20 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy w procesie likwidacji szkody?

Zgodnie z wypracowanym modelem oraz przepisami IDD, broker reprezentuje interesy swojego klienta zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. Praca brokerów pracujących w moim zespole zaczyna się na długo przed powstaniem szkody – w ramach przeprowadzanych audytów, pomagamy klientom identyfikować ryzyka i zagrożenia, wdrażając rozwiązania prewencyjne.

W momencie powstania szkody jako brokerzy jesteśmy dostępni bezpośrednio dla swojego klienta na tzw. telefon, inaczej niż infolinie czy pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych. Jesteśmy w stanie udzielić bezcennych rad naszemu klientowi, wskazać, jakie działania należy podjąć, jaką dokumentację w związku ze zdarzeniem sporządzić, a czego zaniechać, by nie narazić się na ograniczenie w części lub całości wypłaty odszkodowania.

Zapewnić dynamiczny proces likwidacji szkody

Oczywiście jako brokerzy nie likwidujemy szkód, te czynności są zarezerwowane dla towarzystw ubezpieczeniowych. Rolą brokera jest zapewnienie dynamicznego procesu likwidacji szkód, w tym proponowanie niestandardowych, ale nowoczesnych rozwiązań pozwalających w krótkim czasie przywrócić mienie do stanu sprzed wystąpienia szkody, a tym samym ograniczyć straty wynikające z przerwy w działalności przedsiębiorstwa. Uczestniczymy w oględzinach mienia, spotkaniach i negocjacjach z ubezpieczycielami.

Zapewnić poczucie bezpieczeństwa

Dzięki naszej pomocy klient wie, jakich dokumentów potrzebuje ubezpieczyciel i dlaczego. W imieniu naszych klientów analizujemy decyzje podejmowane przez towarzystwa. Sprawdzamy, czy w myśl umowy ubezpieczenia decyzja jest prawidłowa i we właściwej wysokości. W przypadku niezgodności decyzji z polisą oraz OWU w imieniu naszych klientów składamy prośby o ponowną weryfikację.

Serwis szkodowy, który dajemy klientom PIB Broker, jest serwisem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa – w trudnej sytuacji klient nie zostaje sam. Może liczyć na partnera, jakim jest broker z ogromną wiedzą i szerokimi kompetencjami.

W moim zespole pracują sami pasjonaci i dla wszystkich spotykane szkody są ciekawe i niepowtarzalne, dzięki czemu praca nabiera niepowtarzalnego charakteru i nigdy się nie nudzi.

Materiał partnera

Najnowsze