16.8 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca 2024

Lider zmiany w wellbeingu

Wellbeing w firmie może przynieść wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samej organizacji. Do najważniejszych korzyści należą zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawa ich zdrowia, zmniejszenie poziomu stresu, zwiększenie efektywności i wydajności oraz poprawa wizerunku firmy. Nie jest tajemnicą, że dobrze zaprojektowane programy wellbeingowe mogą pomóc w budowaniu poczucia przynależności do firmy oraz wzmocnić zaangażowanie pracowników w swoją pracę.

O złotej recepcie na dobry plan wellbeingowy, korzyściach dla pracowników i pracodawców pisze Paweł Holnicki-Szulc, członek zespołu zarządzającego oraz Chief Operation Officer w ING Hubs Poland

W pracy spędzamy jedną trzecią doby. Dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego dobrze by było, aby otoczenie, w którym codziennie funkcjonujemy było przyjazne. Zdrowi i zadowoleni pracownicy są bardziej skłonni do poświęcenia czasu i energii na rzecz firmy. Innymi słowy – zmęczony człowiek jest bardziej podatny na choroby, a długotrwały stres potrafi poważnie nadwątlić siły psychiczne. Lepiej temu zapobiegać niż eliminować skutki, ponieważ w najgorszym przypadku może się to kończyć większą absencją. Dzisiejsze czasy są wystarczająco obciążające dla każdego z nas. Dobry pracodawca to taki, który w umiejętny sposób zadba o to, aby warunki w firmie wspierały nie tylko rozwój zawodowy pracowników, ale także ich dobre samopoczucie w każdym aspekcie.

Wellbeing w nowoczesnej firmie

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że owocowe środy, ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny i karta sportowa to w dzisiejszych czasach standard. Firmy muszą mieć świadomość, że konkurując o pracownika na rynku pracy, a następnie starając się utrzymać go w organizacji trzeba oferować coś więcej. Nie mogą to też być działania chaotyczne, podążające za modą i niezwiązane z prawdziwymi potrzebami pracowników. Ostatnie lata pokazały w wyraźny sposób jak niezbędnym elementem jest znalezienie rozwiązań skupiających się na zadbaniu o nasze zdrowie i kondycję. Długotrwała izolacja, ograniczenie interakcji, trudna sytuacja gospodarcza, odcisnęły piętno na kondycji jednostek i organizacji.

Jak to się robi w ING Hubs Poland

Elementem rozwoju naszej organizacji było przejście od podążania za rynkiem pracy i oferowania benefitów „takich, jak inni” do skoordynowania działań i określenia jasnych celów strategicznych oraz filarów wewnętrznej strategii wellbeingowej. Pracownicy są zawsze w centrum naszych działań, więc relacje z nimi są dla nas kluczowe. Zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań jest jednym z podstawowych celów ING Hubs Poland od samego początku istnienia firmy. Filary wspomnianej strategii oparliśmy na dostarczeniu realnych rozwiązań i wiedzy w trzech kluczowych z naszej perspektywy obszarach: zdrowia fizycznego, równowagi emocjonalnej i odporności psychicznej oraz budowaniu kultury zrównoważonego życia zawodowego i prywatnego. Można śmiało twierdzić, że właściwy, zrównoważony miks działań jest receptą na sukces.

Ważnym elementem budowy spójnej, koherentnej strategii było ogłoszenie przez zarząd ING Hubs Poland manifestu wellbeingowego, który wysłał jasny i czytelny sygnał dotyczący naszych oczekiwań i aspiracji w kwestii roli i celów programu. Był to impuls wysłany do wszystkich poziomów organizacji do zaangażowania się w budowę strategii wellbeingowej.

Troska o ciało…

Stworzyliśmy dedykowaną pracownikom ING Hubs Polska platformę BeWell, będącą źródłem cennej wiedzy o dobrostanie i narzędziem pozwalającym na znalezienie najlepszego sposobu na zadbanie o swoje potrzeby. To rozwiązanie ma holistyczny wymiar, dzięki któremu nasi pracownicy mają nieprzerwany dostęp do m.in. aktywnych przerw na zdrowie, webinarów dotyczących tematów psychologicznych i finansowych, podcastów dla rodziców, spotkań z dietetykiem, trenerem, ergonomem, masażystą. Jako odpowiedzialny i świadomy pracodawca wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych zespołów wprowadzając dodatkowe benefity pracownicze (rozszerzony pakiet badań profilaktycznych, sprzęt ochrony osobistej, ubezpieczenia grupowe, dodatkowe – wykraczające poza kodeks pracy – dni wolne na pracę charytatywną lub po szczepieniu), angażując się w wydarzenia charytatywne takie, jak Poland Business Run, Biegnij Warszawo, Zdążyć przed rakiem, czy Healthy City Challenge. Nasi pracownicy mogą startować w tych zawodach, w których każdy zyskuje zdrowie i kondycję. Dofinansowujemy także inicjatywy sportowe, w ramach naszego programu StayFit, który wspiera uprawianie sportów zespołowych, takich jak siatkówka, piłka nożna, czy zespołowe jeżdżenie na rowerach. Po naszej stronie jest comiesięczne dofinansowanie, a po stronie pracowników organizowanie sobie treningów. Sytuacja win-win.

…i umysł

Dbanie o dobre samopoczucie pracowników jest kluczowe dla zapewnienia efektywności i wydajności pracy. Zadowoleni i zmotywowani pracownicy są bardziej skłonni do zaangażowania się w swoją pracę i osiągania lepszych wyników. Ale przede wszystkim to szereg korzyści dla samych pracowników – poprawa zdrowia psychicznego i samopoczucia, zwiększenie odporności na stres, zwiększenie samoświadomości i samoakceptacji, poprawa komunikacji potrzeb, relacji i atmosfery w miejscu pracy, motywacja do rozwoju osobistego i zawodowego. Lista korzyści dla pracowników jest naprawdę długa…
Z działań, które zainicjowaliśmy w ubiegłym roku warto wspomnieć o infolinii zapewniającej naszym pracownikom dostęp do specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Linia wsparcia umożliwia pracownikom uzyskanie pomocy w sytuacjach, gdy czują się przytłoczeni lub mają problemy emocjonalne. Dzięki temu, mogą szybciej poradzić sobie z trudnościami i skutecznie radzić sobie z problemami, co przyczynia się do poprawy ich samopoczucia i zdrowia psychicznego. Skorzystanie z linii wsparcia może pomóc pracownikom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi lub psychicznymi. Dzięki temu, pracownicy są bardziej skłonni do otwartego rozmawiania o swoich problemach, co w mojej ocenie ma bezpośredni wpływ na poprawę komunikacji w miejscu pracy i atmosfery. Trzeba podkreślić, że specjaliści z infolinii pomagają pracownikom, którzy mają różne problemy natury psychicznej wynikające nie tylko z przyczyn zawodowych, ale także (a może przede wszystkim) z sytuacji prywatnych.

Nie tylko pomysły pracodawcy

W tym roku w ramach działań wellbeingowych stawiamy w dużym stopniu na aktywności oddolne. Liczymy na naszych pracowników, którzy dostrzegają realne potrzeby i jednocześnie są w stanie wskazać sugestie co do poprawy jakości ich życia w miejscu pracy. Liczymy, że ich realizacja przyczyni się do poprawy atmosfery w pracy, zwiększenia poczucia wspólnoty i integracji w zespołach. Z drugiej strony oddolne inicjatywy wellbingowe dają pracownikom swobodę w realizacji swoich pomysłów i pomagają im rozwijać umiejętności organizacyjne i kreatywność. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia innowacyjności i kreatywności w firmie.

Wizerunek firmy także zyskuje

Wellbeing to także korzystny wpływ na wizerunek samej firmy. Widać, że w tym wypadku obie strony – pracownicy i pracodawcy – wymiernie zyskują. ING Hubs Poland jest liderem zmiany również w obszarze wellbeingu. Tym bardziej jest nam milo, że nasze wysiłki i działania doceniają inni. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że zostaliśmy zwycięzcą trzeciej edycji konkursu „The best of wellbeing 2022” organizowanego przez Wellbeing Institute.

Podsumowując, programy wellbeingowe w firmie przynoszą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. Oferując swoim pracownikom narzędzia i wsparcie w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, firmy mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników, poprawić ich zdrowie i zredukować poziom stresu, co przekłada się na większą produktywność i wydajność, a także korzystnie wpływa na wizerunek firmy.

Najnowsze