16.2 C
Warszawa
niedziela, 26 maja 2024

Pakiet BIZNES – ubezpieczenie dla każdej firmy

Będąc przedsiębiorcą, nie wszystkim zdarzeniom można zapobiec. Dlatego Wiener stworzył Pakiet BIZNES – nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby małych i średnich firm.

Ubezpieczenie pokrywa koszty szkód związanych ze specyfiką danej branży. W razie nieszczęśliwego zdarzenia, przedsiębiorca może liczyć na pomoc w zakresie uszkodzenia firmowego majątku oraz sprzętu elektronicznego. Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie wypadkowe oraz oferuje szerokie wsparcie ekspertów w sporach prawnych.

Pakiet BIZNES to kompleksowe ubezpieczenie dla MŚP, których majątek nie przekracza 15 mln zł w jednej lokalizacji lub 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach, a obrót roczny nie przekracza 15 mln zł (w przypadku ubezpieczenia OC). Z produktu mogą skorzystać również osoby fizyczne, które posiadają nieruchomości wynajmowane na cele komercyjne albo mieszkalne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Zakresy dopasowane do specyfiki danej branży

Przedsiębiorcy działający w różnych sektorach wymagają dostosowania ubezpieczenia do specyfiki prowadzonej działalności, dlatego Wiener oferuje zakresy skrojone na miarę różnych przedsiębiorstw. Zakres świadczonej ochrony można dopasować do indywidualnych potrzeb – od ubezpieczenia od pożaru, gradu, huraganu i powodzi, po pomoc prawnika. Co więcej, standardowy zakres ubezpieczenia można modyfikować włączając do ochrony dodatkowe ryzyka, ważne dla profilu danej firmy.

Przykładowo, ubezpieczenie restauracji można rozszerzyć o ubezpieczenie środków obrotowych przechowywanych w warunkach chłodniczych – wówczas w razie braku prądu lub awarii urządzenia chłodniczego, zostanie wypłacone odszkodowanie. Co więcej, w ramach odpowiedzialności cywilnej można objąć szkody np. w wyniku zatruć pokarmowych. W ramach polisy organizowana jest również pomoc specjalisty w razie wystąpienia szkody, np. ślusarza, hydraulika, elektryka czy szklarza. To, co wyróżnia polisę na rynku, jest fakt, że można ubezpieczyć budynki, które są jeszcze w trakcie budowy.

Oprócz ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej, dostępne są również ubezpieczenia wypadkowe dla pracowników (NNW) i pomoc w razie sporu prawnego (ochrona prawna).

Ochrona prawna dla każdego biznesu

W ramach pakietu Wiener oferuje bezpłatną, telefoniczną konsultację z prawnikami specjalizującymi się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Ochrona obejmuje obronę interesów ubezpieczonego w sporach prawnych, m.in. w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony danych osobowych, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych czy obrony przed roszczeniami osób trzecich.

Ochrona sprzętu elektronicznego – rozwiązanie dla pracujących zdalnie i nie tylko

W ramach Pakietu BIZNES można objąć ochroną sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk. Co to oznacza? Można uzyskać rekompensatę za sprzęt w przypadku m.in. pożaru, zalania, przepięcia, kradzieży czy nawet jego upadku. Wiener ubezpiecza szkody, które powodują konieczność naprawy, wymiany lub ponownego nabycia sprzętu.

Pakiet stworzony dla MŚP

Szeroki zakres ubezpieczenia zapewnia możliwość dostosowania jej do różnego rodzaju przedsiębiorstw. Są to m.in. apteki, sklepy medyczne, hotele i pensjonaty, salony fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje, stacje diagnostyczne czy wspólnoty mieszkaniowe. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w razie nieszczęśliwych, nieprzewidzianych zdarzeń, a pakiet ubezpieczeń zapewnia im spokój i bezpieczeństwo oraz wsparcie w nieprzewidzianej sytuacji.

Materiał partnera

Najnowsze