21.3 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Pilskie Domy Pomocy Społecznej dofinansowane

Domy pomocy społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Pensjonariusze i pracownicy tych jednostek są szczególnie narażeni na chorobę COVID-19. Powiat pilski pozyskał blisko 2,4 mln zł na wparcie działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem mieszkańców oraz pracowników domów pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Pozyskane przez powiat pilski pieniądze pochodzą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” mający na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19, a współfinansowany jest ze środków unijnych. Powiat zdobył na to zadanie 100 proc. grant w wysokości 2 379 160 zł. Część pieniędzy zostanie przeznaczonych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu Domów Pomocy Społecznej. – Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla personelu Domów Pomocy Społecznej będzie swego rodzaju rekompensatą za narażanie swojego zdrowia podczas wykonywania pracy w okresie pandemii. Są to znaczące środki, bowiem jest to kwota ponad 1 200 000 zł dla 295 pracowników na okres trzech miesięcy – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Maria Bratkowska, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile wyjaśnia dodatkowo: – Wynagrodzenia w Domach Pomocy Społecznej nie należą do najwyższych, a praca w nich jest trudna, odpowiedzialna i ciężka, dlatego też wypłata dodatków w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” stanowić będzie konkretne i wymierne wsparcie.

W ramach projektu zakupione zostaną także testy na wykrywanie koronawirusa, maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony i płyny dezynfekcyjne dla pracowników, a także dodatkowe wyposażenie dla placówek: łóżka rehabilitacyjne do izolatek, bramy pomiarowe do temperatury ciała, ciśnieniomierze, termometry bezdotykowe, defibrylatory i maty dezynfekcyjne.

– Działania te mają zminimalizować skutki epidemii jesienią, kiedy spodziewana jest druga fala zakażeń. Pracownicy i kadra medyczna Domów Pomocy Społecznej będzie weryfikowana pod kątem zakażenia co miesiąc, w okresie od września do listopada 2020 r. włącznie. Dla nich zakupiono ponad 900 testów. Chodzi o to, by w ten sposób zmniejszyć ryzyko zakażenia mieszkańców – wyjaśnia Komarowski.

Środki zostaną rozdysponowane do wszystkich pięciu Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących w powiecie pilskim, w których obecnie mieszka 415 osób. – Sytuacja w Domach Pomocy Społecznej jest trudna, a od marca 2020 r. była jeszcze trudniejsza. Teraz uczymy mieszkańców naszych placówek życia w reżimie sanitarnym, dlatego działania podjęte w tym projekcie usprawnią naszą pracę i umożliwią bezpieczne wykonywanie obowiązków – mówi Justyna Łoś, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza- Edukacja-Rozwój 2014–2020.

PG

Najnowsze