26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Nieruchomości nadal w cenie

Centra dystrybucyjne, biurowce, centra wyprzedażowe i parki handlowe to sektory nieruchomości, które znajdą się na celowniku inwestorów w przyszłym roku. Rośnie także znaczenie inwestycji alternatywnych – wynika z raportu firmy Savills IM.

Z raportu „Outlook 2021. Rekomendacje inwestycyjne dla rynku nieruchomości na 2021 rok” firmy Savills IM wynika, że zdaniem około 70 proc. inwestorów w przyszłym roku inwestycje w nieruchomości utrzymają się na obecnym poziomie lub wzrosną. Prognozy dotyczące polskiego rynku nieruchomości komercyjnych są również pozytywne. Wysokie wydatki na infrastrukturę, inwestycje zagraniczne, duży popyt i konkurencyjność naszej gospodarki powodują, że polski rynek nieruchomości jest w dalszym ciągu atrakcyjny dla inwestorów.


– Kierunkami, który rekomendujemy na 2021 r. są centra dystrybucyjne przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz obiekty typu multi-let w pobliżu obszarów miejskich. Kolejnym obszarem są najwyższej, jakości aktywa biurowe w Warszawie, będące częścią projektów typu mixed-use oraz wyselekcjonowane biurowce w kluczowych miastach regionalnych. Trzecią grupą aktywów są centra wyprzedażowe i parki handlowe z wiodącym udziałem najemców spożywczych – informuje Piotr Trzciński head of investment na Polskę w Savills Investment Management.
Zdaniem Savills IM w kolejnych miesiącach trend ten się utrzyma, a dodatkowo dzięki rozwojowi infrastruktury i połączeń komunikacyjnych nabiorą znaczenia rynki w północnej, zachodniej i wschodniej części Polski.


Z kolei na polskim rynku biurowym Savills spodziewa się spadku popytu na biura, co w połączeniu z niechęcią najemców do podejmowania długoterminowych zobowiązań może wpłynąć na poziom zwrotów tych aktywów. W dłuższej perspektywie zdaniem Savills perspektywy dla sektora biurowego w Polsce są jednak dobre. Powodem są m.in. koszty pracy atrakcyjne w porównaniu z rynkami w Europie Zachodniej. Firma Savills IM prognozuje, więc, że stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości biurowe mogą wzrosnąć o 25-50 punktów bazowych, przy czym różnica w stopach kapitalizacji pomiędzy Warszawą a rynkami regionalnymi może się zmniejszać.

Instytucjonalny najem nabiera znaczenia

Savills IM spodziewa się także korekty cen obiektów handlowych za wyjątkiem najbardziej atrakcyjnych nieruchomości. Wśród obiektów o najlepszych perspektywach wzrostu znajdują się zdaniem Savills IM m.in. centra wyprzedażowe i parki handlowe z rozbudowaną ofertą spożywczą.
Eksperci tej firmy szacują jednocześnie, że coraz większego znaczenia będzie nabierać rynek instytucjonalnego wynajmu mieszkań. Wyższe stopy zwrotu w tym segmencie w porównaniu z Europą Zachodnią oraz deficyt zasobów mieszkaniowych w Polsce powodują wzrost zainteresowania inwestorów tą klasą aktywów. – Polska pozostaje liderem w Europie Środkowej pod względem atrakcyjności dla inwestorów, oferując relatywnie wysoką premię za ryzyko. Przyszły poziom aktywności na rynku będzie zależeć głównie od dostępności odpowiednich produktów i źródeł pochodzenia kapitału. Polska jest postrzegana wśród wielu inwestorów zagranicznych, jako ciekawy element dywersyfikacji geograficznej, często w kontekście szerszych strategii pan-europejskich – dodaje Piotr Trzciński.


Jego zdaniem znaczenie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce będzie rosło. – Ci uczestnicy rynku, którzy w swoich strategiach świadomie uwzględnią odpowiedzialność m.in. za wpływ nieruchomości na środowisko, użytkownika czy społeczność lokalną, nie tylko przyczynią się do upowszechnienia się obiektów bezpiecznych oraz przyjaznych człowiekowi i otoczeniu, ale w dłuższym terminie lepiej ochronią wartość inwestycji w porównaniu z tymi inwestycjami, przy których ten aspekt nie był brany pod uwagę – podsumowuje ekspert.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze