19.1 C
Warszawa
sobota, 13 kwietnia 2024

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT)

Koniecznie przeczytaj

Jedna z większych zmian w prawie podatkowych w ostatnich latach.

W dniu 16 września 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt nowelizacji CIT i PIT w zakresie Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Podobne plany pojawił się już w 2013 r., jednak ostatecznie z nich zrezygnowano. Zgodnie z projektem nowelizacji, przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych (i spółek jawnych) CIT wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. czyli na przygotowanie się do zmian zostało 15 tygodni.

Zgodnie z projektem, spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski mają podlegać opodatkowaniu CIT. Projektowane przepisy mają również objąć spółki jawne, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, zaś spółka nie złoży do organów podatkowych informacji o podatnikach podatku dochodowego, posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do udziału w zysku tej spółki. W praktyce oznaczać to będzie, że dochody osiągane przez spółki komandytowe oraz spółki jawne objęte podatkiem CIT podlegać będą podwójnemu opodatkowaniu – najpierw na poziomie tych spółek, następnie zaś na poziomie wspólników w związku dystrybucją zysków spółki. W przypadku komandytariusza przewidziane zostało zwolnienie podatkowe dla 50% otrzymanego ze spółki zysku, z limitem rocznym w wysokości 60 tys. zł. Limit ten uwzględniany ma być odrębnie dla każdej spółki komandytowej. Dobra wiadomość jest taka że wypłata zysków wygenerowanych z działalności spółek komandytowych przed 1 stycznia 2021 r., powinna raczej zostać potraktowana na obecnie obowiązujących zasadach. Oznacza to, ze wypłata zysków wygenerowanych przed 1 stycznia 2021 r. do wspólników nie powinna podlegać opodatkowaniu CIT i PIT.

Szacuje się, ze działających spółek komandytowych w Polsce jest około 400 tys. Zmiana dotycząca spółek komandytowych wynika wprost z przekazywanych od dłuższego czasu postulatów Krajowej Administracji Skarbowej. Analizy KAS wskazują na wykorzystywanie spółek komandytowych do optymalizacji podatkowej i transferu zysków do rajów podatkowych, czy krajów, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową. Spółki komandytowe mogą być wykorzystywane jako wehikuł w celu uniknięcia opodatkowania, czy transferu zysków za granicę, np. do Luksemburga, czy Holandii, a potem dalej do tradycyjnych rajów podatkowych. Oczywiście jest taka możliwość ale taka struktura wiąże się z dużymi kosztami i w mojej ocenie większość spółek w Polsce nie działa w oparciu takie struktur.

Jarosław Ziobrowski – adwokat, partner w kancelarii Ziobrowski Tax&Law 

Najnowsze