e-wydanie

11 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

10 lat Repozytorium Transakcji w KDPW

12 lutego 2014 r. wszedł w życie obowiązek raportowania informacji o zawieranych kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji wynikający z rozporządzenia EMIR. Był to także pierwszy dzień funkcjonowania Repozytorium Transakcji w KDPW (KDPW TR). Z kolei 13 lipca 2020 r., w związku z regulacjami wprowadzonymi przez rozporządzenie SFTR, obowiązek raportowania transakcji został rozszerzony o transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych. 

Pierwszego dnia operacyjnej działalności Repozytorium Transakcji w KDPW zgłoszonych zostało 267 tysięcy raportów w związku z obsługą ponad 112 tysięcy transakcji. Rekordzista zgłosił ponad 69 tysięcy raportów.

W ciągu 10 lat swojej działalność KDPW TR przyjęło 6,6 mld raportów dotyczących 2 mld transakcji. 

Dekadę temu KDPW TR miało 73 uczestników. Aktualnie uczestnikami Repozytorium Transakcji w KDPW jest 280 podmiotów, w tym 40 zagranicznych.

Jedni z pierwszych 

Do uruchomienia repozytorium transakcji KDPW przygotowywał się przez kilkanaście miesięcy, dopełniając wszelkich wymagań formalnych, prawnych i technologicznych nałożonych w tym zakresie przez ESMA, czyli europejski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Repozytorium KDPW TR było jedną z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych przez ESMA (miało to miejsce w listopadzie 2013 roku). Repozytorium Transakcji KDPW znajduje się pod stałym nadzorem ESMA i posiada rejestrację, która potwierdza spełnianie wszystkich międzynarodowych norm i daje gwarancję najwyższego poziomu świadczonych usług. 

Usługi dla uczestników rynku finansowego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), czyli polski centralny depozyt papierów wartościowych, to instytucja posiadająca 30-letnie doświadczenie w oferowaniu usług dla uczestników rynku finansowego. Do głównych zadań KDPW należy: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz poza nim, realizacja usług dla emitentów. Ponadto pełni rolę agencji numerującej odpowiadając za nadawanie kodów dla papierów wartościowych (ISIN, CFI, FISN) i podmiotów (LEI). Odpowiada za tworzenie międzynarodowych połączeń operacyjnych, a także zarządzanie Systemem Rekompensat w celu ochrony inwestorów. 

Prowadzi także Repozytorium Transakcji KDPW TR. Usługa ta to odpowiedź KDPW na europejskie regulacje EMIR (European Market Infrastructure Regulation) oraz SFTR (Securities Financing Transaction Regulation). Ta pierwsza wprowadziła m.in. obowiązek raportowania wszystkich kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji; ponadto określa zasady funkcjonowania repozytorium. Z kolei SFTR wprowadza obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT (czyli transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych).

Wiarygodni 

Grupa KDPW nie tylko zapewnia najszerszy wachlarz usług w obszarze obsługi rynku finansowego w naszym regionie, ale posiada także wymagane autoryzacje europejskie i globalne, które potwierdzają zgodność jej usług z międzynarodowymi regulacjami. Fakt ten znacząco podnosi wiarygodność polskiego rynku finansowego na arenie międzynarodowej i jest swoistą gwarancją jakości usług post-transakcyjnych oferowanych w Polsce.

Od wielu lat Grupa KDPW intensywnie inwestuje w rozwój usług opartych na rozwiązaniach technologicznych, wspierając proces cyfryzacji polskiej gospodarki. Oferowane przez Grupę KDPW usługi oparte są o rozwiązania technologiczne opracowane w większości przez specjalistów IT pracujących w spółce. Pozwala to nie tylko na dostosowanie rozwiązań do wymagań klientów operujących na polskim rynku, ale także uniezależnia od globalnych dostawców i wysokich kosztów związanych z licencjami.

Materiał partnera

Najnowsze