17.9 C
Warszawa
niedziela, 19 maja 2024

Kredyt bez zgody współmałżonka – czy to możliwe?

Zawierając związek małżeński, dwie osoby wchodzą ze sobą w bardzo bliską relację – zarówno na polu emocjonalnym i formalnym, jak i finansowym. Ważne decyzje podejmowane są wspólnie, ale niekiedy sytuacja wymaga samodzielności i działania bez wiedzy współmałżonka. Jak to wygląda w przypadku zaciągnięcia kredytu bez wiedzy męża czy żony? Czy istnieje taka możliwość? Kwestie związane z tym tematem omawiamy poniżej.


Kiedy zgoda współmałżonka jest wymagana?
Od momentu zawarcia małżeństwa dwoje ludzi zaczyna tworzyć wspólność majątkową, która polega na tym, że indywidualny majątek zgromadzony przez obie strony staje się wspólny. Zarobione w trakcie małżeństwa pieniądze przez męża w równym stopniu należą do żony, a samochód kupiony za wypłatę żony formalnie jest własnością również męża. Wspólność dotyczy także długów, a więc zobowiązanie zaciągnięte przez jednego z małżonków w świetle przepisów jednocześnie staje się obciążeniem dla drugiego. Konsekwencją takiego stanu jest wymóg uzyskania zgody współmałżonka w momencie zaciągnięcia kredytu.
Czy jednak obowiązek uzyskania zgody współmałżonka dotyczy wszelkiego rodzaju zobowiązań niezależnie od ich wartości i rodzaju? W praktyce istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu bez zgody współmałżonka, o ile jego kwota jest relatywnie niska. Również szybka pożyczka na 60 dni jest możliwa do samodzielnego pozyskania. Banki ustalają limit we własnym zakresie, dla może być on różny, jednak najczęściej wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych (np. 20, 30 albo 50 tys. zł). Pewne jest natomiast to, że zgoda jest zawsze niezbędna w przypadku kredytów na duże kwoty i z długim terminem spłaty, jak np. kredyty hipoteczne czy samochodowe.
Co się dzieje w sytuacji, gdy jeden z małżonków zaciągnie niewielki kredyt czy pożyczkę bez wiedzy drugiej strony i przestanie spłacać zobowiązanie? Jeżeli dojdzie do egzekucji komorniczej, strona, która nie miała wiedzy na temat powstałego zadłużenia, może unikną odpowiedzialności, o ile udowodni, że rzeczywiście nie była świadoma zaciągnięcia kredytu albo pożyczki przez męża czy żonę. Ponadto pożyczone pieniądze nie mogą zostać wydane na wspólne cele, jak np. sprzęt AGD, samochód albo inne wydatki rodzinne, ponieważ automatycznie oznacza to, że druga strona o nich wiedziała. W takiej sytuacji egzekucja odbywa się wyłącznie zasobów należący osoby, która zaciągnęła zobowiązanie, np. z jej pensji.
Rozdzielność majątkowa – pełna samodzielność finansowa małżonków
Powyższa analiza dotyczy małżeństwa ze wspólnością majątkową, jednak należy pamiętać, że istnieje możliwość zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej, w ramach której przeprowadza się podział majątku. Ma ona formę aktu notarialnego i może wprowadzać rozdzielność majątkową, o ile obie strony się na to zgodzą. Drugim sposobem na wejście w życie rozdzielności majątkowej to ustanowienie na drodze postępowania sądowego, które odbywa się z reguły w sytuacji, gdy jedna ze stron postępuję nieodpowiedzialnie, np. roztrwania pieniądze albo zadłuża nierozsądnie się zadłuża.
Rozdzielność majątkowa sprawia, że choć małżeństwo wciąż obowiązuje, to mąż i żona posiadają własne majątki i odpowiadają wyłącznie za siebie pod względem finansowym. Oznacza to, że każde z nich podejmuje indywidualne decyzje finansowe, które nie mają wpływ na majątek drugiej strony. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju kredytów i potyczek, np. tych zaciągniętych za pośrednictwem strony https://sowafinansowa.pl/pozyczki-ratalne/

Najnowsze