28.7 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Zrównoważony rozwój – moda czy konieczność

W globalnym świecie biznes ma ogromny wpływ na rynek, środowisko i zachowania konsumentów. Ostatnie badania pokazują również, że zaufanie ludzi do liderów firm, dużych korporacji, ale także mniejszych podmiotów, w których szef jest opiniotwórczym, odpowiedzialnym liderem jest bardzo duże i dalej rośnie.

Z tego powodu biznes jest  również odpowiedzialny za przyszłość nas wszystkich. Jako firmy możemy promować i wspierać konkretne postawy interesariuszy. W jaki sposób? Poprzez odpowiednią ofertę, dobór produktów, procesy, politykę cenową, sposób wyboru dostawców, politykę inwestycyjną itp. itd., czyli przez codzienne decyzje biznesowe.

Czy to oznacza, że firmy mają przestać zarabiać i że ich celem nie jest zysk? Wręcz przeciwnie – jeżeli chcemy mieć możliwość działania długoterminowego, przez kolejne dziesiątki i setki lat, generowania wartości dla wszelkich grup interesariuszy, w tym akcjonariuszy, klientów, pracowników i partnerów, konieczne jest uwzględnianie zrównoważonego rozwoju w każdej podejmowanej przez nas decyzji. To już nie jest miły dodatek, ale obowiązkowy element strategii każdej firmy w każdej branży.

Być partnerem na całe życie

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami, która działa nieprzerwanie już od 190 lat. U podstaw strategii Grupy leży zaangażowanie w sprawy klientów zgodnie ze strategią bycia partnerem na całe życie. Grupa w pełni uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa. Wszystko, co robimy, opiera się na przekonaniu, że prawdziwy dobrobyt gospodarczy można osiągnąć tylko wtedy, gdy buduje się go na sprawiedliwych społecznie i ekologicznych podstawach.

Generali Polska na lokalnym rynku również realizuje strategię LifeTime Partner 24 Driving Growth. Chcemy być odpowiedzialnym ubezpieczycielem, inwestorem, pracodawcą oraz odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym.

Roger Hodgkiss

Generali Polska

Najnowsze