9.6 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Potencjał na miarę czwartej rewolucji przemysłowej – NAZCA 4.0

Platforma NAZCA daje możliwość oszacowania kosztów produkcyjnych i przewidywania niekorzystnych sytuacji w łańcuchu produkcyjnym. To na jej bazie powstała NAZCA 4.0, opracowana z myślą o wdrażaniu w przedsiębiorstwie założeń Przemysłu 4.0. Jej zadaniem jest zbieranie dużych ilości informacji z zainstalowanych w obszarach produkcyjnych czujników. Ekosystem wykorzystuje algorytmy Big Data i machine learning, sugerując następnie optymalne rozwiązania. To patrzenie na proces z nowej, szerokiej perspektywy.

NAZCA 4.0 to kompleksowa aplikacja IIoT do zarządzania i optymalizacji automatyki w  zakładzie produkcyjnym. Zbiera tysiące informacji i  liczb, które podpowiadają jak maksymalizować zyski, czy jak unikać przestojów i awarii. Założeniem nowoczesnego przemysłu jest integracja sterowanych cyfrowo maszyn z  urządzeniami pomiarowymi, technologiami informatycznymi i  algorytmami przetwarzania wielkich zbiorów danych w obszarze IIoT. Analiza ta ma zagwarantować optymalizacje kosztowe i produktowe, dając możliwość elastycznej i spersonalizowanej produkcji. Przypomnijmy, że platforma NAZCA, która dostarcza funkcjonalności Industry 4.0, odpowiada między innymi za:

• automatyzujące zarządzanie przepływem informacji,

• zapewnianie rozwiązań klasy BMS, SMS oraz EMS w ramach jednej platformy,

• gromadzenie i archiwizację danych z procesu produkcyjnego,

• wsparcie planowania procesu obsługi maszyn i urządzeń,

• rozbudowę procesu kontroli jakości,

• wsparcie w analizie przyczyn awarii, przestojów.

Odpowiedź na potrzeby nowoczesnego przemysłu

Rewolucja Industry 4.0 sprawiła, że dzisiejsze przedsiębiorstwa nie mogą funkcjonować bez specjalistycznych systemów informatycznych. Możemy tutaj wymienić chociażby oprogramowania do zarządzania magazynem, produkcją czy księgowością. Co ważne, każdy z systemów IT działa w odmienny sposób, posiada inne funkcje i  zadania. Mimo różnego przeznaczenia, każde oprogramowanie dla Przemysłu 4.0 zbiera i przetwarza wyjątkowo ważne dane. Ich dokładna analiza i  trafna interpretacja pozwolą skuteczniej zarządzać każdym przedsiębiorstwem.

Jak dokonać analizy danych, które w każ[1]dej sekundzie zbiera kilka tysięcy czujników i  programów? Odpowiedzią na to pytanie jest integracja systemów informatycznych przy pomocy Nazca 4.0. Nasz profesjonalny zespół programistów i  wdrożeniowców skutecznie połączy wszystkie oprogramowania tak, aby ułatwić codzienną pracę Twojej firmy. Dzięki integracji systemów IT, dane z  wielu aplikacji trafią do jednego miejsca, a ich późniejsza analiza i  przetwarzanie będą dużo prostsze!

Pełen obraz: NAZCA 4.0 to uniwersalna technologia automatyzująca zarządzanie przepływem informacji, która poza funkcjonalnościami Industry 4.0 dostarcza rozwiązań klasy BMS, SMS oraz EMS w ramach jednej platformy.

Skalowalność: Wieloserwerowa architektura systemu umożliwia budowanie układu rozproszonego. Czytelny interfejs: Czytelna, responsywna i  dopasowana do odbiorcy wizualizacja, pozwala na szybką analizę dużych zbiorów danych, wynajdywanie prawidłowości i konkretnych obszarów do zoptymalizowania.

Uniwersalność: Uniwersalny i wszechstronny charakter NAZCA 4.0 pozwala na zastosowanie systemu w rozwiązaniach przemysłowych, budynkach wielkopowierzchniowych i magazynowych oraz obiektach komercyjnych.

Co więcej, koncepcję doceniono w środowisku branżowym i odznaczono prestiżowym wyróżnieniem „Teraz Polska”.

Zaczynając od pilotażu, wybierasz mądrze

Pilotaż to tanie i  efektywne rozpoczęcie cyfrowej transformacji. APA Group, wykorzystując elastyczność narzędzia jakim jest NAZCA 4.0, rekomenduje wdrożenie pilotażu przed jakąkolwiek decyzją o rozbudowie zakładu lub implementacją platform Przemysłu 4.0. Jak wygląda proces? Zaczynamy od testu wybranego, jednego fragmentu infrastruktury. Montujemy autorską platformę przemysłową Internetu Rzeczy i  od pierwszej minuty zdobywamy wiedzę, która do tej pory była niedostępna albo po prostu niewidoczna dla osób zarządzających. Czego możemy się dowiedzieć w  trakcie pilotażu? Znajdziemy miejsca, gdzie tracimy pieniądze ze względu na niewłaściwe wykorzystanie energii, gdzie występuje nieefektywne zarządzanie, gdzie tworzą się wąskie gardła dla produkcji lub czynniki obniżające jakość wytwarzanych produktów. Nawet mali przedsiębiorcy nie odczują w budżecie kosztu takiego pilotażu. Realizujemy pilotaż typu plug&play – wdrażamy go w ciągu jednego dnia.

Jak działa testowanie rozwiązań w  warunkach rzeczywistych? W  ramach pilotażu dostarczony zostaje komponent sprzętowy (tzw. NAZCA BOX), który pozwala na eksplorację danych z wybranego urządzenia z infrastruktury przemysłowej firmy. Oprócz tego implementowana jest profesjonalna infrastruktura informatyczna, w  postaci rozwiązania chmurowego. Pozwala na gromadzenie, analizę i  interpretację pozyskanych danych przemysłowych. Całość jest możliwa do zrealizowania w  zaledwie 24  h i  nie powoduje trudności w  procesach produkcyjnych lub biznesowych. Efektem działania pilotażu jest możliwość sprawdzenia w  praktyce, pełnej możliwości pracy z danymi pochodzącymi z maszyn i urządzeń. Oprócz tego firma otrzymuje kompleksowy raport z działania pilotażu, w interpretacji analityka danych.

Cały pilotażowy proces daje odpowiedź na pytania:

– Jakie spodziewane efekty ekonomiczne wniesie takie wdrożenie? • Jak uniknąć niepotrzebnego, kosztownego wdrożenia?

– Czy moja organizacja/mój dział jest technicznie gotowy na takie rozwiązania?

– Czy potrafi ę pracować z danymi?

– Czy takie wdrożenie może wnieść wartość dodaną do moich działań?

W  APA Group łączymy w  całość układy sterowania i zestawiamy ze sobą procesy przemysłowe oraz stacje zrobotyzowane. Podłączamy do internetu całe fabryki. Do wykorzystania wszystkich zbiorów danych służy właśnie platforma NAZCA, która spaja człowieka z danymi, a ponadto umożliwia optymalizację procesów i  obniżanie kosztów eksploatacyjnych. Więcej o działaniach APA w kontekście Industry 4.0 możesz dowiedzieć się z filmu:

APA Group jest liderem na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i  systemów zarządzania budynkami. Posiada ponad 20 lat doświadczenia i  dziesiątki udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i  zakładów przemysłowych na całym świecie. Wszystkie koncepcje technologii produktów i usług powstają w  Gliwicach i  stają się polską wizytówką na świecie. Do grona klientów należą tacy giganci światowego przemysłu jak: VW, Eisenmann, FIAT, OPEL, 3M, MAN, Amazon, DB Schenker, Tesla, czy prestiżowe uczelnie techniczne. Laureat Godła „Teraz Polska” za platformę do zarządzania i  optymalizacji procesów automatyki budynkowej NAZCA. Od lat z  sukcesami realizuje innowacyjne projekty z Politechniką Śląską i zaopatruje ją w technologie, czego efektem jest m.in. powstanie znanego w  Polsce Leonardo Lab (www.leonardolab.pl) oraz Laboratorium Nowoczesnych Technik Sterowania na Wydziale Elektrycznym. Firma realizuje też projekty na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Firmę stworzył i  kieruje nią do dziś Artur Pollak, Prezes Zarządu APA Group, Członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a  także Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Zasiada w Radzie Loży Katowickiej Business Centre Club. Współtwórca Polskiego Klastra IoT & AI „Sinotaic”. Ekspert w  zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził kilkunastu projektom, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach. Twórca ultranowoczesnego showroomu technologicznego w  Gliwicach Black House oraz Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. Współpracował z takimi koncernami jak: VW, GM, 3M, Daimler, MAN, Amazon, Tesla czy Siemens.

Najnowsze