10.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Ukraińskie przekręty na VAT

Migranci ze wschodu wykorzystują unij ną procedurę TAX FREE do oszustw podatkowych. Po ostatnim orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE przekrętów może być jeszcze więcej.

Napływ Ukraińców jest niewątpliwie wartością dodaną dla polskiej gospodarki. Tania siła robocza ze wschodu z jednej strony zmniejsza koszty po stronie przedsiębiorców, z drugiej zaś wywiera presję na krajowych pracownikach do podnoszenia poziomu kwalifi kacji. Pomimo wielu zalet zjawisko ekonomicznej migracji Ukraińców ma jednak swoje ciemne strony. Jedną z takich jest szerzący się proceder wykorzystywania specyficznej procedury TAX FREE do oszustw w podatku VAT. Mechanizm przekrętu jest bardzo prosty – Ukraińcy kupują w Polsce hurtowe ilości towarów (często od spółek, których prezesami i udziałowcami są osoby z ukraińskim paszportem), a następnie otrzymują za nie zwrot VAT-u, towar zaś zostaje wywieziony za naszą wschodnią granicę.

Problem w tym, że mechanizm TAX FREE jest przeznaczony dla podróżnych spoza unijnego obszaru celnego, którzy nabywają towary wyłącznie w celach prywatnych, nie zaś biznesowych. Hurtowe ilości kupowane przez Ukraińców wskazują natomiast na handlowy charakter transakcji, a zatem sprzeczny z unijną dyrektywą VAT i tym samym z polską ustawą o podatku od towarów i usług. Skala przekrętu nie jest znana, wiadomo jednak, że mechanizm jest bardzo dobrze zorganizowany i koordynowany przez osoby zorientowane w polskim prawie handlowym. Nie każdy bowiem potrafi założyć w Polsce spółkę, a następnie wypełniać względem państwa przeróżne obowiązki wynikające z przepisów prawa (np. podatkowe). W najbliższym czasie skala oszustw w TAX FREE może wzrosnąć w związku orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w którym uznano za niezgodne z unijnymi regulacjami polskie przepisy dotyczące ograniczeń możliwości zwrotu VAT przez sprzedawców.

TAX FREE, czyli?

Procedura TAX FREE została wprowadzona ustawą o podatku od towarów i usług z 2004 roku, uchwaloną w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a tym samym przystąpieniem do wspólnotowego obszaru celnego. Przepisy o TAX FREE są odzwierciedleniem unijnej dyrektywy VAT, z tą różnicą, że polska ustawa wprowadza pewne ograniczenia względem sprzedawców chcących uczestniczyć w tej procedurze. Główny cel istnienia TAX FREE to realizacja podstawowej zasady podatku VAT, jaką jest opodatkowanie towarów i usług w państwie, w którym dojdzie do finalnej „konsumpcji”.

Z powyższego wynika, że zarówno eksport z krajów unijnych do tzw. państw trzecich (spoza wspólnotowego obszaru celnego), jak i wewnątrzwspólnotowe dostawy muszą być opodatkowane stawką 0 proc. VAT. Taka sama zasada dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych niemających stałego miejsca pobytu w Unii, o ile oczywiście osoby te wrócą do swojego kraju z towarem w stanie nienaruszonym, zakupionym w jednym z państw członkowskich UE. Wówczas takiemu nabywcy, którego ustawa określa mianem „podróżnego”, należy się zwrot podatku VAT.

W efekcie osoba spoza UE nabywa towar w cenie netto, sprzedawca w deklaracji VAT uwzględnia zaś taką transakcję w pozycji dotyczącej sprzedaży ze stawką 0 proc. Zwrotu VAT może dokonać sprzedawca, o ile jest czynnym podatnikiem VAT oraz jego roczne obroty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 400 tys. zł. Jeżeli firma nie spełnia tych warunków, wówczas podróżny może otrzymać zwrot VAT od specjalnego pośrednika, który zajmuje się taką działalnością. Oczywiście na f rmie sprzedającej w ramach procedury TAX FREE ciążą liczne obowiązki względem organów podatkowych. (…)

Cały artykuł w Gazecie Finansowej 12/2018

{source}

Gazeta Finansowa 12/2018

{/source}

Najnowsze