej konkurencyjności na rynku.

Kluczowa inwestycja technologiczna

W porównaniu z tradycyjnym podejściem do inwestycji technologicznych platforma low-code wypada zdecydowane korzystniej pod względem tak czasu wdrożenia innowacji, jak i związanych z tym kosztów. Pozwala szybko udoskonalić „zastany” zestaw systemów dziedzinowych, umożliwiając sprawne wprowadzanie innowacji w każdym z obszarów działalności organizacji. Oznacza to, że nie trzeba już wymieniać użytkowanego oprogramowania z powodu niedostępności różnych funkcjonalności. Dotychczas próby wprowadzenia modyfikacji zazwyczaj kończyły się niepowodzeniem. Konsekwencją była decyzja o zakupie nowego oprogramowania, a to, wcześniej czy później, również zaczynało wymagać zmian. Po raz kolejny podejmowano więc wysiłek organizacyjny, angażując wiele zasobów i tracąc dużo czasu, a efekt rzadko kiedy był zgodny z oczekiwaniami. Platforma low-code eliminuje te wyzwania i związane z nimi problemy, ponieważ można w niej wprowadzić brakujące funkcjonalności, integrując ją z dowolnym oprogramowaniem.

Otwartość i uniwersalność rozwiązania

Widząc przełomowe możliwości platformy low-code, wiele firm i organizacji już włączyło ją do swojej infrastruktury i realizuje większość swoich nowych działań z jej wykorzystaniem. Jako rozwiązanie otwarte i uniwersalne, może być użyta niemal wszędzie i do budowy narzędzi o różnym przeznaczaniu, które tworzone są łatwiej, a czas ich wdrożenia jest zwykle skrócony do minimum. Obejmuje projektowanie tak aplikacji biznesowych czy wspierających zarządzanie w sferze działalności statutowej, jak i wspomnianych obiegów dokumentów, aplikacji prostych i bardziej rozbudowanych, mobilnych, a także uzupełniających systemy dziedzinowe o charakterze zamkniętym. Szczególnie poszukiwane są platformy do budowy bardziej złożonych systemów, często krytycznych dla sprawnego funkcjonowania organizacji.

Łatwiejsze wprowadzanie pozytywnych zmian

Podjęcie decyzji o tym, aby budować swoje własne aplikacje na platformie low-code, zamiast zamawiania każdej z nich oddzielnie, generuje ogromne oszczędności. Efektem osadzenia procesów na platformie low-code jest przede wszystkim oszczędność czasu – praktycznej realizacji potrzeb i pomysłów w wielu aspektach i pozycjach budżetowych. Wynika to bezpośrednio ze zmian proceduralnych i organizacyjnych, które towarzyszą nowemu podejściu do procesu „ucyfrowienia” organizacji. Ponadto eliminuje się koszty budowy i utrzymania środowiska dla każdej z wdrażanych aplikacji. Nie trzeba już za każdym razem kupować dodatkowych serwerów, baz danych, zatrudniać i szkolić administratorów w różnych, często unikalnych technologiach, rozszerzać systemu bezpieczeństwa i ewentualnie zakresu usług chmurowych, szkolić pracowników do pracy z kolejnymi nowymi interfejsami użytkownika. Każda nowa aplikacja tworzona jest w tym samym środowisku platformy low-code, z tą samą infrastrukturą IT i z tym samym interfejsem użytkownika. Jest łatwo skalowalna do rosnących wymagań czy to technologii informacyjnych, czy też samej organizacji. Szkolenie nowych użytkowników ogranicza się głównie do poznania merytoryki i logiki obsługiwanych procesów. Jednak największe oszczędności wynikają z szybkiego wprowadzania optymalizacji procesów i uruchamiania innowacyjnych rozwiązań.

            naxiom.com

            Materiał partnera

Najnowsze