21.3 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Unia Europejska powinna rozszerzyć dyrektywę o ochronie jednostek przed pomówieniami i dezinformacją

W obliczu narastających obaw dotyczących bezpieczeństwa i wzrastającego zagrożenia kampaniami dezinformacyjnymi, Unia Europejska winna podjąć się zadania ochrony reputacji oraz praw do wizerunku osób prywatnych i przedsiębiorców. Wydarzenia takie jak inwazja Rosji na Ukrainę skłaniają do pilnej potrzeby ustanowienia solidnych wytycznych mających na celu zapobieganie nieuzasadnionemu oskarżaniu i zniesławianiu osób, firm oraz instytucji.

Jednym z głosów na czele tej inicjatywy jest Robert Szustkowski, znany sportowiec i szwajcarski biznesmen, który osobiście doświadczył negatywnych konsekwencji bezpodstawnych oskarżeń i sensacyjnych doniesień w mediach. Pomimo wycofania się z życia zawodowego, wieloletniego braku relacji z osobami i firmami, objętymi sankcjami EU, nadal zmaga się z nieprawdziwymi zarzutami wiążącymi go z Rosją. Jego osobisty przypadek podkreśla pilną potrzebę zdecydowanej interwencji UE w celu ochrony jednostek przed niesprawiedliwym pomawianiem i społecznym ostracyzmem.

W dzisiejszej rzeczywistości przypisanie osobie prywatnej lub przedsiębiorcy etykiety ‘rosyjskiego agenta’ – nawet bez jakichkolwiek dowodów – oznacza biznesową śmierć i reputacyjny blamaż. To gorsze od przestępstwa karalnego” – mówi Robert Szustkowski.

Apel Szustkowskiego o jasne wytyczne w UE ma podstawy w jego osobistych doświadczeniach. Przez lata był obiektem nieprawdziwych doniesień mediów w Polsce i pomówień o relacje z Rosją, co miało poważne konsekwencje społeczne i zawodowe. Jego inicjatywa opiera się na rozszerzeniu unijnego prawa dotyczącego “prawa do bycia zapomnianym(The right to be forgotten, GDPR, https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/ ) na media, co umożliwiłoby jednostkom kontrolę nad informacjami o nich w sieci.

Ponadto Szustkowski popiera utworzenie mechanizmu Rzecznika Praw Czytelników w organizacjach medialnych, co zapewniłoby rzetelność reportażu oraz pozwoliło osobom pomówionym przez media na możliwość przedstawienia swojej wersji zdarzeń.

Inicjatywa ta ma na celu wprowadzenie jasnych standardów i odpowiedzialności za nieprawdziwie informacje w przekazach medialnych. UE musi nadać priorytet ochronie praw i godności jednostki” – stwierdza Szustkowski.

Media, stawiając bezpodstawnie oskarżenia o przeszłość wielu biznesmenów, odwracają uwagę czytelników od prawdziwych problemów i realnych zagrożeń. Wdrażając jasne wytyczne dotyczące postępowania mediów, UE może poczynić znaczący postęp w kierunku wspierania bardziej sprawiedliwych zasad społecznych.

Najnowsze