24.1 C
Warszawa
niedziela, 19 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Poczta Polska otrzymała tytuł w kategorii Firma przyjazna niepełnosprawnym

Poczta Polska otrzymała tytuł w kategorii Firma przyjazna niepełnosprawnym, za przystąpienie do pilotażowego Programu „Praca – integracja”, zakładając zatrudnienie w ciągu 2 lat 400 osób niepełnosprawnych oraz ogólnopolską kampanię informacyjną „Poczta bez barier”, której adresatami są osoby niepełnosprawne i ich bliscy.

Agnieszka Grzegorczyk - dyrektor zarządzająca pionem kapitału ludzkiego w Poczcie Polskiej

Agnieszka Grzegorczyk – dyrektor zarządzająca pionem kapitału ludzkiego w Poczcie Polskiej

Czym dla Państwa firmy jest tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania? Czy ten tytuł w jakiś sposób nobilituje firmę?

Przyznany nam tytuł Pracodawcy Godnego Zaufana jest formą uznania działań, które podejmujemy m.in. na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienie to potwierdza, że wspieranie osób z niepełnosprawnościami jest pozytywnie odbierane, doceniane i potrzebne. Działamy na dwóch polach. Na pierwszym zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami do pracy, oferując im stabilne warunki oparte na umowie o pracę z pełnym pakietem świadczeń socjalnych. Na drugim – dopasowujemy nasze usługi i infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które są naszymi klientami. Placówki pocztowe, spełniające wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, otrzymują certyfikat „Obiekt bez barier”. W 2015 r. Poczta Polska dostała medal Przyjaciel Integracji, a w 2016 r. tytuł Lidera Dostępności za sieć dostępnych placówek pocztowych. Od października ubiegłego roku, Poczta Polska prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną „Poczta bez barier” skierowaną do osób niepełnosprawnych i ich bliskich. Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania to dla nas wielkie wyróżnienie.

Co zmieniło się po odebraniu statuetki? Czy to dla Państwa zamknięcie jakiegoś okresu działań, czy wręcz przeciwnie, zachęta do dalszych działań?

Przejawy akceptacji naszych działań mobilizują nas do prowadzenia kolejnych wyzwań. Jako największy pracodawca i strategiczna spółka Skarbu Państwa, przykładamy wagę do aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. W 2017 r. w porównaniu do roku 2016, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej wzrosło o 20,3 proc. Chcemy nadal zwiększać zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Współpracujemy w tym celu z odpowiednimi podmiotami, np. Fundacją Aktywizacja, która poza rekrutacją kandydatów, prowadzi doradztwo zawodowe, szkolenia i wsparcie zatrudnienia. Przystąpiliśmy do udziału w pilotażowym programie „Praca – Integracja”, który jest finansowany przez PFRON. Docelowo w ramach tej współpracy, w ciągu niespełna dwóch najbliższych lat, zwiększymy zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami o 400 osób. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że są to sumienne, pracowite i godne zaufania osoby, z którymi warto podjąć współpracę. Ponadto nadal będziemy przystosowywać nasze placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zarówno pod względem architektonicznym, obsługowym, jak i pod kątem zakresu oferowanych usług.

Jakie są najbliższe plany firmy, jeśli chodzi o działania z zakresu CSR?

Nasz CSR nadal będzie wspierał realizację celów biznesowych i misji firmy, której jednym z fundamentów jest Idea Zrównoważonego Rozwoju. Zgodnie z nią, Poczta Polska dba o równowagę zaspokajania potrzeb i realizację zobowiązań wobec państwa, klientów i pracowników. Promując zdrowy styl życia propagujemy i wspieramy aktywność sportową naszych pracowników. Organizujemy cykliczne, coroczne imprezy sportowe dla pracowników i ich rodzin, refundujemy w znacznej części aktywność fizyczną podejmowaną na własną rękę, a także wypoczynek. W praktyce oznacza to, że nadal będziemy dążyć do zapewnienia powszechnego dostęp do usług pocztowych, administracyjnych i finansowych dla wszystkich obywateli na terenie całego kraju. Skoncentrujemy się także na promocji polskiej kultury i postaw patriotycznych oraz tworzeniu coraz lepszych warunków pracy . W bieżącym roku uczestniczymy w obchodach stulecia odzyskania niepodległości, z tej okazji przygotowujemy ciekawe wydawnictwa filatelistyczne i organizujemy wystawy, a pamięć o ważnych postaciach związanych z tym wydarzeniem – podobnie jak i innych ważnych wydarzeniach historycznych – uwieczniamy na znaczkach i pocztówkach.

Najnowsze