7 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia 2024

Ułatwić transformację ekologiczną 

Koniecznie przeczytaj

W wyniku wielu niesprzyjających czynników przechodzimy obecnie przez jeden z najbardziej krytycznych okresów dla naszej gospodarki. Jedynym sposobem na pokonanie kryzysu jest uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw surowców. 

Jak wszyscy wiemy, Europa niestety nie jest kontynentem bogatym w surowce, a jej gospodarka często zależy od niezawodności jej międzykontynentalnych dostawców i relacji, jakie z nimi utrzymuje. Jedynym sposobem na zapewnienie Europejczykom stabilności gospodarczej jest traktowanie odpadów jako podstawowego zasobu, który nie powinien być marnowany. 

Potrzeba strategicznej współpracy 

Aby tak się stało, konieczna jest strategiczna współpraca pomiędzy instytucjami (w tym skuteczne reformy i ich egzekwowanie) i przedsiębiorstwami, które są ekspertami w zarządzaniu, odzyskiwaniu oraz prowadzeniu procesów recyklingu odpadów w swoich sektorach, tak aby można je było ponownie wykorzystać (w pełnej zgodności z normami europejskimi) jako surowiec. Jak dotąd, niestety, te dwie kluczowe kwestie często nie działają synchronicznie, tzn. nie dba i nie kontroluje się wystarczająco, aby odpady były przekazywane tylko tym podmiotom, które rzeczywiście są w stanie przekształcić je w produkt zgodny z przepisami i normami europejskimi do ponownego wykorzystania. Ponadto ilości odpadów, które obecnie otrzymują owe wyspecjalizowane firmy, niestety nie są na tyle wystarczające, aby podtrzymać popyt na rynku europejskim. Wszystko to przyczynia się jedynie do przesadnego poziomu inflacji i wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych wraz z towarzyszącą temu spekulacją.

Krótko mówiąc, nie da się przeprowadzić transformacji ekologicznej, jeśli nie będą wspierane podstawowe filary, takie jak specjalistyczne centra recyklingu odpadów na surowce, które ową transformację będą w stanie uczynić trwałą i efektywną.

Obywatele oczekują konkretnych rozwiązań

Silvio Bucci, założyciel NewTechLab wraz ze swoimi partnerami przewidział obecną sytuację na rynku, uruchamiając plan rozwoju NTL już na początku 2018 r. Mocno wierzył, że „zielony” sektor będzie stanowił przyszłość naszej planety zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym. Wbrew wszelkim przeciwnościom, firmie NewTechLab udało się dokonać wyczynu, który cały ówczesny świat sektora gaśniczego uważał za praktycznie niemożliwy. Strategia NTL polegała i nadal polega na planowaniu długoterminowym i staraniu się w jak największym stopniu o stworzenie solidnej współpracy pomiędzy ośrodkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami publicznymi i partnerami komercyjnymi.

Dzisiaj, aby uczynić tę ekologiczną transformację bezbolesną dla konsumentów, potrzebujemy, aby rządy oraz przedsiębiorstwa posiadające wiedzę i technologię w zakresie recyklingu, szybko rozpoczęły współpracę w celu przeprojektowania obecnych systemów i procesów. Obywatele oczekują konkretnych rozwiązań, a nie teorii.

W związku z tym NTL oddaje się do dyspozycji zarówno instytucji, jak i społeczeństwa, udostępniając swoje know-how (a więc konkretne wsparcie), aby ułatwić transformację ekologiczną, zarówno z punktu widzenia przepisów, jak i możliwości ich zastosowania w codziennym życiu.

Najnowsze