e-wydanie

2.8 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Walka o handel na Lotnisku Chopina

Podróżujący, korzystający w wakacje z lotniska Chopina, mogą mieć problemy z robieniem zakupów w stołecznym porcie lotniczym. Z początkiem lipca zamknięto 14 sklepów, czyli 50 proc. komercyjnej strefy lotniska. Spowodowane jest to wyborem nowego najemcy, jednak sam proces wyboru budzi poważne wątpliwości.

 Władze lotniska postanowiły w szczycie sezonu lotniczego zmienić najemcę. Jak napisał Super Express, chaos na lotnisku ma potrwać przynajmniej do końca wakacji, albo dłużej. Wszyscy podróżujący chcący zrobić zakupy przed wejściem na pokład, lub turyści chcący zakupić pamiątki, muszą uzbroić się w cierpliwość i zarezerwować na to więcej czasu niż zwykle. Jako rekompensatę zamknięcia 2,8 tys. metrów kwadratowych sklepów i problemu z zakupem np. wody, lotnisko Chopina udostępnia dwa poidełka z wodą pitną. Źródełka są dostępne w tak zwanej strefie tranzytowej, za strefą kontroli bezpieczeństwa.

Zamknięcie sklepów spowodowane jest zakończeniem obowiązywania umowy między Lagardere Travel Retail (LTR), dotychczasowym operatorem powierzchni handlowej, a przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze (PPL). PPL w ramach ugody, bez przetargu, wybrał nowego najemcę – Baltonę, należącą do hinduskiego właściciela – Flemingo DutyFree. Flemingo wygrał w 2015 r. w haskim Trybunale Arbitażowym spór przeciwko Polsce na ponad 80 mln zł. Jak napisała Baltona w swoim komunikacie, w ramach ugody właściciel Baltony zrzekł się roszczeń wobec Polski, a firma oraz PPL zawarły jednocześnie w dniu 6 maja 2018 r. pakiet łącznie 14 umów najmu powierzchni handlowych, obejmujących 14 sklepów w obu terminalach lotniska.

walka o handel na lotnisku chopina

Dotychczasowy najemca wniósł jednak przeciwko PPL i Baltonie pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym żąda unieważnienia ww. umów najmu. Według Lagardere Travel Retail wcześniejsze postępowanie przetargowe dotyczące najmu powierzchni komercyjnej na Okęciu, zostało zakończone bez wyboru oferty, mimo, że uczestniczył w nim LTR. Już w maju br. Lagardere informowało, że podejmie kroki prawne, ponieważ wg nich PPL mógł złamać prawo konkurencji, mieszając odpowiedzialność Skarbu Państwa do komercyjnego wyboru najemcy.

Proces dotyczący zmiany najemcy 14 lokali położonych na Terminalu A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie rozpoczął się w 2016 r. 11 października 2016 PPL zwróciło się do Lagardere Travel Retail Spółka z o.o. (LTR) z zaproszeniem do negocjacji Umów na 12 lokali (Postepowanie 2016), które pomimo wynegocjowania przez strony i parafowania przez LTR nie zostały podpisane. 11 maja 2017 r. PPL rozpoczął kolejne postępowanie na te powierzchnie. W Biuletynie Informacji Publicznej PPL opublikowała dwa ogłoszenia o wszczęciu postępowania na wybór najemców powierzchni komercyjnej (Postępowanie 2017), w którym LTR złożyła oferty. 5 grudnia 2017 r. Wg Lagardere PPL unieważniło Postępowanie 2017 nie podając w piśmie żadnych powodów unieważnienia.

W tym czasie, jak już obecnie ujawniono, PPL przy wsparciu Prokuratorii Generalnej RP rozpoczął negocjacje z Flemingo Dutyfree Shop Private Limited z siedzibą w Indiach (Flemingo) oraz PHZ Baltona S.A. (Baltona) zmierzające do podpisania umów najmu na 14 lokali komercyjnych. Jak informuje Lagardere – pismem z dnia 5 lutego 2018 r. skierowanym do LTR, prezes PPL rozpoczął pozorne postępowanie, w którym zaprosił LTR do złożenia oferty na najem powierzchni 14 lokali handlowych (Postępowanie 2018). W trakcie Postepowania 2018 prezes PPL poinformował LTR, że konkurentem LTR w tym postępowaniu jest Baltona.

Wg komunikatów Baltony, umowy na 14 lokali podpisała z PPL w wyniku negocjacji i w następstwie podpisanej ugody. 26 lutego 2018 r. LTR złożyła ostateczną ofertę w Postepowaniu 2018. LTR w złożonej ofercie, pomimo zamiaru prowadzenia prac adaptacyjnych w lokalach, zrezygnowała z czynszu adaptacyjnego podczas ich prowadzenia. Doprecyzowała jednocześnie, że wszelkie prace przeprowadzi poza sezonem, zachowując ciągłość sprzedaży i nie będzie występować o preferencyjną stawkę czynszu w trakcie trwania okresu adaptacyjnego. LTR informuje także, że nieprawdą jest, że nie zgodziła się pozostać w przedmiotowych lokalach na okres wakacji. Propozycja LTR w dwóch wariantach została przedstawiona prezesowi PPL przy czym nigdy nie została rozpatrzona.

Najnowsze