12.8 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Społecznicy sprzed wieków

Przekazanie kopii obrazu Elżbiety Vigée -Lebrun „Książę „Książę Henryk Lubomirski jako Geniusz Sławy” rzecz Muzeum w PrzeworskuKsiążęta Lubomirscy słynni byli ze sprawowania mecenatu artystycznego i kulturalnego. Tradycje te kontynuuje dziś fundacja ich imienia, która podobnie jak przed wiekami, angażuje się w działania społeczne i charytatywne.

fot.Przekazanie kopii o brazu Elżbiety Vigée-Lebrun „Książę Henryk Lubomirski jako Geniusz Sławy” na rzecz Muzeum w Przeworsku

Jednym z najciekawszych, a zarazem największych przykładów zaangażowania rodu Lubomirskich, jest przebudowa krakowskich sukiennic w XIX wieku. Ale to tylko przykład jeden z wielu. W rodzinnym zamku – Wiśniczu, który do dziś jest własnością rodu oraz w Wilanowie, Łazienkach Królewskich, Łańcucie i w wielu innych rezydencjach utrzymywali prywatne grupy teatralne, finansowali artystów, fundowali obiekty sakralne i dbali o wystrój prywatnych rezydencji.

Tradycją rodzinną jest też mecenat naukowy. Przebudowa zamku w Wiśniczu była dziełem Macieja Trapoli. Kaplica zamkowa ozdobiona została stiukami Giovanniego Battisty Falconiego. Natomiast Stanisław Lubomirski (1538 – 1649), który finansował remont zamku, ufundował również dwadzieścia obiektów sakralnych. Książę Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702) był jednym z prekursorów polskiego baroku w dziedzinie literatury. Do przebudowy swoich licznych rezydencji zatrudnił Tylmana z Gameren, późniejszego nadwornego architekta króla Mikołaja Korybuta Wiśniowieckiego. Był właścicielem rezydencji w Puławach, Czerniakowie (gdzie ufundował klasztor i kościół bernardynów) i w Ujazdowie – dziś są to części Warszawy. W końcu XVII wieku wybudował tu „Łazienkę”, która stała się początkiem Pałacu na Wodzie Stanisława Augusta Poniatowskiego i Ermitaż – zaplanowany jako miejsce medytacji i relaksacji.

Fundacja Książąt Lubomirskich stanowi przejaw kontynuacji tej tradycji i ma na celu krzewienie i propagowanie postaw patriotycznych, humanistycznych i prospołecznych, ale też wspieranie przedsięwzięć mających za cel oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę. Fundacja pomaga w starcie życiowym młodzieży oraz prowadzi działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. Działa na rzecz organizacji, których celami statutowymi są działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu. Większość z tych działań jest realizowana ze środków prywatnych fundatorów i zarządu. Działania statutowe Fundacji stanowią rozwinięcie celów jej powstania i praktyczne przeniesienie tych celów na grunt ich realizacji.

Obecnie prace Fundacji koncentrują się na wsparciu finansowym, organizacyjnym i programowym przedsięwzięć związanych z rodziną Lubomirskich i jej historią, takich jak wydawanie źródeł historycznych, wsparcie odbudowy zabytków na terenie Wiśnicza i finansowaniu grupy rekonstrukcji historycznych działającej na zamku. Jan Lubomirski, działając w ramach Fundacji Książąt Lubomirskich, współfinansuje stypendium imienia księcia Aleksandra Lubomirskiego przeznaczone dla słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pochodzących z Kresów Rzeczypospolitej. Wspiera finansowo i organizacyjnie grupę rekonstrukcji historycznych Per Saecula i klub piłkarski Szreniawa z Wiśnicza. Fundacja była też kluczowym partnerem ogólnopolskiej konferencji Szansa dla Zbytków 2012 i prowadziła zbiórkę pieniędzy na zakup karetki ratunkowej dla szpitala powiatowego w Bochni.

Najnowsze