18.4 C
Warszawa
piątek, 19 lipca 2024

Cyfryzacja łańcucha dostaw. Jak system ERP może wesprzeć ten obszar?

Ostatnie lata były wyzwaniem dla menedżerów odpowiedzialnych za łańcuchy dostaw. Obecnie, pomimo neutralizacji zakłóceń na szlakach handlowych, przewoźnicy i producenci stają przed nowymi problemami wynikającymi z globalnej presji inflacyjnej, takimi jak rosnące ceny i wyższe koszty pracy.

Paweł Ciupik,Solution Architect – Team Leader, Axians

Kolejnym wyzwaniem jest sprawne pozyskiwanie półproduktów. Obecnie czas oczekiwania na komponenty jest znacznie dłuższy niż kilka lat temu. Problem ten jest potęgowany przez specyfikę działania branży produkcyjnej, która stara się utrzymywać minimalne stany magazynowe, aby zredukować koszty zarządzania zapasami.

Czas na automatyzację zarządzania łańcuchem dostaw

Aż 97 proc. firm w branży produkcyjnej przyznaje, że zarządzanie łańcuchem dostaw zajmuje ogromną część ich czasu. Obejmuje to kontrolowanie jakości pracy podwykonawców, pozyskiwanie, weryfikację i onboarding nowych dostawców, a także monitorowanie statusu zamówień1. W efekcie ręczne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się zbyt nieefektywne, zwłaszcza dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw działających w wielu lokalizacjach i współpracujących z licznymi klientami oraz podwykonawcami.

Inteligentne systemy ERP oparte na chmurze mogą stanowić ogromne wsparcie w wielu obszarach. Statystyki pokazują, że globalnie rośnie zainteresowanie ERP w chmurze, a do 2025 roku wartość tego rynku ma osiągnąć 101,1 miliarda USD2. W Polsce wdrożenia chmurowe wciąż budzą pewne obawy. Menedżerowie firm produkcyjnych, przebadani przez Axians, wskazują na brak zaufania do systemu abonamentowego oraz uzależnianie ciągłości produkcji od płatności za technologię. Jednak biorąc pod uwagę, jak wiele korzyści płynie z wdrożenia systemu ERP w chmurze, polski biznes będzie musiał coraz częściej przezwyciężać swoje obawy i badać możliwości związane z przeniesieniem procesów do ERP w chmurze zarówno publicznej, prywatnej, jak i hybrydowej.

Korzyści płynące z wdrożenia ERP w chmurze

1. Bieżący wgląd w sytuację biznesu i sprawniejsze zarządzanie zasobami

Konsolidacja wszystkich informacji o łańcuchu dostaw w jednym miejscu umożliwia menedżerom sprawne podejrzenie danych wewnętrznych i zewnętrznych, generowanie raportów oraz podejmowanie decyzji. Automatyzacja procedur inwentaryzacyjnych i kontrolowanie zasobów przyspiesza zarządzanie i optymalizuje procesy biznesowe.

2. Obniżenie kosztów zarządzania infrastrukturą IT

Przeniesienie procesów do chmury obniża koszty zarządzania bieżącą infrastrukturą i zmniejsza dług technologiczny. Automatyczne aktualizacje zapewniane przez dostawcę ERP, np. Infor CloudSuite, gwarantują zgodność z najnowszymi wymaganiami i przepisami. To pozwala firmom skupić się na prowadzeniu biznesu, nie na radzeniu sobie z technikaliami.

3. Automatyzacja procesów biznesowych

Automatyzacja powtarzalnych procesów, takich jak forecasting, zarządzanie zamówieniami i kontrola stanu zapasów, pozwala pracownikom skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach. Inteligentny ERP w chmurze może automatycznie generować raporty, wystawiać faktury oraz monitorować przepływ surowców, co optymalizuje czas pracy i redukuje nadgodziny.

4. Dostosowanie do unikalnych wyzwań branżowych przy pomocy Przemysłowej AI

Rewolucja spod szyldu AI nie ominie również systemów ERP. Najnowsze osiągnięcia generatywnej AI uzupełnianie technologią uczenia maszynowego umożliwiają zwiększenie wydajności i automatyzacji procesów, zwiększenie dokładności prognoz związanych z popytem, zapasami czy przychodami, poprawienie jakości i efektywności interakcji z klientami czy lepsze zarządzanie cennikami przy wzięciu pod uwagę czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

1. 2021 State of Manufacturing Report Reveals Shifting Trends | Future of Sourcing

2. Markets and Markets

Najnowsze