21.9 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca 2024

Pierwszy bank w Polsce z instrumentem kapitałowym AT1

SGB-Bank SA jako pierwszy bank w Polsce zastosował nowy instrument kapitałowy AT1, który za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego pozwolił na wzmocnienie funduszy własnych oraz wzrost wskaźnika dźwigni finansowej i MREL-TEM (minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych).

Marek Loos

W inicjatywę wykorzystania instrumentów AT1 zaangażowały się 164 banki spółdzielcze, co stanowi 94 proc. Grupy SGB. Przepisy umożliwiające zastosowanie instrumentów AT1 w Polsce weszły w życie z dniem 1 października 2023 roku. Zrzeszenie SGB stało się prekursorem tego rozwiązania.

– Zastosowaliśmy pionierskie rozwiązanie na polskim rynku – podkreśla Jan Grzesiek, przewodniczący Rady Nadzorczej SGB-Banku SA. – To dowód, że w sprawny sposób wykorzystujemy szanse i możliwości, które dają nam regulacje Unii Europejskiej dotyczące bankowości. Mamy nowatorskie, innowacyjne i bezpieczne rozwiązania prawne, które pozwalają na wzrost potencjału ekonomicznego banków spółdzielczych i rozwój banku zrzeszającego, co pozwala oferować klientom nowoczesne produkty.

Nowej klasy instrumenty kapitałowe

Zdaniem Marcina Mikołajczyka, zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, sektor bankowości spółdzielczej pod egidą SGB dołączył tym samym do emitentów funkcjonujących na wiodących rynkach międzynarodowych.

– Emisja była możliwa dzięki nowo wprowadzonym przepisom prawa. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego był inicjatorem i głównym animatorem wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej klasy instrumentów kapitałowych AT1, których celem jest wzmocnienie bazy kapitałowej podmiotów sektora finansowego emitujących ten rodzaj papierów wartościowych – powiedział Marcin Mikołajczyk.

– Po raz kolejny udowodniliśmy, że solidarne działania przynoszą wymierne efekty – ocenia Przemysław Pilarski, przewodniczący Rady Zrzeszenia SGB. – Banki spółdzielcze różnią się wielkością aktywów i skalą działania, ale razem w tej różnorodności potrafią mówić jednym głosem. Jesteśmy też w stanie wspólnie wypracować kierunki działań dla dobra SGB-Banku, wzmacniając jego kapitały. Dzięki temu od banku zrzeszającego możemy oczekiwać stałego dostarczania najlepszych rozwiązań technologicznych, co pomaga bankom nie tylko w przestrzeni biznesowej ale również wspiera organizację prac w przestrzeni back-office. Wielkie podziękowania dla pracowników UKNF za wsparcie merytoryczne.

Korzyści

Korzyści płynące z zastosowania instrumentów AT1 można oceniać na wielu płaszczyznach. Po pierwsze – jest to instrument oprocentowany, przynoszący korzyści w postaci odsetek. Po drugie – wynagrodzenie z nim związane pozostaje w Grupie SGB, pozwalając jednocześnie na utrzymanie i w dalszej perspektywie – na wzrost skali działalności banku zrzeszającego. Wzrost kapitału Tier I, dzięki zastosowaniu instrumentów AT1, pozwala na wzrost wskaźnika MREL-TEM i wskaźnika dźwigni finansowej SGB-Banku SA.

Partnerstwo

Sukcesu SGB nie byłoby bez bardzo dobrej współpracy banków, Rady Nadzorczej SGB-Banku, Rady Zrzeszenia oraz IPS-SGB i kancelarii prawnych. To przy ich wsparciu w ciągu trzech miesięcy Banki Spółdzielcze SGB wdrożyły instrumenty AT1, a dzięki sprawnej i efektywnej pracy UKNF już 28 grudnia 2023 roku otrzymaliśmy zgodę KNF na zakwalifikowanie tych instrumentów do funduszy własnych jako instrumentów AT1. Pozwoliło to na zwiększenie funduszy własnych SGB-Banku SA jeszcze w 2023 roku.

– Wzajemne zaufanie i partnerskie relacje to recepta na sukces – przyznaje Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Banku SA. – Dzięki temu zaufaniu – za które serdecznie dziękuję Bankom Spółdzielczym SGB – możemy rozwijać bank zrzeszający i bardzo aktywnie wspierać rozwój bankowości spółdzielczej w całym zrzeszeniu. To doskonała wiadomość na początek roku i potwierdzenie, że warto się starać i na drodze realizacji uzgodnionych z akcjonariuszami celów, wybierać rozwiązania nie tylko te znane i być może historycznie oczywiste, ale te, które najlepiej adresują potrzeby i oczekiwania stron!

Wdrożenie instrumentów AT1 jest pionierskim rozwiązaniem na polskim rynku finansowym.         

Najnowsze