21.3 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Sondaż Panelu Ariadna: Polacy zadowoleni z zakupu przez państwo zbiorów Książąt Czartoryskich

Sondaż Panelu Ariadna: Polacy zadowoleni z zakupu przez państwo zbiorów Książąt Czartoryskich, wyborcy PO także głosowali za decyzją o zakupie zbiorów

Panel Ariadna przeprowadził sondaż na temat zakupu przez państwo zbiorów Książąt Czartoryskich. 42 proc. badanych pozytywnie oceniło zakup zbiorów Muzeum i Biblioteki Czartoryskich zawierającej 86 tysięcy obiektów muzealnych, 250 tys. obiektów bibliotecznych oraz nieruchomości. Odmiennego zdanie było 20 proc. ankietowanych. Pozytywne oceny przeważają nie tylko wśród ogółu badanych, lecz również w grupach ankietowanych deklarujących się jako wyborcy PIS: 59 do 11 proc., i co ciekawe 34 proc. wyborców PO ocenia zakup pozytywnie, a 30 proc. negatywnie.

Jednocześnie okazało się, że mniej niż połowa badanych – 44 proc. – słyszała, że w grudniu Polska stała się właścicielem kolekcji w skład której wchodzą m.in. Dama z gronostajem Leonarda Da Vinci, dzieła Rembrandta, Netschera czy Tosiniego. Co ciekawe, temat zakupu kolekcji jest lepiej znany przez wyborców Platformy Obywatelskiej, zna go aż 63 proc. ankietowanych.

sondaż panelu ariadna 

 

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w dniach 27-30 kwietnia 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1052 osób

W roku 1991 powołana została do życia Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, przywrócono też wtedy dawną nazwę Muzeum Książąt Czartoryskich. Założycielem Fundacji był książę Adam Karol Czartoryski, który po zmianie ustrojowej w Polsce w roku 1989 odzyskał tytuł własności do zbiorów. Przez 25 lat Fundacja XX. Czartoryskich opiekowała się kolekcją.

Od wielu lat polscy muzealnicy wnioskowali, by kolejne rządy ostatecznie uregulowały sprawę kolekcji i zakupiły ją od rodziny Czartoryskich. 29 grudnia 2016 roku, by móc już na zawsze zabezpieczyć zbiory, rząd Polski zawarł z księciem Adamem Karolem Czartoryskim, prezydentem Fundacji Książąt Czartoryskich, transakcję, na mocy której wspaniałe zbiory sztuki, archiwum i biblioteka wraz z muzealnymi budynkami przeszły na własność państwa polskiego i zostały powierzone pod dalszą opieką Krakowskiemu Muzeum Narodowemu.

Najnowsze