14 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Operator naziemnej infrastruktury RTV przedstawił raport ESG

Dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz troska o relacje międzyludzkie – tak definiuje swoje kierunki polityki ESG Emitel, największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.

W raporcie za 2021 rok firma podsumowała najważniejsze działania podejmowane w obszarach ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG).

– To nasz pierwszy raport ESG, który stworzyliśmy w oparciu o międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Świadomie zdecydowaliśmy się rozpocząć raportowanie w standardzie ESG wcześniej, zanim stanie się to obowiązujące. Celem naszego raportu jest przedstawienie naszego podejścia do prowadzenia działalności biznesowej i pokazanie strategicznego spojrzenia na przyszłość. Jestem przekonany, że to roczne podsumowanie naszych działań pokazuje, że po raz kolejny zdaliśmy egzamin ze społecznej odpowiedzialności – powiedział Andrzej J. Kozłowski, prezes zarządu Emitel S.A.

Emitel rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu jako troskę o pracowników i szeroko pojęte otoczenie oraz wrażliwość na kwestie różnorodności. W ubiegłym roku firma podjęła szereg nowych działań, takich jak m.in. partnerstwo w konkursie „Fair to Women”, organizowanym przez Fundację Vox Feminae we współpracy z PwC Polska. Emitel dołączył także do inicjatywy 30 proc. Club Poland jako jeden z 13 członków – założycieli w Polsce. Spółka stoi na stanowisku, że konieczne jest aktywne promowanie różnorodności w biznesie, w tym w szczególności wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Jednym z priorytetów firmy jest również dbałość o środowisko naturalne. Celem Emitela jest systematyczne powiększanie areału chronionych siedlisk przyrodniczych oraz udział w programach ochrony gatunkowej. Firma współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” w ramach ochrony sokoła wędrownego. Podejmuje też działania mające na celu redukowanie zużycia energii oraz wykorzystanie źródeł odnawialnych. Na dwóch obiektach nadawczych Emitel wybudował pilotażowe instalacje fotowoltaiczne, które zasilają emisje RTV, aw2022 r. przewidziano budowę kolejnych kilkunastu instalacji. Firma kupuje również energię elektryczną od brokera oferującego największy udział energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu aż 86 proc. całkowicie zużytej energii elektrycznej jest wolne od emisji CO2 . K

Najnowsze