1.7 C
Warszawa
sobota, 28 listopada 2020

Koniecznie przeczytaj

Mimo wszystko jestem optymistką

Sektor handlowy odpowiada za blisko 15 proc. naszego PKB. Skutki drugiego lockdownu odczuje, więc każdy uczestnik rynku – mówi Magdalena Kowalewska Contry...

Capital Park inwestuje na Polskim Haku

Firma Capital Park planuje inwestycje na tzw. Polskim Haku w Gdańsku. Spółka zawarła przedwstępną umowę zakupu dwóch działek w Gdańsku o łącznej...

Pierwsze mieszkania z zielonym certyfikatem

Osiedle Riverview w Gdańsku firmy Vastint jest pierwszą inwestycją mieszkaniową w Polsce, która posiada certyfikat LEED Gold.

Ekologiczna Jutrzenka wyrośnie we Włochach

Tereny zielone ze strefami wypoczynku, przestrzeń do uprawiania jogi, place zabaw, siłownia plenerowa i szklarnie do uprawy warzyw, ziół i kwiatów. Takie...

Znamy laureatów prac z zakresu nauk prawnych

wyniki II edycji konkursu

Celem konkursu, organizowanego przez Instytut, jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W kategorii prac habilitacyjnych, za najlepszą, kapituła konkursu uznała pracę dr hab. Przemysława Litwiniuka: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego”. Pracę, która wygrała w konkursie Instytutu, laureat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat, prawnik i samorządowiec, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Został też wyróżniony przez resort rolnictwa odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wyróżnił dodatkowo prace habilitacyjne dr hab. Marka Salamonowicza: „Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo- rozwojowe” i dr hab. Anna Moszyńska: „Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku”. Kapituła nagrodziła też prace doktorskie: dr Marcina Rau: „Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym”, dr Michała Pawłuckiego: „Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy” oraz dr Marcina Śliwy: „Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego”. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukowo- -badawczą z zakresu tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej. Instytut powstał w 1990 r.

AB

Najnowsze