28.7 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Rekordowy rok Erasmus+ w Polsce

Kończący się 2023 rok był w Polsce rekordowy pod względem liczby złożonych wniosków w ramach unijnego programu Erasmus+. Jak podała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która jest realizatorem tego programu w Polsce, w tym roku wnioskodawcy złożyli ich łącznie ponad 6 tysięcy. To wzrost aż o 50 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i aż o 130 proc. więcej niż w 2021 r. Łącznie w ciągu 3 lat polscy beneficjenci złożyli ponad 12 tys. wniosków, przewidzianych do realizacji w perspektywie programu na lata 2021-2027.

To wyraźny sygnał, że Polacy chcą rozwijać swoje kompetencje, kształcić się i są coraz bardziej świadomi tego, że wesprzeć ich w tym może jeden z największych, strategicznych programów europejskich. Erasmus+ wspiera obywateli krajów unijnych w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Pomaga w realizowaniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Wnioski w programie składać mogą nie tylko instytucje edukacyjne. Wnioskować mogą również organizacje młodzieżowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, a także inne organizacje, takie jak np. centra badawcze, instytucje kulturalne czy organizacje sportowe.

830 tys. uczestników programu Erasmus+

Narodową Agencją Programu Erasmus+ w Polsce od 2014 roku jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dla instytucji, która od równo 30 lat odpowiada za szereg inicjatyw edukacyjnych, rekordowa liczba wniosków to znakomity prezent rocznicowy. Jak podkreślają jej przedstawiciele, w latach 2014-2023 Fundacja dofinansowała projekty w ramach Erasmus+ na kwotę ponad 7 miliardów złotych, a skorzystało z nich łącznie ponad 830 tys. ludzi.

– Erasmus+ jest flagową inicjatywą Unii Europejskiej na rzecz wspierania współpracy między uczelniami z rożnych krajów i ułatwiania mobilności w celu zdobywania dalszego wykształcenia lub podejmowania pracy. W ramach tego programu w latach 2014-2023 zrealizowano prawie 21 tys. projektów, w których wzięło udział 830 tys. uczestników, a kwota dofinasowania przekroczyła 1,6 mld euro. Otwieramy polską młodzież na świat, pomagamy im w zdobyciu nie tylko teoretycznego, ale także praktycznego wykształcenia, poznania innych kultur i zdobycia cennych znajomości – powiedział Dawid Solak, z-ca dyrektora generalnego FRSE.

Doświadczenie na arenie międzynarodowej

Fundacja ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi. Zarządzała poprzednikami programu Erasmus+, a obecnie jest również Narodową Agencją Europejskiego Korpusu Solidarności, odpowiada też za udział Polski w światowych i europejskich mistrzostwach umiejętności WorldSkills i EuroSkills. W tym roku była też gospodarzem europejskiej edycji tych zawodów – EuroSkills 2023 Gdańsk okazały się dużym sukcesem. Fundacja koordynuje też inicjatywy skierowane do różnych grup odbiorców, między innymi stworzoną dla nauczycieli platformę eTwinning, czy EPALE – Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

Rekordowa liczba wniosków Erasmus+ cieszy, tym bardziej, że w perspektywie europejskiej znaczenie tego programu stale rośnie. Łączny budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową 2021-2027 wzmocniono priorytety Erasmusa+, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał na potrzeby i wyzwania społeczno-gospodarcze, przed którymi stoi Europa i świat. Program kładzie więc silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Rozwój programu będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Dalszy rozwój programu Erasmus+ jest więc także przyszłością Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

– Liczby robią wrażenie. Do Fundacji wpłynęło już ponad 12 tys. wniosków w programie Erasmus+ w perspektywie 2021–2027. Prawie 3 tys. instytucji korzysta z programu, w tym 1,5 tys. szkół, przedszkoli, ośrodków doskonalenia zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Ponad pół miliarda euro zostało przeznaczone na dofinansowanie projektów, w tym 250 mln euro na projekty w sektorze szkolnictwa wyższego. Prawie 5,8 tys. zagranicznych organizacji jest zaangażowanych w projekty z partnerami z Polski, w tym ponad 2,5 tys. organizacji spoza Unii Europejskiej – podsumowuje Dawid Solak.

Ogólnopolski Dzień Informacyjny

Rokrocznie FRSE organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów i opowiada w przystępny sposób o możliwościach zdobycia środków na międzynarodowe programy edukacyjne. Najbliższe już 1 lutego na PGE Narodowy, udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy się zarejestrować na stronie wydarzenia.

Najnowsze