e-wydanie

3.4 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia 2024

W BOŚ dzielimy się zieloną energią

Bank Ochrony Środowiska od ponad 30 lat tworzy dla klientów produkty bankowe z zielonymi korzyściami.  Przygotowanie specjalistycznej oferty produktów i instrumentów finansowych dla klientów, jest możliwe dzięki naszym pracownikom – ekspertom w swoich dziedzinach.

W BOŚ zwracamy szczególną uwagę na kompetencje doradcze i specjalizację naszych zespołów w obszarze proekologicznych produktów. Przyjęte w banku wartości organizacyjne: zaangażowanie, współpraca, profesjonalizm oraz szacunek dla innych i ekologii, wyznaczają standardy działania pracownikom i pracodawcy.

Polityka rozwoju pracowników BOŚ koncentruje się na kompetencjach biznesowych. Szeroki wachlarz możliwości szkoleniowych opracowujemy w oparciu o potrzeby pracowników i przewidywane wyzwania sektora bankowego. Nasze zespoły stale rozwijają swoje kompetencje, aby dostarczać optymalne i profesjonalne rozwiązania biznesowe naszym partnerom i klientom. Stały rozwój pracowników przyczynia się do realizacji przez nich celów biznesowych, a także do obejmowania nowych ról w organizacji. Eksperci chętnie dzielą się swoją specjalistyczną wiedzą. Pracownicy BOŚ aktywnie korzystają z biblioteki szkoleń e-learningowych, biorą udział w szkoleniach zewnętrznych i kursach, a także podnoszą swoje kwalifikacje na studiach.

W BOŚ doceniamy i rekrutujemy fachowców z branży, a także młode talenty. Otwieramy się na ludzi młodych, dla których temat ochrony środowiska jest bardzo istotny. Ich świeże spojrzenie i zaangażowanie w proekologiczne projekty stanowi istotny wkład w rozwój naszego banku. Współpracujemy z biurami karier na uczelniach i bierzemy udział w targach pracy skierowanych do studentów i absolwentów. Mamy dla nich projekt płatnych praktyk „Buduj z nami lepszy klimat”.

Bank chętnie dzieli się wiedzą, wychodząc z założenia, że tylko powszechna świadomość ekologiczna może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Dlatego główni ekolodzy banku chętnie uczestniczą w targach, seminariach i konferencjach tematycznych oraz udzielają komentarzy w mediach.

Nasi pracownicy są świadomi swojego wpływu na otoczenie, dlatego szczególnie dbają o jakość dostarczanych produktów i usług oraz odpowiedzialne dzielenie się ekologiczną wiedzą z klientami. Udział w procesie finansowania inicjatyw ekologicznych to realne działania na rzecz klimatu. Zespoły aktywnie angażują się w poszukiwanie nowych rozwiązań finansowych, odpowiadających potrzebom rynkowym. Przewidują przyszłe potrzeby klientów, co jest związane z realizacją celów banku.

Jako pracodawca, konsekwentnie działamy, aby stworzyć przyjazne, angażujące miejsce pracy. Ważnym obszarem jest budowa trwałych relacji z pracownikami, opartych na porozumieniu. Transparentne warunki zatrudnienia i stabilność wpływają pozytywnie na efektywność pracy i satysfakcję pracowników. Oferujemy elastyczny model pracy. Wiemy też, jak ważne jest zdrowie psychiczne i fizyczne oraz balans między pracą a życiem prywatnym. Pakiet benefitów pracowniczych koncentruje się wokół troski o dobre samopoczucie, zdrowie, kondycję i relaks. W 2023 roku Bank został wyróżniony tytułem Top Employers Polska.

W BOŚ jesteśmy dla siebie inspiracją. Wspieramy proaktywne postawy pracowników i oferujemy aktywności zgodne z zieloną misją banku, np. projekt „BOŚmy Zieloni” ma na celu wzmacnianie kompetencji ekologicznych. Pracownicy mogą przeznaczyć 3 dni w skali roku na wolontariat w ramach działalności Fundacji BOŚ, projektów partnerskich i inicjatyw zewnętrznych. Stawiamy na wzajemny szacunek wobec pracowników i zasobów organizacji, tworzenie równych szans oraz promocję różnorodności. Bank konsekwentnie realizuje cele określone w przyjętej strategii ESG.

Po zieloną energię zapraszamy na www.bosbank.pl/kariera

            Materiał partnera

Najnowsze