7.5 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Nagrody w ślad za wynikami

Wielkanocna nagroda roczna – 2100 zł

Blisko 45 tys. pracowników sieci Biedronka otrzymało przed Wielkanocą specjalną nagrodę roczną w wysokości 2100 zł brutto, czyli o 100 zł więcej niż rok wcześniej. W tym roku nagroda została wypłacona w tygodniu przedświątecznym, podczas gdy w poprzednich latach można było ją otrzymać zwykle do końca kwietnia.

W liście do pracowników Biedronki Pedro Soares dos Santos, szef Grupy Jeronimo Martins, podziękował za ich wkład w osiągnięcie celów firmy w 2018 r. Był to trudny rok, który na polskim rynku przyniósł przede wszystkim wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele.

– W poczuciu dobrze zrealizowanego zadania, chcemy docenić wysiłek i zaangażowanie tych, którzy są siłą napędową naszego biznesu i którzy codziennie pracują na to, co udało nam się wspólnie osiągnąć w Polsce. Jesteśmy Grupą, która co roku stawia sobie ambitne cele, dąży do ciągłego rozwoju i usprawnia swoje funkcjonowanie każdego dnia. Liczę na to, że 2019 r. będzie kolejnym wyjątkowym rokiem, z którego wszyscy będziemy dumni – napisał Soares dos Santos. Nagrodę specjalną otrzymały osoby zatrudnione w JMP na stanowiskach niemenedżerskich, na podstawie umowy o pracę, najpóźniej od 3 kwietnia 2018 r., czyli trafiła przede wszystkim do pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych. Warunkiem jej otrzymania była także dobra ocena pracy za ubiegły rok, brak dłuższych absencji, trwających powyżej 180 dni łącznie, a także brak nieusprawiedliwionych nieobecności w 2018 r. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymały jej proporcjonalną część adekwatną do wymiaru etatu.

Biedronka doceniła także za dobre wyniki w 2018 r. kierowników sklepów. Ponad dwa tysiące kierowników sklepów Biedronka z całej Polski, którzy spełniali pozostałe warunki, zostało docenionych za realizację planu rocznego i osiągnięcie dobrych wyników sprzedaży nagrodą specjalną w podwójnej wysokości, a więc kwotą 4200 zł brutto. Biedronka to jeden z najatrakcyjniejszych pracodawców na rynku. W 2018 r. zwiększyła zatrudnienie o ok. 2 tys. osób. Aktualnie w Jeronimo Martins Polska na umowę o pracę zatrudnionych jest ponad 67 tys. osób. Pracownicy Biedronki mogą liczyć nie tylko na atrakcyjne wynagrodzenia, premie uznaniowe, nagrodę roczną, ale i szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych. Obecnie obejmuje on 19 programów, wychodzących naprzeciw różnym potrzebom pracowników.

Najnowsze