10.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Chronić i edukować

Pysznimy się nowoczesnością, wierzymy w postęp, a zabobony wciąż są żywe.

Tylko może inne niż w czasach, z których (często niesłusznie) szydzimy. Zabobon antyszczepionkowy przestał cieszyć się popularnością w czasach pandemii, ale za to na popularności zyskuje zabobon związany z 5G. Jest on tym bardziej szkodliwy, że wiąże się z uszkodzeniami ważnej infrastruktury. Trzeba więc przeciwdziałać mu dwojako: edukując ludzi i chroniąc urządzenia.

W kilku krajach europejskich, w tym w Polsce, odnotowano próby niszczenia masztów komunikacyjnych. Trudno rozstrzygnąć, na ile są to działania ludzi poddanych dezinformacji, a na ile działania różnych sił zainteresowanych utrzymywaniem chaosu. W każdym razie uwidoczniło to znaczenie ochrony infrastruktury krytycznej i przeciwdziałaniu aktom wandalizmu.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, jak nasze państwo jest przygotowane do takiego zadania. Na pewno zagrożenia nie można bagatelizować. W czasach, kiedy przysłowiowe wyłączenie wtyczki z kontaktu może sparaliżować życie wielu ludzi, zapewnienie bezpieczeństwa infrastrukturze krytycznej ma znaczenie priorytetowe. A ta infrastruktura to nie tylko elektrownie czy wodociągi; to również elementy systemu telekomunikacyjnego. Zaś poziom bezpieczeństwa w kraju wpływa w oczywisty sposób na gospodarkę i na poziom zainteresowania zagranicznych inwestorów.

W przypadku antyszczepionkowców przez wiele lat nie doceniano zagrożenia. Uważano, że chodzi o margines, grupkę ekscentryków. Nagle okazało się, że bzdurne tezy znajdują wcale duży posłuch, a powtarzają je również ludzie, których z racji inteligencji i wykształcenia trudno o to posądzać. Wówczas dopiero ruszono z bardziej intensywnymi działaniami.

Takiego błędu nie można popełnić w przypadku mitów o zabójczym 5G. Trzeba monitorować społeczną świadomość, nastroje, dostarczać wiedzy. Nie szydzić z ludzkiej naiwności, ale tłumaczyć. Nie obrażać, lecz rozmawiać, a jednocześnie stanowczo reagować na wszelkie próby niszczenia infrastruktury. Na pewno zapisy dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej powinny znaleźć się w przygotowywanym w BBN projekcie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Chociaż zdaję sobie sprawę, że zapisać jest najprościej, a skutecznie realizować – najtrudniej. Jeszcze raz się okazuje, że w tych, jak i wielu innych przypadkach edukacja społeczna jest kluczem do rozwoju nowoczesnej cywilizacji.

Źródło: natemat.pl

Najnowsze