24.8 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Leonardo po raz trzeci zostało branżowym liderem ESG

Leonardo znalazł się wśród liderów Indeksów Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones. Spółka jest obecna w rankingu już od 12 lat. Leonardo uzyskał najwyższy wynik w branży lotniczej i obronnej, według oceny zrównoważonego rozwoju korporacji.

Dow Jones to indeksy kapitałowe, które obejmują najlepsze w swojej klasie firmy pod względem zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Analiza, przeprowadzona przez S&P Global, uwzględnia wyniki gospodarcze i wyniki ESG, m.in. w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego przedsiębiorstw.

– Społeczność finansowa jest coraz bardziej zaangażowana w takie ukierunkowanie inwestycji, aby stanowiły odpowiedź na globalne wyzwania związane z kwestiami ESG (w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego). Włączenie do Indeksów Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones jest wynikiem pierwszorzędnego znaczenia jakie cechuje zaangażowanie koncernu Leonardo we wszystkie wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarcze i związane z zarządzaniem, środowiskowe i społeczne. Znajomość sposobów skutecznego zarządzania nimi oznacza zwiększenie naszej zdolności do przyciągania inwestorów i wykorzystywania szans, zmniejszenie narażenia na związane z nimi ryzyko w fazie charakteryzującej się głębokimi zmianami – mówi Alessandro Profumo, CEO Leonardo.

Koncern Leonardo uwzględnił również obiektywne i wymierne wskaźniki ESG (w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego) w ostatnim instrumencie kredytowym związanym z ESG, w polityce wynagrodzeń oraz w pierwszym zintegrowanym sprawozdaniu spółki.

Włączenie do DJSI S&P Global jeszcze bardziej zwiększa osiągnięcia spółki w ciągu ostatnich dwóch lat: pozycję spółki w paśmie A indeksu przedsiębiorstw obronnych dotyczącego przeciwdziałania korupcji i przejrzystości korporacyjnej (DCI), przygotowanego przez Transparency International, włączenie do indeksu równości płci Bloomberg, ponowne potwierdzenie jej statusu jako Global Compact LEAD przez ONZ, włączenie do wykazu CDP „Climate A” 2020 (dawny projekt „Carbon Disclosure Project”) dotyczącego środków służących przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz poprawę pozycji w głównych ratingach ESG.

W latach 2017-2020 koncern odzyskał aż 73 tys. ton odpadów, przy czym zmniejszył intensywność ich wytwarzania o 7 proc. Z kolei intensywność wykorzystania wody spadła o 23 proc. a w porównaniu z rokiem 2017 zużyto ok. 750 mln litrów wody mniej. Dzięki wirtualnym systemom szkolenia, stosowanym od 2018 r., uniknięto ok. 116 000 ton emisji. Co ważne, w zarządzie Leonardo aż 41 proc. stanowią kobiety, a połowa inwestycji przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach przez koncern dotyczyła wspierania celów zrównoważonego rozwoju.

Najnowsze