18.5 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca 2024

Dla Prologis ESG to trzy litery, które uratują świat

ESG to zrównoważony rozwój rozpisany szczegółowo w trzech obszarach: ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Traktowanie poważnie każdego z nich i równoległe wdrażanie zmian w każdym z tych obszarów, pozwolą realnie ograniczyć negatywny wpływ działalności przedsiębiorców na naszą planetę. Takie właśnie podejście jest fundamentem globalnej strategii ESG Prologis, która stanowi integralną część strategii biznesowej firmy.

Nieruchomości logistyczne zdecydowanie wykraczają poza samą dystrybucję towarów – stanowią ważne ogniwo globalnej gospodarki i zasadniczy element nowoczesnego łańcucha dostaw. Według raportu „The Future Flow of Goods” przez obiekty Prologis przepływa 2,8 proc. światowego produktu krajowego brutto. W praktyce oznacza to, że w 2022 roku niemal 3 proc. wszystkich towarów wyprodukowanych i sprzedanych na świecie „przeszło” przez nieruchomości logistyczne Prologis. To ogromny sukces, ale także wielka odpowiedzialność. Dlatego firma prowadzi biznes w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasobów naturalnych, pracowników, klientów i społeczności lokalnych.

Czyny, nie słowa

Ważne, by mówić o faktach i rzeczywiście podjętych działaniach – zaplanowanych, zrealizowanych i ujętych w raportach. Dlatego nieprzerwanie od 2013 roku Prologis wydaje roczne raporty ESG, w których prezentuje dokonania i osiągnięcia firmy w zakresie ESG. Tym samym tworzy warunki do zrównoważonego rozwoju i odważnie wyznacza standardy na rynku nieruchomości logistycznych. Najnowszy raport ESG Prologis 2021-22 opisuje postępy firmy przy budowie bardziej ekologicznych i wydajnych magazynów, rozwijaniu programu pozyskiwania energii ze słońca czy działalności w zakresie energetyki i elektromobilności (EV). Szczegółowo omawia również postępy w zakresie inkluzywności i promocji różnorodności. Połowę pracowników Prologis stanowią kobiety, a 32 proc. amerykańskiego personelu to osoby o innym niż biały kolorze skóry – w obu tych przypadkach firma wychodzi ponad średnią w branży.

Zeroemisyjni do 2040 roku

W Raporcie ESG 2021-2022 Prologis zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu 1 GW mocy wytwórczych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych magazynami energii, masowemu wdrożeniu budownictwa neutralnego węglowo do 2025 roku oraz osiągnięciu zerowej emisyjność netto z działalności operacyjnej do roku 2030. To istotne deklaracje dla Klientów firmy, którzy oczekują realnego wsparcia przy osiąganiu ich celów zrównoważonego rozwoju. Prologis wciąż pozostaje liderem branży pod kątem innowacyjnych pomysłów na dekarbonizację działalności.

Inwestycja w „czystą” przyszłość

Prologis wciąż pozostaje liderem branży pod kątem innowacyjnych pomysłów na dekarbonizację działalności. Dział Prologis Ventures od 2016 roku zainwestował 150 mln dolarów w prawie 40 przedsiębiorstw, skupiając się na ESG i na zrównoważonym rozwoju. Inwestycje te wspierają technologie informatyczne, które mają ograniczyć marnowanie żywności w systemach dostaw produktów spożywczych, oprogramowanie obliczające wartości emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich zakresów oraz rozwiązania pozytywnie wpływające na poziom bezpieczeństwa i wydajności pracowników.

Prologis z równym zaangażowaniem dba o wszystkie trzy obszary ESG. To daje nam ogromną przewagę na polskim rynku, gdyż większość firm poprzestaje na wskaźniku środowiskowym i społecznym. Dbamy nie tylko o niski ślad węglowy naszych budynków, ale też tworzymy przyjazne miejsca do pracy i życia. Mamy świadomość, że dziś w biznesie trzeba być o krok przed tym co przyniesie przyszłość. Chcemy tworzyć parki logistyczne, w których biznes i ludzie będą się mogli dynamicznie rozwijać, a wszystko z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wszystko to osiągamy dzięki naszym utalentowanym i zaangażowanym pracownikom. W najnowszym badaniu zaangażowania 94 proc. naszych ludzi zadeklarowało, że są dumni z pracy w Prologis – powiedział Paweł Sapek, Senior Vice President i szef Prologis w Europie Środkowej.

Przyszłość dzieje się dziś

W kwestii ochrony środowiska kluczowa jest realizacja takich łagodzenie zmian klimatycznych i dostosowanie się ich do ich zman, zrównoważone użytkowanie zasobów, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, zapobieganie zanieczyszczeniom czy ochrona i przywracanie ekosystemów oraz różnorodności biologicznej. Obecnie już 57 proc. magazynów oraz powierzchni biurowych w globalnym portfolio Prologis jest wyposażona w energooszczędne oświetlenie LED. W Europie Prologis współpracuje z organizacją Cool Earth, która zajmuje się ochroną lasów deszczowych. Każdy nowy obiekt jest kompensowany ochroną lasów o powierzchni 30-krotnie większej niż budowany budynek. Do tej pory w ten sposób ochroniono już do tej pory 1 973 hektary lasów deszczowych i to jedynie z europejskich inwestycji. W parkach są instalowane zaawansowane technologicznie rozwiązania, które ograniczają ślad węglowy i zużycie energii. Prologis niedawno ukończył w Brazylii budowę swojego pierwszego budynku w standardzie LEED Platinum. Posiada również najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne w Holandii, zbudowane w 30 proc. z materiałów z odzysku i biopochodnych. Z kolei Prologis Park Moissy II DC1 nieopodal Paryża wybudowano bez przyłącza gazowego. Dzięki wydajności energetycznej projektu budowlanego, instalacji fotowoltaicznej na dachu i wymiennikom ciepła BTES służącym magazynowaniu energii Park zapewnia sobie ciepło, chłodzenie i energię elektryczną.

Inwestujemy czas, pieniądze i energię, by wdrażać rozwiązania umożliwiające nam i naszym klientom zrównoważony rozwój. Nasi klienci zaczęli już patrzeć na zrównoważony rozwój nie tylko przez pryzmat certyfikacji obiektu, ale także zwracać uwagę na jego koszty operacyjne. Na przykład wszystkie nasze budynki są podłączone do cyfrowego systemu monitorowania zużycia mediów, co jest pożytecznym narzędziem do uświadamiania naszym najemcom, ile zużywają energii, a także jak można ją oszczędzać. Rośnie grono najemców, którym na tym zależy – dodaje Paweł Sapek.

W Polsce doskonałym przykładem zrównoważonej inwestycji jest centrum dystrybucyjne Prologis Park Janki. Funkcjonują w nim wiatrowe latarnie uliczne czy płyty chodnikowe pochłaniające CO2 oraz biopark – takie zielone płuca parku z miejscami do odpoczynku, o powierzchni jednego hektara. We wszystkich parkach Prologis w Polsce płynie zielona energia od Tauron – pochodząca wyłącznie z OZE. Co ważne, wskaźnik zaangażowania pracowników w Prologis wynosi 88 proc., to o 12 punktów procentowych więcej od średniego wyniku zaangażowania dla podmiotów z sektora usług finansowych.

Najnowsze