25 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Współpraca dla efektów

Światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za 4 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. To więcej niż lotnictwo czy żegluga. Gdyby sektor zdrowia był krajem, byłby piątym, co do wielkości, emitentem gazów cieplarnianych na świecie. Zielona Koalicja dla Zdrowia ma to zmienić. Jej członkowie deklarują podejmowanie prośrodowiskowych aktywności na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia.

Zielona Koalicja dla Zdrowia to platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora ochrony zdrowia w Polsce. To inicjatywa ogólnopolska adresowana do kadry zarządzającej instytucji związanych z ochroną zdrowia, przedstawicieli samorządów, biznesu i decydentów.

Zielona Koalicja powstała dzięki inicjatywie Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przy współpracy Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego. Jedną z pierwszych firm prywatnych, które dołączyły do koalicji, jest polski producent leków Adamed Pharma S.A.

– Względy środowiskowe oraz presja cenowa spowodowały, że większość produkcji API, czyli substancji czynnych do produkcji leków, została wyniesiona w ostatnich dziesięcioleciach z Europy i z Polski do Chin i Indii. Czas pandemii w związku z przerwanymi łańcuchami dostaw, dobitnie pokazał, jak bardzo niezbędna jest nam odbudowa suwerenności lekowej na Starym Kontynencie. Dziś celem powinno być skoncentrowanie wysiłków na nowoczesnych technologiach, które wpłyną na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Skutkiem będzie ulepszanie lub zmiana technologii wytwarzania, co pozwoli na efektywną produkcję substancji czynnych i leków w Polsce. Tym bardziej liczymy na to, iż takie inicjatywy, jak Zielona Koalicja dla Zdrowia, będą platformą do edukacji i popularyzacji najlepszych praktyk w ochronie zdrowia – komentuje Katarzyna Dubno, dyrektor relacji zewnętrznych, ESG i ekonomiki zdrowia Adamed Pharma.

WR

Najnowsze