26.8 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Bank PKO BP otrzymał tytuł w kategorii Zdrowie

Joanna Czarnecka - dyrektor pionu zarządzania personelem PKO BPBank PKO BP otrzymał tytuł w kategorii Zdrowie, za zagwarantowanie pracownikom kompleksowej, nieodpłatnej opieki medycznej, poszerzonej o program profilaktyczny „Zdrowie jak w Banku”.

Joanna Czarnecka – dyrektor pionu zarządzania personelem PKO BP

Czym dla Państwa banku jest zdobycie tytułu Pracodawcy Godnego Zaufania? Czy ten tytuł w jakiś sposób nobilituje firmę?

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Polsce, zatrudniamy blisko 25 tys. osób i mamy świadomość, że przewagę konkurencyjną naszej organizacji budują ludzie – utalentowani, zaangażowani i gotowi do ciągłego rozwoju. Dlatego łączymy realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby pracowników. Realizujemy inicjatywy sprzyjające przyjaznej atmosferze pracy i ułatwiające godzenie jej z życiem prywatnym. Jesteśmy przekonani, że najcenniejszą wartością jest zdrowie, a jego stan wpływa na jakość wszystkich sfer życia. Dlatego wspieramy pracowników w trosce o zdrowie zapewniając im bezpłatną opiekę medyczną, edukując w zakresie profilaktyki oraz promując aktywny styl życia.

Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania pokazuje, że jesteśmy wśród najlepszych pracodawców w sektorze finansowym. Dowodzi, że nasze działania przynoszą oczekiwane efekty. Doceniają je pracownicy, którzy chcą budować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego w bankowości – średni staż pracy w banku to około 15 lat.

Co zmieniło się po odebraniu statuetki? Czy to dla Państwa zamknięcie jakiegoś okresu działań, czy wręcz przeciwnie, zachęta do dalszych działań?

Bezustannie podejmujemy działania, które pomagają nam być najlepszym pracodawcą zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pracowników, m.in. tworzymy i stosujemy standardy dotyczące atrakcyjnych warunków pracy, wynagradzania, obowiązków pracodawcy, przestrzegamy zasad etyki, tworzymy systemy zgłaszania nieprawidłowości i przeciwdziałania mobbingowi, doceniamy różnice i szanujemy indywidualizm. Obecnie realizujemy strategię, której celem w obszarze HR jest wzrost zaangażowania i satysfakcji naszych pracowników. Dążymy do tego poprzez tworzenie przyjaznego, wspierającego i otwartego środowiska pracy. Staramy się, aby każdy pracownik mógł wykorzystywać swój talent i jednocześnie potencjał organizacji.

Nasze działania sprzyjają budowaniu poczucia dumy i identyfikacji z marką PKO Banku Polskiego. Nagrody są dla nas nie tylko dowodem na to, że obrany kierunek działań jest słuszny, lecz także zachętą do inicjatyw, np. w obszarze rozwoju zawodowego pracowników. Zapewniamy różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Kilkudziesięcioosobowy zespół trenerów wewnętrznych realizuje szkolenia grupowe, stanowiskowe oraz warsztaty wewnętrzne. W wybranych projektach szkolenia grupowe prowadzą firmy zewnętrzne. Pracownicy banku aktywnie korzystają także z wewnętrznej platformy e-learningowej. W ramach inicjatyw strategicznych uruchamiane są akademie i programy dedykowane konkretnym grupom pracowników i jednostkom organizacyjnym. W ubiegłym roku w szkoleniach organizowanych przez bank wzięło udział łącznie ponad 58 tys. uczestników, co oznacza, że jeden pracownik banku uczestniczył średnio w dwóch szkoleniach.

Obok nagród przyznanych przez ekspertów duże znaczenie ma dla nas opinia pracowników – uwzględniamy ich głos w kwestiach związanych z wykonywaną przez nich pracą, czy kulturą organizacyjną. Realizujemy badania kultury organizacyjnej, satysfakcji i zaangażowania pracowników. Wyniki są prezentowane pracownikom, a także zarządowi banku i stanowią dodatkowe narzędzie kształtowania kultury organizacyjnej banku.

Najnowsze