15.7 C
Warszawa
poniedziałek, 24 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Polska przyszłości według wiceministrów

Zakończyła się II edycja konferencji wiceministrów „Polska Przyszłości”.

W wydarzeniu uczestniczyło pięciu wiceministrów, którzy przedstawili projekty realizowane obecnie w ich resortach. Wśród szeroko poruszanych tematów znalazły się m.in. ograniczanie wydatków państwa, zwiększenie konkurencji na rynku kinematografii, reprywatyzacja oraz cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo.

Instytut Libertatis już po raz drugi zorganizował specjalną konferencję wiceministrów „Polska Przyszłości”. Podobnie jak w pierwszej edycji, również i teraz zostało poruszonych wiele tematów istotnych z punktu widzenia wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Swoje projekty zaprezentowali: Tomasz Zdzikot, sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Leszek Skiba, Podsekretarz Ministerstwa Finansów; Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Paweł Lisiecki – Sekretarz stanu.

Przyszłość polskiej kinematografii
W pierwszym panelu dotyczącym zwiększenia konkurencji na rynku kinematografii o jej przyszłości dyskutowali wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski, dyrektor Polskiego Instytutu Filmowego Radosław Śmigulski oraz reżyser filmowy i dyrektor Studia Filmowego TOR – Krzysztof Zanussi. Wiceminister Lewandowski poinformował o planowanym na wrzesień połączeniu państwowych studiów filmowych. WFDiF, Studio Filmowe KADR, Studio Filmowe TOR, Studio Filmowe ZEBRA, Studio Miniatur Filmowych, a także Studio Filmowe KRONIKA od 1 września br. połączą się w jedną instytucję. Połączenie to jest, obok ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, jednym z dwóch elementów reformy rynku filmowego.

– Dzięki połączeniu powstanie profesjonalny publiczny ośrodek produkcji filmowej, który będzie poważnym partnerem dla realizatorów wysokobudżetowych produkcji europejskich i amerykańskich. Nowa instytucja będzie również wspierać rodzimych i zachodnich producentów, szczególnie młodych twórców – uzasadniał decyzję wiceminister kultury. Istotą sporu i dyskusji było pytanie, czy połączenie wspomnianych instytucji będzie elementem zwiększającym konkurencję na rynku czy wręcz przeciwnie. Obecni na sali przedstawiciele studiów filmowych przekonywali, że łączenie studiów w jedno to działanie przeciwne idei konkurencji. Zdaniem Pawła Lewandowskiego działające struktury studiów są elementem zaburzającym rynek, ponieważ korzystają z państwowych zasobów i mienia. Ograniczenie ich liczby pozwoli na większy dostęp do środków (w tym ciągle rosnących środków publicznych Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) dla innych, prywatnych podmiotów. W efekcie będzie działaniem prorynkowym. Zdaniem wiceministra Lewandowskiego nowe narzędzia pozwolą na stworzenie równych i korzystnych zasad dla każdego, kto pojawi się na tym rynku, a także będą pozytywnie wpływać na liczbę kooperacji polskich producentów i rynku zagranicznego. Zdaniem Krzysztofa Zanussiego państwowe studia filmowe mogłyby i powinny dzięki swojemu ogromnemu dorobkowi być elementem polityki kulturalnej państwa. Zarzucił obecnym władzom brak działań na tym polu i nieumiejętność wykorzystania studiów do realizacji tej polityki.

Zatrzymać biurokrację
W drugim panelu dotyczącym ograniczenia wydatków państwa uczestniczyli wiceminister finansów Leszek Skiba, prezes IPAG Bohdan Wyżnikiewicz, publicysta ekonomiczny Tomasz Cukiernik a także Konrad Hennig i Stefan Świątkowski z Instytutu Libertatis. Przedstawione zostały sposoby na systemowe ograniczanie wydatków państwa, ale najciekawszy wątek dotyczył pomysłów na blokowanie samoistnego rozrostu biurokracji i rozrostu państwa jako takiego. Zdaniem panelistów próba ograniczania wydatków bez próby ograniczenia ciągłego rozrostu państwa jest niemożliwa. Wiceminister Leszek Skiba w swojej prezentacji zwrócił uwagę na pewne dysfunkcje obecnych systemów ograniczania wydatków państwa. Z doświadczeń wynika bowiem, że w przypadku zbliżania się do ustawowego limitu administracja państwowa obcina na początku głównie te wydatki, które uzna za najprostsze do ograniczenia, a nie te, które są najmniej racjonalne. Konrad Hennig zwrócił natomiast uwagę na bezwładność administracji państwowej, która wynika m.in. z rozproszenia ośrodków decyzyjnych w polskiej administracji. Wiele decyzji, także o znaczeniu strategicznym, zapada na bardzo niskim szczeblu administracji. Rozwiązaniem tej bolączki jest jego zdaniem nadanie odpowiedniego kształtu organizacyjnego i kompetencyjnego urzędowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy mieliby stanowić zaplecze decyzyjne dla rządu tak, by możliwie duża liczba decyzji co do kształtu państwa zapadała na tym szczeblu. Ograniczy resortowość podejmowania decyzji, a także wpłynie znacząco na przejrzystość i możliwość wskazania odpowiedzialności za proces budżetowania.

Reprywatyzacja
Trzeci panel konferencji dotyczył reprywatyzacji. Wśród osób dyskutujących, obok wiceministra Pawła Lisieckiego, znaleźli się Piotra Andrzejewski z Trybunału Stanu, Marcin Schirmer z PTZ, Agnieszka Domańska z SGH, a także Piotr Biernatowski z Instytutu Libertatis. Wiceminister Lisiecki wytłumaczył na wstępie pojęcia „prywatyzacja”, „uwłaszczenie” i „reprywatyzacja”. Zwrócił także uwagę słuchaczy, że niezależnie od tego, z którym z tych pojęć mamy do czynienia, nie można przeprowadzać ich kosztem innych. W przypadku reprywatyzacji na podstawie tzw. dekretu Bieruta oddaje się mienie, które kiedyś zostało bezprawnie odebrane. Było to krzywdą, ale nie można tej krzywdy rekompensować teraz krzywdą innych. Należy wszystko przeprowadzać w taki sposób, by w jak najbardziej ograniczyć ilość osób poszkodowanych.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
W kolejnych dwóch panelach poruszane były tematy cyfryzacji. W pierwszym wiceminister Karol Okoński, Bartosz Stebnicki z Microsoft, Małgorzata Fraser z Mediaphilia. pl, Piotr Konieczny z Niebezpiecznik. pl, Aleksander Sala z KOLIBRO oraz Robert Olszewski z Politechniki Warszawskiej dyskutowali na temat relacji cyfrowych państwo–obywatel. Głównymi zagadnieniami rozmowy były tożsamość cyfrowa, Smart City oraz informatyzacja doręczeń rejestru danych kontaktowych. Wiceminister Okoński przedstawił, że rozwój cyfrowy niesie za sobą konieczność ciągłej edukacji obywateli w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz cyberhigieny. Mówił także o nowym projekcie – Rejestrze Danych Kontaktowych, który ma gromadzić dane takie jak adresy e-mail i numery telefonów. Dzięki takiemu rejestrowi urząd będzie mógł w łatwy sposób poinformować obywatela np. o statusie sprawy. W drugim panelu dotyczącym cyfryzacji uczestniczyli Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ireneusz Piecuch z Kancelarii Prawnej Gawroński & Piecuch, Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, a także Katarzyna Korzeniewska z Microsoft. Tematem panelu był „Rozwój zdolności sił zbrojnych do działania w cyberprzestrzeni”. Wiceminister MON zapewniał o wdrażaniu i realizacji programu cyber.mil.pl w siłach zbrojnych.

Działania ministerstwa polegają m.in. na konsolidacji i rozbudowie struktur informatycznych w resorcie obrony, czemu służyć ma także powołanie komponentu cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej. Konferencja wiceministrów „Polska Przyszłości” również tym razem cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Prezes Instytutu Libertatis Stanisław Wojtera po zakończonej konferencji powiedział, że Instytut nie chce skupiać się na dalekich wizjach czy planach, dlatego tak ważne było to, że wiceministrowie przedstawili swoje konkretne projekty, a wszystkie dyskusje były bardzo merytoryczne. Instytut Libertatis to wolnościowy ośrodek ekspercki, powołany w 2016 r. przez grono menedżerów, naukowców, publicystów i przedsiębiorców. Organizuje wydarzenia dotyczące tematów istotnych dla tematyki wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze