e-wydanie

11 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

Rosnąca popularność leasingu

Leasing stał się w ostatnich latach jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Od kilku lat wartość portfela ruchomości branży leasingowej w Polsce przewyższa saldo kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki – 176,5 mld zł kontra 166,1 mld zł (dane za rok 2022). Dzięki elastycznym warunkom i szybkiej ścieżce decyzyjnej leasing staje się coraz bardziej atrakcyjną formą finansowania dla firm.

Dla wielu przedsiębiorstw z segmentu MŚP zakup nowego sprzętu czy pojazdów może stanowić znaczące obciążenie finansowe. W takich sytuacjach leasing staje się idealnym rozwiązaniem, pozwalając firmom korzystać z potrzebnych aktywów bez konieczności angażowania własnego kapitału.

Jakie są wyniki branży leasingowej za 2023 r.?

Zgodnie z ostatnimi wynikami ZPL po raz pierwszy w historii wartość inwestycji sfinansowanych poprzez leasing wyniosła 102,5 mld zł w ciągu jednego roku. Łączna wartość aktywów będących w użytkowaniu klientów firm leasingowych przekracza natomiast 200 mld zł. Udział Pekao Leasing w rynku leasingu wzrósł z 6,34 proc. do 6,83 proc. w 2023 r.

Największy udział w rynku leasingu (48,9 proc.) mają samochody osobowe. Wraz z pojazdami ciężarowymi udział ten wzrasta do imponujących 70,9 proc. Maszyny i urządzenia reprezentują około jednej czwartej wartości umów (24,4 proc.), natomiast pozostałe transakcje, włączając w to nieruchomości, stanowią 5 proc. rynku.

– Mając świadomość, jak duży będzie udział finansowania pojazdów lekkich w 2023 r., Pekao Leasing wyszło naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, czego potwierdzeniem jest 39 proc. dynamika wzrostu w finansowaniu tych aktywów, która wpisuje się w ogólny trend rynkowy. Na duże dynamiki wzrostowe w tym segmencie oprócz zwiększenia ilości zawartych umów miał również wpływ znaczący wzrost cen finansowanych pojazdów. Zgodnie z prognozami ekspertów ZPL w 2024 roku ceny finansowanych pojazdów nie będą rosnąć już tak dynamicznie – stwierdził Marcin Nogal, dyrektor Biura Kanałów Zewnętrznych w Pekao Leasing.

Jakie są obecne trendy w sektorze leasingu, zwłaszcza w kontekście MŚP?

– Finansowanie dla przedsiębiorstw sektora MŚP stanowi 37 proc. wszystkich umów zawieranych w Pekao Leasing w 2023 r. z dynamiką 20 proc. r/r. Liczymy na to, że tendencja wzrostowa utrzyma się w tym roku dzięki większym inwestycjom w wymianę floty samochodów osobowych. Dostęp do środków unijnych przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania inwestycjami związanymi z wymianą energochłonnych maszyn i urządzeń, jak również wpłynie na utrzymanie się pozytywnego trendu związanego z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Współpraca z Pekao Leasing daje możliwość efektywnego wykorzystania wielu rodzajów wsparcia  w zakresie dofinansowania dotacyjnego. Nasi klienci w minionym roku doceniali wszechstronność naszej oferty, która ciągle jest dostosowywana do bieżących potrzeb. Coraz więcej firm z sektora MŚP wykorzystuje nowe technologie w prowadzonym biznesie. Takie zmiany wymusza postęp i oczekiwania odbiorców końcowych. Czas reakcji, jakość, dostępność odgrywają kluczową rolę w budowaniu przewag konkurencyjnych, co przekłada się na sukces rynkowy danego przedsięwzięcia. Automatyzacja to trend wśród firm produkcyjnych, które chcą zwiększać swoją efektywność, wydajność i jakość. Powyższe wymaga w pierwszej kolejności inwestycji w nowe technologie które są bardzo kapitałochłonne. Leasing jako forma finansowania tych inwestycji jest świetnym rozwiązaniem finansowym – powiedział Tomasz Rostek,
dyrektor Departamentu Rynków Bankowych w Pekao Leasing.

– W ostatnich latach obserwujemy jak pod wpływem oczekiwań klientów i dostawców zmienia się branża leasingu w kontekście dostępności oferty leasingu czy zautomatyzowania procesu zawarcia umowy za pomocą platform cyfrowych. Ten postęp technologiczny podyktowany jest z jednej strony oczekiwaniem rynku, a z drugiej efektywnością spółek leasingowych. Aby oferować produkt masowy, powtarzalny, oparty na jasnych dla klienta zasadach, niezbędne są inwestycje w przeniesienie jak największej ilości transakcji leasingu na platformy cyfrowe. Klienci mogą sami zarządzać umowami leasingu za pomocą dedykowanych aplikacji i platform internetowych. Oszczędzamy wspólnie czas i zwiększamy efektywność. W Pekao Leasing nieustannie pracujemy nad automatyzacją procesów i optymalizujemy nasze kanały cyfrowe, tak aby nasi obecni i przyszli klienci mieli z nami jak najszybszy i jak najłatwiejszy kontakt – powiedział Marcin Nogal, dyrektor Biura Kanałów Zewnętrznych
w Pekao Leasing.

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą coraz bardziej zainteresowane inwestowaniem w ekologiczne rozwiązania takie jak: energia odnawialna, pojazdy elektryczne czy inne ekologiczne technologie. Oczekuje się, że leasingodawcy dostosują swoje oferty do tych potrzeb, oferując specjalne programy leasingu ekologicznego. Pekao Leasing działa zgodnie ze strategią ESG Banku Pekao S.A., współpracuje z EBI w kontekście finansowania Zielonych Aktywów oraz BOŚ Bankiem w zakresie programu „Mój Elektryk”, finansuje również inwestycje dot. fotowoltaiki oraz maszyny energooszczędne.

Jakie są prognozy rozwoju sektora leasingu dla MŚP w najbliższych latach?

Oczekiwania co do dalszych, dwucyfrowych wzrostów na rynku opierają się głównie na rzeczywistym zapotrzebowaniu inwestycyjnym przedsiębiorstw, które reagują na możliwości i oczekiwania wzrostowe gospodarki. W kontekście malejących stóp procentowych i obniżającego się kosztu usług finansowych ten trend będzie wspierał rozwój gospodarczy poprzez zwiększenie dostępności leasingu i pożyczek inwestycyjnych.

– Eksperci w ZPL prognozują 16,7 proc. dynamikę wzrostu w 2024 r. Największy wzrost finansowania z dynamiką 19,7 proc. prognozowany jest na pojazdach lekkich. Pekao Leasing planuje w 2024 r. zwiększyć finansowanie w tym segmencie na poziomie przewyższającym zakładaną dynamikę w ZPL. Widzimy ciągle sporą szansę dla naszej spółki na wzrost naszego udziału w tej części rynku. Skupimy się w tym roku na maksymalnym uproszczeniu procesu leasingu dla samochodów osobowych.

Na rynku pojazdów ciężkich oraz maszyn i urządzeń nasza spółka radzi sobie bardzo dobrze. Jesteśmy liderem w tych segmentach i chcemy utrzymać naszą pozycję. Prognozowane dwucyfrowe dynamiki szczególnie w segmencie maszyn i urządzeń są w dużym stopniu zależne od pozytywnych trendów w gospodarce – powiedział Marcin Nogal, dyrektor Biura Kanałów Zewnętrznych w Pekao Leasing.

– Rok 2023 był rokiem wzrostu głównie dzięki zakupom pojazdów lekkich. Lepsza dostępność do nowych samochodów i stabilizacja cen będzie determinantem kolejnych wzrostów w tym segmencie. Przewidywana zmiana wysokości stóp procentowych pociągnie za sobą spadek kosztu inwestycji, co pozwoli przedsiębiorcom jeszcze śmielej podejmować decyzje w zakresie kolejnych zakupów. W roku 2024 branża oczekuje przełomu w zakresie regulacji prawnych, które pozwolą na pełną digitalizację procesu zawierania umowy leasingu. Dzięki temu umowa leasingu stanie się jeszcze bardziej powszechnym i przystępnym źródłem finansowania – stwierdził Tomasz Rostek, dyrektor Departamentu Rynków Bankowych w Pekao Leasing.

Według ZPL polskie przedsiębiorstwa najchętniej w Europie sięgają po tę formę finansowania, tj. na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy aż 38 proc. inwestycji było realizowanych z wykorzystaniem leasingu. Dla porównania Finlandia 37 proc., Niemcy 28 proc., Austria 26 proc. i Szwecja 25 proc.

Największą grupą klientów korzystającą z leasingu są przedsiębiorstwa z segmentu MŚP. Przedsiębiorstwa o obrotach do 5 mln zł stanowią 49 proc. rynku, klienci o obrotach od 5 do 20 mln zł to 20,2 proc. oraz klienci o obrotach powyżej 20 mln to 29,2 proc. rynku.

Sektor MŚP będzie wyznaczał kierunek, w którym podąży branża leasingowa, to te przedsiębiorstwa będą miały największy wpływ na to, jak będziemy się zmieniać i dostosowywać do potrzeb rynku. Pekao Leasing jako część Grupy Banku Pekao S.A. jest gotowa na takie wyzwania.  

Materiał partnera

Najnowsze