16.4 C
Warszawa
wtorek, 27 lutego 2024

Zrównoważony rozwój – moda czy konieczność

Koniecznie przeczytaj

W globalnym świecie biznes ma ogromny wpływ na rynek, środowisko i zachowania konsumentów. Ostatnie badania pokazują również, że zaufanie ludzi do liderów firm, dużych korporacji, ale także mniejszych podmiotów, w których szef jest opiniotwórczym, odpowiedzialnym liderem jest bardzo duże i dalej rośnie.

Z tego powodu biznes jest  również odpowiedzialny za przyszłość nas wszystkich. Jako firmy możemy promować i wspierać konkretne postawy interesariuszy. W jaki sposób? Poprzez odpowiednią ofertę, dobór produktów, procesy, politykę cenową, sposób wyboru dostawców, politykę inwestycyjną itp. itd., czyli przez codzienne decyzje biznesowe.

Czy to oznacza, że firmy mają przestać zarabiać i że ich celem nie jest zysk? Wręcz przeciwnie – jeżeli chcemy mieć możliwość działania długoterminowego, przez kolejne dziesiątki i setki lat, generowania wartości dla wszelkich grup interesariuszy, w tym akcjonariuszy, klientów, pracowników i partnerów, konieczne jest uwzględnianie zrównoważonego rozwoju w każdej podejmowanej przez nas decyzji. To już nie jest miły dodatek, ale obowiązkowy element strategii każdej firmy w każdej branży.

Być partnerem na całe życie

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami, która działa nieprzerwanie już od 190 lat. U podstaw strategii Grupy leży zaangażowanie w sprawy klientów zgodnie ze strategią bycia partnerem na całe życie. Grupa w pełni uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa. Wszystko, co robimy, opiera się na przekonaniu, że prawdziwy dobrobyt gospodarczy można osiągnąć tylko wtedy, gdy buduje się go na sprawiedliwych społecznie i ekologicznych podstawach.

Generali Polska na lokalnym rynku również realizuje strategię LifeTime Partner 24 Driving Growth. Chcemy być odpowiedzialnym ubezpieczycielem, inwestorem, pracodawcą oraz odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym.

Roger Hodgkiss

Generali Polska

Najnowsze

LIDERZY ERP

WINDYKACJA

LEASING DLA MSP