22.5 C
Warszawa
sobota, 13 lipca 2024

Balcia – wyjątkowe ubezpieczenie Twojej podróży

Ubezpieczenie podróży Balcia ma m.in. wysokie sumy ubezpieczenia, małą liczbę stron OWU, krótką listę wyłączeń oraz szeroki zakres. Tworząc ubezpieczenia chcieliśmy, aby były zrozumiałe i czytelne dla naszych klientów. Ubezpieczenie można kupić zarówno u agentów, jak i na stronie balcia.pl. W przyszłym roku również w aplikacji.

Maciej Białka

Product Manager Personal Lines

Ważnym elementem ubezpieczeń jest wysokość sum ubezpieczenia. Zwracając uwagę na sumy ubezpieczenia warto również sprawdzić czy w warunkach ubezpieczenia występują limity. To co nas wyróżnia wśród konkurencji to m.in. brak dodatkowych limitów na leczenie stomatologiczne w przypadku stanów bólowych, na koszty poszukiwania i ratownictwa, a w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na tzw. szkody rzeczowe – w tych przypadkach odpowiadamy do pełnych sum wskazanych w polisie. Szczególnie w przypadku wyjazdu za granicę na narty warto sprawdzić, czy ubezpieczenie OC zawsze chroni do pełnej sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczenie może zawierać: koszty leczenia, assistance, ubezpieczenie następstw wypadków, bagażu, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie rezygnacji, przerwania i opóźnienia podróży. Klientom zapewniamy całodobową infolinię umożliwiającą organizację pomocy.

Aby ułatwić klientowi korzystanie z ubezpieczenia pokrywamy również koszty podstawowych leków bez konieczności kontaktu z lekarzem, np. leki przeciwbólowe czy na niestrawność oraz koszty rozmów telefonicznych z placówkami medycznymi lub z nami, co jest unikatowe na polskim rynku.

Jeśli ze względu na stan zdrowia ubezpieczony musi zostać za granicą, Balcia pokryje koszty przedłużenia pobytu i powrotu w innym niż planowanym terminie.

Obecnie wiele osób choruje na choroby przewlekłe, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ubezpieczenie podróży Balcia w zakresie podstawowym chroni przed koniecznością poniesienia kosztów w przypadku leczenia, gdy podczas podróży wystąpi zaostrzenie choroby przewlekłej. To mogą być bardzo duże koszty związane z leczeniem szpitalnym czy koniecznością transportu chorego do Polski.

W ubezpieczeniu bagażu oprócz ochrony przed jego kradzieżą czy zniszczeniem pokrywamy koszty zakupu podstawowych artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu do miejsca docelowego podróży. Wystarczy, że opóźnienie dostarczenia bagażu będzie większe niż tylko dwie godziny. To również jest wyjątkowe na polskim rynku, gdzie opóźnienie musiało być większe niż 5 godzin (lub więcej, w zależności od ubezpieczyciela), żeby świadczenie zostało wypłacone.

W ubezpieczeniu podróży Balcia oferuje specjalny zakres dla osób uprawiających sporty zimowe, np. zwrot kosztów skipass, kosztów szkółki narciarskiej, kosztów wypożyczenia sprzętu w przypadku zachorowania lub wypadku, koszty wypożyczenia sprzętu, gdy sprzęt klienta dotrze z opóźnieniem, świadczenie z tytułu zamknięcia tras narciarskich, pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku zejścia lawiny i opóźnienia dotarcia do celu podróży lub powrotu. Sprzęt narciarski oraz inne sprzęty sportowe są objęte ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia bagażu bez konieczności opłacania dodatkowej składki.

Jeśli ubezpieczony dozna wypadku podczas podróży za granicą zorganizujemy mu niezbędną pomoc, a dodatkowo pokryjemy koszty kontynuacji leczenia i rehabilitacji w Polsce.

Zakres ubezpieczenia może obejmować zwrot kosztów rezygnacji z podróży, jeżeli ubezpieczony nie może wyruszyć w podróż w związku z koniecznością hospitalizacji. Co ważne, ten zakres może zostać kupiony, jeśli do wyjazdu jest nie mniej niż 3 dni.

Dla osób korzystających ze stoków w Polsce oferujemy ubezpieczenie następstw wypadków, które w podstawowym zakresie obejmuje sporty zimowe jak np. narciarstwo czy snowboard. Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach różniących się sumami ubezpieczenia.

Ubezpieczenia turystyczne oraz inne oferowane przez Balcia dostępne są u agentów oraz na stronie balcia.p, a w przyszłym roku również w aplikacji. Aplikacja oprócz możliwości zakupu ubezpieczenia będzie umożliwiała zgłoszenie szkody, a także zawierała wiele innych ciekawych funkcjonalności.

            Materiał partnera

Najnowsze