26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

KALYPSO AS A SERVICE – KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DLA FAKTORINGU

Efektywna współpraca finansów i technologii jest kluczowa dla sukcesu instytucji finansowych. W wyborze oprogramowania ważne są nie tylko jego funkcjonalności, ale także model kooperacji z dostawcą. Formuła Software as a Service pozwala faktorowi na współpracę z partnerem technologicznym, który nie tylko dostarczy system, ale również zadba o jego utrzymanie, rozwój, modernizację, infrastrukturę i bezpieczeństwo danych. Partner, który rozumie potrzeby instytucji finansowej, pozwala jej skupić się na działalności biznesowej i szybko dostosować się do zmian rynkowych.

Sukces firmy faktoringowej zależy w dużej mierze od wzrostu przychodów i efektywności przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka. Równie istotna jest współpraca z otoczeniem biznesowym. Systemy informatyczne są niezbędne do osiągnięcia tego celu, a Kalypso jest jednym z najlepszych rozwiązań łączących wzrost i bezpieczeństwo. Otwarta architektura umożliwia łatwą integracją i stworzenie spójnego ekosystemu.

Kalypso wspiera wzrost i rozwój oferując elastyczne budowanie oferty produktowej, która może zawierać wszystkie rodzaje faktoringu, pożyczki, leasing, kredyt kupiecki, finansowanie dostaw oraz produkty dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta. Dzięki automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych, takich jak płatności, rozliczenia, onboarding, obsługę wniosków o finansowanie, generowanie dokumentów, wzrasta efektywność pracy specjalistów a czas obsługi jest krótszy.

System wspiera także marketing i sprzedaż zarówno w kanałach cyfrowych jak i tradycyjnych. Zarządzanie siecią pośredników, integracja z cyfrowymi kanałami sprzedaży, segmentacja klientów i obsługa promocji produktowych pozwalają zwiększyć korzyści prowadzonych działań marketingowych. Wreszcie, Kalypso zapewnia integrację z serwerami pocztowymi, bramkami sms i centralami telefonicznymi oraz intuicyjny interfejs, które umożliwiają łatwą i efektywną wielokanałową komunikację z klientami z poziomu jednego systemu.

Kalypso oferuje wsparcie w minimalizacji ryzyka działalności poprzez weryfikację potencjalnego klienta za pomocą elektronicznego potwierdzenia tożsamości, sprawdzenie danych w publicznych rejestrach. System automatyzuje ocenę wnioskodawcy i jego kontrahentów na podstawie dokumentów finansowych i informacji gospodarczych dostępnych w zewnętrznych bazach danych. Istotne jest również zwiększenie dyscypliny płatniczej dłużników przez monitoring należności, powiadomienia o nadchodzących i przeterminowanych płatnościach oraz proces windykacji.

Nawet najlepsze systemy wymagają bieżącej administracji i konserwacji, a dynamiczne otoczenie biznesowe wymusza elastyczne dostosowanie się do zmian. Zamawiając system faktoringowy Kalypso faktor otrzymuje wsparcie obejmujące pomoc i konsultacje dla użytkowników, ciągłe doskonalenie i rozwój systemu oraz bezpieczną infrastrukturę wraz z jej administracją. Dzięki temu może skupić się jedynie na prowadzeniu działalności biznesowej. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży faktoringowej jest gwarancją, że obowiązki techniczne pozostają pod kontrolą specjalistów.

Zapraszamy na do kontaktu na naszej stronie www.kalypso.pl

Najnowsze