24.8 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Na partnerskich zasadach

Początek roku to dobry moment na podsumowania i plany. Zacznijmy od podsumowań. Jaki dla Grupy KDPW był rok 2023?

Mijający rok był pracowity dla Grupy KDPW, która tworzy i zarządza infrastrukturą, pozwalającą na niezakłócony obrót instrumentami finansowymi. Chociaż wiele procesów związanych z zadaniami KDPW i KDPW_CCP jest niewidocznych dla rynku, to zapewniają one wydajność i bezpieczeństwo obsługi papierów wartościowych.

Z punktu widzenia użytkowników rynku finansowego warto przypomnieć, że izba KDPW_CCP rozpoczęła w 2023 roku rozliczanie nowego rodzaju produktów typu Exchange Traded Commodities (ETC), dostępnych na GPW. Emitentem pierwszego notowanego w Warszawie ETC na fizyczne złoto jest europejska platforma ETF – HANetf. Nowością w stosunku do dotychczas oferowanych na rynku produktów dających ekspozycję na złoto jest pełne fizyczne zabezpieczenie i realna możliwość otrzymania od emitenta złota fizycznego, odpowiadającego wartości posiadanych instrumentów ETC. 

20 marca 2023 r., po kilku latach przygotowań, Europejski Bank Centralny uruchomił nowy system TARGET służący do rozliczeń wysokokwotowych w euro, a Grupa KDPW jest jednym z użytkowników tego systemu. Tego dnia do polskiego komponentu systemu – TARGET-NBP zostały prawidłowo przesłane i rozliczone pierwsze operacje nominowane w euro. 

Chcąc usprawnić naszą komunikację z rynkiem na początku roku zarówno Krajowy Depozyt, jak i izba rozliczeniowa KDPW_CCP, uruchomiły zupełnie nowe serwisy internetowe, które w sposób kompleksowy i spójny prezentują wszelkie niezbędne informacje na temat oferowanych usług, tak aby uczestnik, potencjalny klient i każdy inny użytkownik strony mógł szybko znaleźć interesujące go informacje. 

A jaki będzie 2024?

Rok 2024 jest dla Grupy KDPW rokiem szczególnym – obchodzimy bowiem 30. rocznicę powstania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, spółki, która powołana została do życia 7 listopada 1994 roku. Będzie to z pewnością czas podsumowań, ale i spojrzenia z tej 30-leteniej perspektywy w przyszłość. Przed polskim rynkiem kapitałowym stoi szereg wyzwań, sprostanie którym będzie wymagało zaangażowania całego środowiska rynkowego oraz decydentów.

Obecny rok to dla Was czas rocznic. W lutym mija 10 lat od uruchomienia repozytorium transakcji w KDPW. Jak Pan podsumuje te lata?

W ciągu 10 lat swojej działalność KDPW TR przyjęło 6,6 mld raportów dotyczących 2 mld transakcji. Dekadę temu nasze repozytorium miało 73 uczestników. Aktualnie uczestnikami Repozytorium Transakcji w KDPW jest 280 podmiotów, w tym 40 zagranicznych. I chociaż repozytorium gromadzi liczby, to usługa ta to nie tylko liczby. To przede wszystkim klienci.

Co wyróżnia KDPW na tle innych repozytoriów? 

Podejście do klienta. Jesteśmy najmniejszym z czterech operujących w UE repozytoriów, a to pozwala nam na indywidualne traktowanie każdego z naszych uczestników i szybką reakcję na wszelkie pytania lub potrzeby klientów. Kolejną zaletą korzystania z naszych usług są uczciwe i partnerskie zasady współpracy – nie wymagamy np. minimalnego okresu umowy, czy określonego wolumenu raportowanych transakcji, co wymagane jest przez naszych konkurentów. Zwłaszcza teraz, w okresie wdrażania bardzo dużych zmian w zasadach raportowania wynikających z tzw. Regulacji EMIR Refit, istotny jest dostęp do środowiska testowego, które w naszym przypadku jest bezpłatne, dostępne 24/7, a nasi uczestnicy mogą liczyć na wsparcie ekspertów KDPW. Od samego początku KDPW TR stosuje w swoich rozwiązaniach komunikację za pomocą komunikatów XML. Nowe wymagania wynikające z Refit dopiero teraz wprowadzają ten standard. To bardzo duże ułatwienie dla naszych klientów. Jesteśmy także atrakcyjni cenowo oraz zapewniamy przyjazną procedurę portingu, czyli przeniesienia z innego repozytorium do KDPW TR.

Rynek usług raportowych jest bardzo trudnym rynkiem. W 2014 roku, wraz z wejściem w życie obowiązku raportowania transakcji pochodnych wynikający z regulacji EMIR, w Unii Europejskiej startowało 6 repozytoriów. Po drodze doszły obowiązki raportowe będące pokłosiem regulacji SFTR. Obecnie w UE funkcjonują tylko 4 repozytoria transakcji. Mimo tego KDPW TR osiągnęło udział w rynku europejskim na poziomie ok. 13 proc. To chyba najwyższy udział Polski w europejskim rynku usług finansowych. 

Najnowsze