16.2 C
Warszawa
niedziela, 26 maja 2024

Po wyroku Trybunału łatwiej skorzystać z ulgi na złe długi VAT

„Polskie przepisy VAT w zakresie ulgi na złe długi niezgodne z przepisami prawa unijnego. Po wyroku Trybunału łatwiej skorzystać z ulgi na złe długi VAT”.

Dnia 7 grudnia 2020 r. opublikowany został wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. o niezgodności polskich przepisów VAT w zakresie ulgi na złe długi z przepisami prawa unijnego (sprawa C-335/19). Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że polskie regulacje dotyczące ulgi na złe długi są zbyt restrykcyjne. Status nabywcy usług (dłużnika), tj. zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego lub wystąpienie u dłużnika postępowania upadłościowego albo likwidacyjnego nie powinny wpływać na prawo do korekty VAT. Wyrok ten daje przedsiębiorcom prawo do odzyskania VAT, dlatego już teraz warto przejrzeć faktury VAT i dokonać weryfikacji czy można skorygować rozliczenia. Dotyczy to sytuacji w których brak wystąpienia o zwroty był spowodowany niespełnieniem warunków do zastosowania ulgi w zakresie statusu VAT nabywcy, czy też faktu, iż był on w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji. W przypadku spraw podatkowych zakończonych decyzją ostateczną, podatnicy mają miesiąc od daty publikacji wyroku TSUE na wznowienie postępowania podatkowego. Termin upłynie dnia 7 stycznia 2021 r., po tym dniu wnioski będą nieskuteczne. Wyrok otwiera możliwość dochodzenia zwrotu podatku, przez podatników którzy nie skorzystali wcześniej z ulgi na złe długi. Na skutek pozytywnego dla polskich podatników wyroku TSUE podatnicy mają szanse odzyskania kwot VAT, które zostały już odprowadzone z tytułu sprzedaży, a w przypadku których nadal nie otrzymano zapłaty.

Najnowsze