22.6 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Ubezpieczony jak rolnik

OC dla rolnika

Kiedy w naszym posiadaniu znajdzie się gospodarstwo rolne, musimy pomyśleć o ubezpieczeniu OC. Obowiązek zawarcia takiego porozumienia spoczywa bowiem na każdym rolniku. Taka umowa, zawierana na 12 miesięcy obejmuje odpowiedzialność cywilną jednakowo samego rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lecz także każdej osoby, która pracując w jego gospodarstwie, wyrządziła szkodę. Dotyczy to nie tylko utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia mienia, ale i uszkodzenia ciała i śmierci. Taka polisa obejmuje również szkody powstałe w wyniku ruchu pojazdów pracujących w rolnictwie (ciągniki, kombajny etc.) bądź to będących własnością gospodarzy bądź użytkowanych w związku z prowadzonymi pracami. Trzeba tutaj pamiętać, że OC obejmuje jedynie sytuację, kiedy pojazd użytkowany jest podczas prac w gospodarstwie, w pozostałych przypadkach, gdy korzystamy z maszyny prywatnie, powinniśmy posiadać OC komunikacyjne przed pojawieniem się na drodze publicznej.

Zawierane umowy dotyczą znaczących kwot. Ubezpieczyciel odpowiada bowiem do tzw. sumy gwarancyjnej, która wynosi w przypadku szkód doznanych przez osoby 5 210 tys. euro, w przypadku zaś mienia 1 050 tys. euro. Warto także pamiętać, że limit dotyczy tylko jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem. Liczba osób w nim poszkodowanych nie ma już znaczenia.

{source}

Advertisement

{/source}

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze