7.5 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia 2024

BIG – fundament informacji o rzetelności finansowej

Koniecznie przeczytaj

Do Biur Informacji Gospodarczej wpływa coraz więcej zapytań o wiarygodność finansową osób i podmiotów gospodarczych. Wpływ na takie zainteresowanie ma wiele czynników – w tym m.in. zmiany legislacyjne wprowadzane w ciągu ostatnich miesięcy, ale też duże problemy z nieterminowymi płatnościami klientów i kontrahentów. 

Paweł Kunat, dyrektor sprzedaży w obszarze klienta strategicznego w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej

Takie nieterminowe płatności zwłaszcza w obliczu kryzysu finansowego spędzają sen z powiek wierzycielom. Również im większe wyzwania finansowe – na przykład – spowodowane inflacją lub kryzysem energetycznym, tym większa ostrożność ze strony banków, instytucji finansowych, e-commerce oferującego odroczone płatności, leasingi czy firm oferujących umowy abonamentowe m.in. z dostawcą internetu lub operatorem sieci komórkowej. Jak sądzę – i słusznie.

Tylko w maju tego roku odnotowaliśmy w ERIF 40 proc. więcej zapytań niż miesiąc wcześniej – w kwietniu b.r. To największa liczba wniosków o raport w historii ERIF. Mówimy tutaj o 1,5 mln zapytań o rzetelność finansową zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. W maju 2022 r. było nawet o 45 proc. mniej takich wniosków.

Rosnąca rola wymiany informacji  

Tendencja ta pokazuje, że wymiana informacji gospodarczej staje się dla wszystkich podmiotów na rynku coraz ważniejsza. Firmy chcą podejmować współpracę, zawierać umowy wyłącznie z osobami/podmiotami o wysokim poziomie wiarygodności. To dobra droga do stopniowego zwiększania jakości współpracy, ograniczania ryzyka i eliminacji zatorów finansowych.

Weryfikacja w BIG to podstawowe działanie zabezpieczające przed podjęciem współpracy z nierzetelnym płatnikiem. To fundament informacji o kliencie i rzetelna wiadomość płynąca z rynku o potencjalnych – prawdopodobnych – scenariuszach płatności zobowiązania czy zobowiązań np. w przypadku zakupu na raty.

Zmotywować zadłużoną osobę do uregulowania płatności

Jeśli jednak już borykamy się z problemem niezapłaconej faktury czy zobowiązania – też BIG będzie właściwym adresatem – jednym z pierwszych, który może pomóc i skutecznie zmotywować osobę zadłużoną do uregulowania płatności. Zanim sięgniemy po wsparcie windykatora lub nim wkroczymy na ścieżkę sądową, dochodząc regulacji długu, warto w mniej inwazyjny sposób wpłynąć na dłużnika.

Negatywny wpis do BIG to przede wszystkim informacja do rynku, że współpraca z tą konkretną osobą lub z tym konkretnym podmiotem, jest obciążona ryzykiem. W wielu przypadkach to blokada możliwości podjęcia m.in. kredytu lub obniżone ryzyko podpisania umowy abonamentowej. Co ważne, gdy pojawia się w BIG negatywny wpis, dłużnik może otrzymać stosowne powiadomienie, które informuje o konsekwencjach powstania takiego wpisu, co często skutkuje bardzo sprawną regulacją zobowiązania.

Skuteczność

Z naszych obserwacji wynika, że nawet w ciągu kilku sekund od otrzymania elektronicznego powiadomienia o powstaniu negatywnego wpisu w rejestrze BIG, osoba zadłużona podejmuje pierwsze działania. To wskazuje na wysoką skuteczność i wrażliwość „zapominalskich” na takie informacje dostępne dla wszystkich podmiotów na rynku.

Co ważne, negatywny wpis w BIG jest pewnym ostrzeżeniem innych firm, instytucji przed ryzykowną współpracą. Dzięki takiemu działaniu, dzięki sprawnej wymianie istotnych informacji gospodarczych, możliwe jest zwiększanie zakresu działań mających na celu utrudnienie funkcjonowania na rynku nierzetelnych płatników. Wartości takie jak terminowość, rzetelność mogą zostać nagrodzone informacjami pozytywnymi w BIG, dzięki którym wizerunek staje się bardziej wiarygodny, z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku.

Najnowsze