22.5 C
Warszawa
sobota, 13 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Coraz więcej śmieci na Mazowszu

Wzrosła liczba dzikich wysypisk śmieci na Mazowszu, wynika z opracowania Urzędu Statystycznego w Warszawie. Urzędnicy policzyli, że nielegalne składowanie śmieci odbywa się w 143 lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego.

 Przeciętny mieszkaniec Mazowsza wytwarza rocznie prawie 300 kg śmieci, z których ponad połowa trafi a do odzysku. Odpady zebrane selektywnie stanowią jedną czwartą ogólnej masy odpadów komunalnych. W 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego zebrano 1,78 mln ton odpadów komunalnych, co stanowiło 15 proc. ogółu zebranych w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem masa wytworzonych na Mazowszu odpadów komunalnych wzrosła o 1 proc.

Wśród wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów komunalnych dominowały śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. Ich całkowita masa wyniosła 1,58 mln ton, co oznaczało wzrost o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Na jednego mieszkańca Mazowsza przypadały 294 kg zebranych odpadów komunalnych i było to o 6 kg więcej niż w 2016 r. Z usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji zebrano 198 tys. ton śmieci (mniej o 8,5 proc. w stosunku do 2016 r.). Wprawdzie wzrosła masa odpadów zebranych selektywnie (w 2017 r. na terenie Mazowsza zebrano w ten sposób 471 tys. ton odpadów komunalnych, czyli o 1,6 proc. więcej niż w 2016 r.), ale ich udział w ogólnej masie odpadów komunalnych pozostaje niezmieniony. Posegregowanych śmieci było wagowo trzy razy mniej niż odpadów zmieszanych.

Segregacja śmieci ułatwia pozyskiwanie z nich surowców wtórnych. W 2017 r. do odzysku trafiło 59 proc. ogólnej masy odpadów komunalnych zebranych w województwie mazowieckim. Do recyklingu przeznaczono 23 proc. ilości odpadów komunalnych, do biologicznych procesów przetwarzania (kompostowania lub fermentacji) 6 proc., natomiast do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii skierowano 30 proc. ilości odpadów. Spadła liczba składowisk odpadów komunalnych, ale ich całkowita powierzchnia nieznacznie wzrosła.

W końcu 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowało 29 składowisk odpadów komunalnych (wobec 33 w 2016 r.) o łącznej powierzchni 167 ha (wobec 168 ha w 2016 r.). Trzy czwarte czynnych składowisk było zlokalizowanych na terenach wiejskich. Znacząco (o 14 proc. w porównaniu z 2016 r.) wzrosła liczba dzikich wysypisk śmieci. W 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego zlikwidowano 1298 nielegalnych składowisk, z których wywieziono 5,1 tys. ton odpadów. Niedozwolone składowanie odpadów odbywa się jeszcze w 143 lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze