17.5 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Jakie szkody są pokrywane z komunikacyjnego ubezpieczenia OC?

O co ogóle można się ubiegać?

Żeby uzyskać zadowalające odszkodowanie, powinno się wiedzieć, o co w ogóle można się ubiegać. Kluczowym elementem odpowiedzi zawartej w pytaniu jest ubezpieczeniowa suma gwarancyjna. To kwota, która określa górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń związanej z zawartą umową OC. Jeżeli ogólne straty w wypadku przekroczą tę ustaloną sumę, różnicę będzie musiał pokryć sprawca już z własnej kieszeni.

Ponieważ ubezpieczenie OC dla kierowców ma charakter obowiązkowy, firma ubezpieczeniowa nie może wprowadzać własnych ograniczeń dotyczących wyłączenia ochrony. Wszystkie takie wyjątki zostały określone ustawowo. Czyli OC nie podlegają szkody wyrządzone na mieniu posiadacza pojazdu, przewożonych za opłatą przedmiotów bądź też ich utraty. Na przykład straty związane z utratą przewożonych wartościowych przedmiotów, takich jak znaczki, monety czy biżuteria. Wreszcie szkody związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska.

Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego z zapisu o wyłączeniu odpowiedzialności za szkody związane z utratą wartościowych przedmiotów nie „wypadły”… zegarki naręczne. Te bowiem, nawet najbardziej kosztowne, nie służą jedynie do ozdoby, lecz spełniają także rolę użytkową.{source}Advertisement{/source}

Najnowsze