16.2 C
Warszawa
niedziela, 26 maja 2024

Technologicznie dbamy o środowisko — czy wiesz, że światłowód jest EKO?

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoi współczesne społeczeństwo, jest walka z kryzysem klimatycznym. Aby w pełni wykorzystać potencjał cyfryzacji na drodze do zrównoważonego rozwoju, technologia dostępu do internetu musi być jak najbardziej neutralna środowiskowo. Założenia te spełnia infrastruktura światłowodowa.

Badania wskazują, że sieci oparte na tym rozwiązaniu zużywają nawet 17 razy mniej energii niż tradycyjne przewody miedziane. Do tego światłowód wyróżnia się szybkością transmisji danych, odpornością na zniszczenia, a duża oszczędność energii i bezawaryjność czyni tę technologię wysoce efektywną, co ma wymierny wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Postępująca digitalizacja daje szereg nowych możliwości w zakresie ochrony środowiska i upowszechniania proekologicznego stylu życia, a wykorzystanie potencjału wiedzy i techniki w dążeniu do zrównoważonego rozwoju to zobowiązanie ściśle wpisane w strategię i działania biznesowe firmy NEXERA.

Światłowodem do Zielonego Ładu

Według Raportu FTTH Council sieci w pełni światłowodowe pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej przesyłania i przechowywania danych przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, co czyni je obecnie najpewniejszym sposobem dostępu do internetu. Gigabitowa infrastruktura stanowi również kręgosłup powszechnej cyfryzacji, która w ujęciu Europejskiego Zielonego Ładu jest kluczowym elementem w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W porównaniu z alternatywami opartymi na miedzi światłowód cechuje się znacznie mniejszą liczbą przerw w świadczeniu usług oraz rzadszymi awariami. Wymaga mniej personelu pomocniczego w terenie i mniej dojazdów w celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy, co także ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Podobnie koszt środowiskowy budowy światłowodowych sieci dostępowych jest zdecydowanie niższy niż w przypadku kabli miedzianych. Mniejsze zużycie materiałów (według badania BREKO nawet o 66 proc. w porównaniu z tradycyjnymi technologiami) skutkuje znaczącym ograniczeniem śladu węglowego inwestycji. Wykorzystywanie niskoemisyjnych technologii, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem środowiska naturalnego stanowi podstawę działania NEXERY, hurtowego operatora telekomunikacyjnego, który buduje i rozwija sieć światłowodową w 4 Regionach Polski.

Internet NEXERY zasilany czystą energią

Od 1 marca 2022 r. cała energia potrzebna NEXERZE do świadczenia usług w ramach swojej sieci jest zielona. To oznacza, że mieszkańcy Regionów NEXERY (Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego i Świętokrzyskiego) mogą korzystać z neutralnej energetycznie technologii dostępu do internetu. Ponad osiemset punktów poboru energii, z których korzysta NEXERA, jest zasilanych energią elektryczną wytworzoną w certyfikowany, przyjazny dla środowiska sposób, o rocznym zużyciu na poziomie 2 GWh. W związku z tym gospodarstwa domowe, szkoły, jednostki administracyjne i lokalizacje biznesowe, które znajdują się w zasięgu sieci NEXERY, korzystając z internetu, zużywają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Firma w ten sposób aktywnie podejmuje inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, co stanowi element konsekwentnie realizowanej przez operatora strategii.

Mieszkańcy Regionów NEXERY dbają o środowisko

U podstaw wdrażania i rozwijania technologii przyjaznych środowisku leży dialog z interesariuszami. Firma NEXERA regularnie bada nastroje lokalnych społeczności, a kwestie świadomości ekologicznej i ochrony środowiska są w tej wymianie jednym z najważniejszych tematów. Od 2019 r. pozyskane w Regionach liczby, trendy i wnioski operator publikuje w postaci raportu #RegionyNEXERY. Jest to jedno z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub dostęp ten jest ograniczony. Bieżąca edycja opracowania zgodnie z ideą paperless dostępna jest tylko online na stronie regionynexery.pl.

Według przedstawionych w raporcie #RegionyNEXERY2022 danych ponad połowa ankietowanych (55 proc.) ocenia swoje zaangażowanie w sprawy ekologii na co najmniej 7 punktów w skali od 1 do 10. Mieszkańcom Regionów zależy na tym, aby w codziennym życiu wybierać rozwiązania, produkty i usługi pozytywnie wpływające na środowisko. Połowa respondentów postrzega przy tym światłowód jako technologię proekologiczną. Ankietowani aktywnie poszukują również informacji, które pozwalają im na podejmowanie bardziej racjonalnych i prośrodowiskowych decyzji. Wyniki raportu wskazały, że 7 na 10 mieszkańców Regionów NEXERY poszerza swą wiedzę o ekologii z różnego rodzaju publikacji internetowych. Do tego ponad połowa mieszkańców Regionów NEXERY deklaruje oszczędzanie wody czy używanie bardziej ekologicznych toreb na zakupy, a 57% ankietowanych widzi potencjał rozwijania bardziej ekologicznego stylu życia dzięki stałemu dostępowi do szybkiego internetu.

„Nasze badania potwierdzają, że lokalne społeczności dostrzegają związek nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej z kwestiami ekologii i ochrony środowiska. Dlatego budujemy i rozwijamy sieć światłowodową, która obecnie jest najbardziej efektywną energetycznie technologią dostępu do internetu. Co więcej, wszystkie urządzenia związane z obsługą sieci NEXERY korzystają w 100 proc. z certyfikowanej energii elektrycznej wytworzonej z OZE. To pokazuje, jak bardzo dbamy o otoczenie, skutecznie wykorzystujemy energię i chronimy klimat. Rozwiązania FTTH (ang. Fiber To The Home), z których korzysta NEXERA, budując sieć światłowodową w Regionach, oznaczają większą przepustowość, efektywność energetyczną oraz dłuższą żywotność, a proces ich budowy oraz eksploatacji jest nieinwazyjny dla środowiska. Sieć światłowodowa jest również odpowiedzią na coraz większe wymagania związane z dynamiczną cyfryzacją, a powszechny dostęp do internetu światłowodowego jest w tym momencie koniecznością”.

Jacek Wiśniewski

Prezes Zarządu, NEXERA

Najnowsze