13.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

BOŚ – ESG jest w naszym DNA

O ESG mówi się od lat, jednak w ostatnim czasie temat ten zyskał mocno na znaczeniu. Obszar, w którym pojawiały się dobrowolne deklaracje firm na temat ochrony środowiska, działań prospołecznych i systemów zarządczych, został objęty konkretnymi regulacjami w zakresie sprawozdawczości niefinansowej. Dotyczy to również Banku Ochrony Środowiska, z tym że ESG wpisane jest w naszą działalność od samego początku.

W Banku Ochrony Środowiska raportujemy już od kilku lat i w obszarze zrównoważonego rozwoju mamy całkiem spore doświadczenie. Przewagą BOŚ – jako pierwszego w Polsce banku z ekologiczną misją – jest to, że nieprzerwanie od ponad trzech dekad wspiera zieloną transformację, aktywnie angażując się w finansowanie zrównoważonych inwestycji. Oprócz doświadczenia, wyróżnia nas także zdobywane przez lata know-how, a przede wszystkim narzędzia, które efektywnie wykorzystujemy w naszej działalności. Jednym z nich – niezwykle ważnym dla zrównoważonego zarządzania organizacją – jest Strategia ESG, którą niedawno zaktualizowaliśmy, uwzględniając inicjatywy nie tylko banku, lecz także całej Grupy Kapitałowej i Fundacji BOŚ.

Wyraz odpowiedzialności za prowadzoną działalność

Strategię ESG przyjęliśmy w banku po raz pierwszy w 2021 r. Był to wyraz naszej odpowiedzialności za prowadzoną działalność oraz realne zobowiązanie wobec środowiska naturalnego, społeczeństwa, gospodarki, klientów, akcjonariuszy czy pracowników. Do dziś uznajemy ją za kompleksowy dokument, który reguluje podejście banku do zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim – przejaw naszego „bycia fair” w stosunku do otoczenia. Podejmując inicjatywy przyjęte w strategii, pokazujemy sposób, w jaki dochodzimy do wdrażania najlepszych praktyk rynkowych, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i w trosce o środowisko oraz ochronę klimatu. Następnie raportując corocznie swoje działania, sprawdzamy, czy te praktyki zbliżają nas do założonych celów. A te stawiamy sobie ambitnie. W Strategii ESG Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. na lata 2024-2026 wskazaliśmy m.in. na wspieranie zielonej transformacji klientów poprzez edukację i unikalną ofertę finansowania, realizację programów prospołecznych czy optymalizację procesów i systemów. Jednakże aspirujemy wyżej, zakładając neutralność klimatyczną Grupy Kapitałowej w zakresie 1 i 2 w 2030 r., 58 proc. wskaźnik zaangażowania pracowników w 2026 r. oraz utrzymywanie ratingu ESG na niskim poziomie ryzyka. Zależy nam, aby nasze ambicje deklarować w oparciu o realne możliwości i konsekwentnie dążyć do ich realizacji. A rzetelną weryfikacją naszych działań jest rating ESG, któremu poddaliśmy się już po raz trzeci.

Sprawdzamy efektywność naszych działań

Jako dojrzała instytucja, która dba o stabilny rozwój zrównoważonej gospodarki i wiarygodność wdrażanych rozwiązań, sprawdzamy efektywność naszych działań także w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Mamy świadomość, że na rynku rating ESG stanowi ważną informację o kondycji firmy, powstałą w oparciu o rzetelną analizę danych przeprowadzoną przez niezależny podmiot. Dlatego poddajemy się ocenie ratingowej ESG od 2021 r., mierzymy się na tle innych i osiągamy coraz lepsze wyniki. Od początku – czyli od pierwszego ratingu ESG BOŚ – ryzyko istotnego finansowego wpływu związanego z czynnikami ESG na wartość przedsiębiorstwa określono jako niskie. Od tego czasu sukcesywnie poprawialiśmy swój wynik. Zrealizowaliśmy inicjatywy związane m.in. z: wdrożeniem standardów ESG dla dostawców, mechanizmami wynagrodzeniowymi, polityką różnorodności czy programem edukacji dla pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także wdrożeniem i rozwojem systemów zarządzania ryzykiem ESG.

Ponadto, zawiązaliśmy partnerstwa z organizacjami branżowymi oraz wprowadziliśmy sprawozdawczość w zakresie emisji gazów cieplarnianych, taksonomii i TCFD, najlepsze standardy zapewniające prywatność i bezpieczeństwo, program etyki i promowania dostępu do usług finansowych dla osób zagrożonych wykluczeniem finansowym. Wszystkie te działania oraz wiele innych wdrożonych inicjatyw sprawiły, że w 2023 r. otrzymaliśmy ocenę ratingu ESG na poziomie 12,2. Tym samym BOŚ znalazł się na drugim miejscu wśród banków w Polsce, w gronie 6 proc.najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym, na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych, i zarazem w czołowych 5 proc. spośród blisko 15,8 tys. wszystkich firm na całym świecie poddanych badaniu przez Morningstar Sustainalytics. Uzyskując ten wynik, mamy pewność, że idziemy dobrą drogą, a wdrażane przez nas rozwiązania są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

            Materiał partnera

Najnowsze