20 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Jak oszczędzać na emeryturę?

Niskie emerytury?

Czy sprawdzą się prognozy dotyczące wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych? Jeśli tak, to dobrze jest zatem wziąć sprawy w swoje ręce i zastanowić się, co można zrobić, aby skutecznie zabezpieczyć finansową przyszłość. Pytanie tylko, jak oszczędzać na emeryturę? Czy wpłacanie środków do IKE lub IKZE będzie dobrym rozwiązaniem? Która z tych opcji będzie korzystniejszym wyborem?

Świadczenia obecnych emerytów stanowią równowartość 60 procent ich ostatniego wynagrodzenia, tymczasem za około 30 lat wskaźnik ten będzie jeszcze o połowę niższy. Nie ulega więc wątpliwości, że samodzielne oszczędzanie na emeryturę to konieczność dla większości pracujących Polaków. Aby robić to w sposób efektywny i sprzyjający budowaniu faktycznego bezpieczeństwa finansowego, powinni oni jednak najpierw przeanalizować działanie dostępnych w tym zakresie rozwiązań. Dlatego też w niniejszym artykule szczegółowo wyjaśniliśmy, na czym polegają dwie podstawowe formy „dodatkowego” oszczędzania na emeryturę: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Co oznaczają terminy: IKE oraz IKZE?
Zarówno Indywidualne Konto Emerytalne, jak i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to sposoby oszczędzania, które zaliczają się do trzeciego filaru systemu emerytalnego. W przeciwieństwie do pierwszego filaru, czyli emerytury z ZUS, mają one charakter dobrowolny: oznacza to, że każdy zainteresowany może (ale nie musi) wpłacać środki do IKE lub IKZE. W zależności od potrzeb i strategii oszczędzania na emeryturę, można korzystać z jednego lub z obydwu tych rozwiązań. Niemniej jednak, każda osoba, czy to pracująca na umowę o pracę lub cywilnoprawną czy też przedsiębiorca, może posiadać maksymalnie jedno IKE i jedno IKZE. Pytanie tylko, po co właściwie warto je mieć?

IKE oraz IKZE to formy indywidualnego oszczędzania na prywatną emeryturę, które oferują pewne korzyści, niedostępne w przypadku tradycyjnych form gromadzenia pieniędzy. Dochody z kont oszczędnościowych, akcji giełdowych, obligacji skarbowych czy funduszy inwestycyjnych obarczone są 19-procentowym podatkiem Belki (podatkiem od zysków kapitałowych). Tymczasem oszczędzanie na emeryturę w ramach IKE oraz IKZE, w razie spełnienia określonych kryteriów, jest całkowicie zwolnione z ponoszenia takiego kosztu. W przypadku IKZE pozwala ono również odliczyć wpłacone kwoty od podatku dochodowego od osób fizycznych, a także, w przypadku IKE i IKZE, na korzystnych zasadach przekazać środki potencjalnym spadkobiercom.

IKE i IKZE: podstawowa charakterystyka
Zasady na jakich można korzystać z IKE oraz IKZE są ściśle określone przez przepisy. Niezależnie zatem, z jakim podmiotem zostanie zawarta umowa o prowadzenie konta emerytalnego, jednakowe będą: podstawowy zestaw korzyści oraz obostrzenia dotyczące wpłacania i wypłacania środków.

Najważniejsze cechy IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego:

  • limit wpłat jest ogłaszany corocznie i sukcesywnie zwiększany – w 2020 roku wynosi 15 681 zł;
  • środki zgromadzone na IKE można wypłacić bez podatku w wieku 60 lub 55 lat (jeśli osiągnięto już uprawnienia emerytalne); takie korzyści podatkowe są dostępne pod warunkiem, że wpłat dokonywano w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych, lub na pięć lat przed złożeniem wniosku o wypłatę na koncie znajdowała się minimum połowa łącznej wartości oszczędności;
  • wypłata środków bez spełnienia kryterium ulgi skutkuje naliczeniem 19-procentowego podatku Belki;
  • środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu i nie są obłożone żadnym podatkiem, w toku korzystania z IKE.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) pod pewnymi względami przypomina IKE, niemniej jednak podlega innym regulacjom. Jego podstawowa charakterystyka przedstawia się następująco:

  • limit wpłat jest ogłaszany corocznie i regularnie podnoszony – w 2020 roku wynosi 6 272,40 zł;
  • środki zgromadzone na IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki;
  • wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodów w PIT; w przypadku wpłat w maksymalnej dostępnej kwocie, możliwe jest odliczenie nawet ponad 2000 zł;
  • środki wpłacone na IKZE można wypłacić w wieku 65 lat, co wiąże się z naliczeniem zryczałtowanego podatku w wysokości 10 procent;
  • przedwczesna wypłata środków skutkuje tym, że należy je doliczyć do dochodu uzyskanego w danym roku i zapłacić od nich podatek;
  • środki zgromadzone na IKZE podlegają dziedziczeniu, a uposażony płaci jeden, 10-procentowy zryczałtowany podatek.

Więcej przydatnych informacji na temat opisanych sposobów oszczędzania na emeryturę można znaleźć na stronie: https://axa.pl/inwestycje/przewodnik-inwestora/oszczedzanie-a-emerytura/.

Gdzie i jak oszczędzać na emeryturę w ramach IKE lub IKZE?
Każdy, kto chciałby skorzystać z IKE i/lub IKZE, powinien mieć świadomość, że konta te mogą być prowadzone przez różne podmioty. Chcąc oszczędzać w ten sposób, należy zawrzeć stosowną umowę z wybranym bankiem, zakładem ubezpieczeń, TFI zarządzającym funduszem inwestycyjnym, firmą prowadzącą działalność maklerską lub PTE zarządzającym dobrowolnym funduszem emerytalnym.

Wybierając podmiot prowadzący konto emerytalne, warto wziąć pod uwagę wymaganą przez niego częstotliwość oraz minimalną kwotę wpłat. Jeśli chodzi o tę ostatnią, w wielu instytucjach wynosi zaledwie 50 lub 100 zł, natomiast w kwestii regularności zasileń stosowane są różne rozwiązania; możliwość dokonywania nieregularnych wpłat to duża wygoda, ale trzeba pamiętać, że oszczędzanie na emeryturę powinno być systematyczne. Przeglądając oferty warto też sprawdzić, czy zarówno założenie, jak i usunięcie konta emerytalnego, są całkowicie bezpłatne i dostępne drogą elektroniczną.

Indywidualne Konto Emerytalne można założyć za pośrednictwem strony: https://axa.pl/emerytura-i-inwestycje/indywidualne-konto-emerytalne/, natomiast Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego poprzez link: https://axa.pl/emerytura-i-inwestycje/indywidualne-konto-zabezpieczenia-emerytalnego/.

W ramach IKE oraz IKZE można oszczędzać na wiele różnych sposobów. Możliwe jest samodzielne nabywanie obligacji skarbowych, czy też papierów wartościowych notowanych na GPW, jak również oszczędzanie poprzez klasyczne konta oszczędnościowe i lokaty terminowe. Zamiast jednak samemu martwić się o wybór odpowiednich instrumentów finansowych, można też powierzyć środki profesjonalistom zarządzającym funduszami inwestycyjnym.

Decydując się na oszczędzanie z profesjonalistami, trzeba zwrócić uwagę na to, jakie fundusze oferuje dany podmiot prowadzący konto emerytalne. Dobrze, jeśli jest to bogata oferta produktów o różnym profilu inwestycyjnym, z ekspozycją na różne rynki. Taką można znaleźć między innymi w AXA, która proponuje 16 subfunduszy, a przy tym pozwala je bezpłatnie i w pełni swobodnie zmieniać w trakcie trwania umowy. Ubezpieczyciel przygotował również specjalną promocję „200za2000”, dzięki której wpłacając na IKE lub IKZE 2000 zł do 30 czerwca 2020 roku można otrzymać dodatkowe 200 zł na rachunek subfunduszu, który wskazany zostanie w trakcie procedury otwarcia IKE. Warto też dodać, że oszczędzający w funduszach w ramach konta emerytalnego, ponoszą niższe koszty zarządzania funduszami, niż klienci korzystający z oferty standardowej AXA TFI.

Portal Analizy.pl przedstawił Ranking IKE 2019 – gdzie dostaniesz najlepsze IKE? oraz Ranking IKZE 2019 – gdzie dostaniesz najlepsze IKZE?. Wg tych rankingów AXA oferuje najniższe koszty zarządzania funduszami.

Co wybrać: IKE czy IKZE?
Istotny jest wybór nie tylko podmiotu prowadzącego konto emerytalne, ale również samego sposobu oszczędzania. Podjęcie decyzji w tym zakresie nie jest proste, bowiem obydwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy.

Na korzyść IKE przemawia fakt, że wiąże się z wyższym limitem wpłat, a także niższym wiekiem uprawniającym do zamknięcia konta bez negatywnych konsekwencji. Poza tym możliwa jest wcześniejsza wypłata pieniędzy w całości lub części (wiąże się to z koniecznością opłaty podatku Belki). Środki podlegają dziedziczeniu a dodatkowo w IKE uposażony lub spadkobierca nie musi płacić żadnego podatku.

Chcesz wiedzieć więcej o IKE? Czytaj Oszczędzanie na emeryturę. Polakom zostaje IKE albo ZUS

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może wydawać się mniej atrakcyjnym rozwiązaniem, ale trzeba pamiętać, że oferuje ono możliwość odliczenia wpłat z danego roku od podstawy opodatkowania. To bardzo ważna korzyść, dzięki której można sporo zaoszczędzić na podatku dochodowym. Jeśli jednak ktoś obawia się, że w pewnym momencie będzie chciał przedterminowo skorzystać ze zgromadzonych środków, to ze względu na naliczenie podatku PIT, korzystniejsze może okazać się dla niego IKE.

Osoby, które chciałyby odkładać co najmniej kilkaset złotych miesięcznie, mogą zdecydować się na obydwie formy oszczędzania na emeryturę. Dzięki temu skorzystają ze wszystkich pojawiających się tutaj zalet. Wydaje się, że tych ostatnich jest na tyle dużo, że każdy, kto chce gromadzić środki z myślą o emeryturze, powinien przynajmniej poważnie zastanowić się nad takimi rozwiązaniami emerytalnymi.

MATERIAŁ PARTNERA

Najnowsze